Y gyfraith a’r gymdeithas


Cymdeithas hierarchaidd a welir yn y testunau cyfraith, gyda’r genedl neu’r gymuned yn ganolog er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn cael ei gweithredu yn llwyddiannus. Roedd gan bob person yn y gymdeithas werth ar eu bywyd, (galanas), a gwerth am anaf, (sarhaed), a delid ar ben unrhyw iawndal am weithred fwriadol. Dim ond mewn achosion arbennig o ladrad y ceid y gosb eithaf, a’r dull arferol o ddelio gydag anafiadau neu golledion bwriadol neu ddamweiniol oedd trwy dalu iawndal i’r colledwr (neu i deulu’r colledwr mewn achosion o ladd).
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Binchy, D. A., Celtic and Anglo-Saxon Kingship: The O’Donnell Lectures for 1967-8 (London, 1970).

Charles-Edwards, T. M., ‘Kinship, Status and the Origins of the Hide’, Past and Present 56 (1972), 3–33.

Charles-Edwards, T. M., ‘Honour and Status in Some Irish and Welsh Prose Tales’, Ériu 29 (1978), 123–41.

Charles-Edwards, T. M., Early Irish and Welsh Kinship (Oxford, 1993).

Cichon, M., ‘Mishandled Vessels: Heaving Drinks and Hurling Insults in Medieval Welsh Literature and Law’, Canadian Journal of History 43 (2008), 227-240.

Cichon, M., ‘Insult and Redress in Cyfraith Hywel Dda and Welsh Arthurian Romance’, Arthuriana 10 (2000), 27-43.

Cichon, M., Violence and Vengeance in Middle Welsh and Middle English Narrative: Owein and Ywain and Gawain (Lewiston, Queenston, and Lampeter, 2009).

Cule, J., ‘The Diagnosis, Care and Treatment of Leprosy in Wales and the Border in the Middle Ages’, Transactions of the British Society for the History of Pharmacy 1 (1970), 29-59.

Davies, R. R., ‘Law and National Identity in Thirteenth-Century Wales’, in R. R. Davies (ed.), Welsh Society and Nationhood: Historical Essays Presented to Glanmor Williams (Cardiff, 1984), 51-69.

Harris, M., ‘Galanas a Sarhaed yng Nghyfraith Hywel’ (Ph.D. heb ei gyhoeddi, Prifysgol Cymru, 2003).

Harris, M., ‘Compensation for Injury: A Point of Contact between Early Welsh and Germanic Law?’, yn T. G. Watkin (gol.), The Trial of Dic Penderyn and Other Essays (Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru, Caerdydd, 2002), 39-76.

Jones, T. Gwynn, ‘Social Life as Reflected in the Laws of Hywel Dda’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 103-128.

Jones Pierce, T., ‘Social and Historical Aspects of the Welsh Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymwu: Y Cyfreithiau Cymreig(1963), 33-49.

Jones Pierce, T., ‘The Law of Wales – the Kindred and the Bloodfeud’, yn J. B. Smith (gol.), Medieval Welsh Society: Selected Essays by T. Jones Pierce (Caerdydd, 1972), 289-308.

Jones Pierce, T., ‘Social and Historical Aspects of the Welsh Laws’ yn J. B. Smith (gol.), Medieval Welsh Society: Selected Essays by T. Jones Pierce (Caerdydd, 1972), 353-368.

Maitland, F., ‘The Laws of Wales – the Kindred and the Blood Feud’, yn H. A. L. Fisher (gol.), The Collected Papers of F. W. Maitland (Cambridge, 1911), 202-229.

Maitland, F., ‘The Tribal System in Wales’, yn H. A. L. Fisher (gol.), The Collected Papers of F. W. Maitland (Cambridge, 1911), 1-10.

Patterson, N. W., ‘Honour and Shame in Medieval Welsh Society: A Study of the Role of Burlesque in the Welsh Laws’, Studia Celtica 16/17 (1981), 73-103.

Smith, Ll. Beverley, ‘A Contribution to the History of ‘Galanas’ in Late-Medieval Wales’, Studia Celtica 43 (2009), 87-94.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration