Cynnwys Ancient Laws and Institutes of Wales


Mae'r ffeiliau canlynol yn edrych ar bob adran o Ancient Laws yn unigol, yn dangos beth yw'r adrannau (gan ddefnyddio'r teitlau fel ag y maent yn y gyfrol), ac yn dangos y croesgyfeiriadau ar gyfer y llawysgrifau a ddefnyddwyd, gan gynnwys y llawysgrif a seiliwyd y testun arno a'r rhai a ddefnyddiwyd fel croesgyfeiriadau.

Cliciwch am ddelwedd fwy

Cyfrol I

Cyfrol I sydd yn cyflwyno'r tri dull.

The Venedotian Code - Dull Gwynedd
The Dimetian Code - Dull Dyfed
The Gwentian Code - Dull Gwent

Cyfrol II

Yr 'Anomalous Laws'.

Llyfr IV
Llyfr V
Llyfr VI
Llyfr VII
Llyfr VIII
Llyfr IX
Llyfr X

Cliciwch am ddelwedd fwy
Llyfr XI
Llyfr XII
Roedd Llyfr XIII yn ffugiad gan Iolo Morganwg
Llyfr XIV
Leges Wallicae - Lladin A
Leges Howeli Boni - Lladin B
Leges Howeli Boni - Lladin CDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration