DiolchiadauPwyllgor Cyhoeddiadau ac Ymchwil Prifysgol Cymru.
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.
Mr Daniel Huws am rannu ei arbenigedd ar y llawysgrifau.
Dr Christine James am rannu ei gwaith ar lawysgrif S, a rhoi caniatâd i ni ddefnyddio ei thabl.
Dr Angharad Elias am rannu ei gwaith ar lawysgrif H, a rhoi caniatâd i ni ddefnyddio ei thabl.
Dr Paul Russell am weithio fel dirprwy gyfarwyddwr y prosiect, ac am gyfrannu yn helaeth at y gwaith.
Yr Athro Thomas Charles-Edwards, Yr Athro Huw Pryce, a’r Athro Robin Chapman Stacey am eu sylwadau gwerthfawr.
Y Llyfrgell Brydeinig, Coleg Iesu, Rhydychen, Coleg y Drindod, Caergrawnt a Llyfrgell Genedlaethol Cymru am ganiatáu i ni ddefnyddio delweddau o'r llawysgrifau.

Cysylltu:


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration