Archwilio Cymru'r Oesoedd Canol: Testunau o Gyfraith Hywel - Sara Elin Roberts a Christine James


Prynwch y gyfrol yma

Mae'r testunau ar gael ar y wefan hon, fel dolen yn yr adrannau perthnasol yn y rhan 'canllaw'.

Y Testun


S. E. Roberts a C. James, Archwilio Cymru'r Oesoedd Canol: Testunau o Gyfraith Hywel (Testunau ac Astudiaethau yng Nghyfraith Hywel IV, Seminar Cyfraith Hywel: Caergrawnt, 2015).

Blodeugerdd o destunau byrion o Gyfraith Hywel yw'r gyfrol hon, gydag aralleiriadau mewn Cymraeg modern. Ychydig iawn o defnyddiau ar Gyfraith Hywel sydd ar gael yn y Gymraeg, ac ar ben hynny, prin yw’r testunau golygedig o Gyfraith Hywel. Hefyd, hyd yma, y tueddiad yn y maes fu cyhoeddi golygiadau o lawysgrifau unigol, sydd yn aml yn cynnwys testunau hirfaith; neu astudiaethau ar adrannau unigol megis cyfraith y gwragedd, tair colofn cyfraith, neu’r casgliad trioedd. Nod y gwaith presennol yw darparu darnau enghreifftiol o wahanol adrannau a phynciau yn llawysgrifau Cyfraith Hywel, gyda’r bwriad o roi darlun cynrychioladol o’r gyfraith, mewn darnau hylaw, hawdd eu hastudio.
Yn y gyfrol cyflwynir casgliad o ‘ddetholion’ (ac adleisio teitl cyfrol Stephen J. Williams, Detholion o’r Hen Gyfreithiau Cymreig, 1938). Mae'r gyfrol hon felly yn cynnig testunau o'r gyfraith a fydd yn addas i'w defnyddio fel ffordd o gael blas ar y pwnc.
Yn ogystal â'r darnau golygedig, mae'r rhagymadrodd yn egluro pam y dewisiwyd y darnau, sut yr aethpwyd ati i ddethol o'r llawysgrifau, a chyd-destun ehangach y darnau. Mae'r gyfrol hefyd yn cyd-fynd yn arbennig o dda gyda rhannau eraill o'r wefan hon.

Defnyddio'r gyfrol:
Ceir y testun ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ar Y Porth, yma.
I gyfeirio ati, dylid defnyddio'r cyfeiriad canlynol: Sara Elin Roberts a Christine James, Archwilio Cymru'r Oesoedd Canol: Testunau o Gyfraith Hywel (Cyfraith Hywel, 2015).
I argraffu'r gyfrol, dylid dewis yr opsiwn '2 Pages Per Sheet' yn newislen yr argraffydd.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration