Yr Eglwys


Nid oes traethig ar wahân yng nghyfraith Hywel yn trafod yr eglwys, ond ceir cyfeiriadau trwy gydol y testunau at glerigwyr a materion eglwysig. Ceir cyfeiriadau hefyd sydd yn cydnabod cyfraith canon, system gyfreithiol Eglwys Rhufain. Roedd cyfraith Hywel yn cael ei beirniadu yn rheolaidd gan y Normaniaid am fod yn groes i gyfraith eglwysig.
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol CymruEllis, T. P., ‘The Catholic Church in the Welsh Laws’, Y Cymmrodor 42 (1931), 1-68.

Ifans, D., William Salesbury and the Welsh Laws (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1980).

James, C., ‘Ban Wedy i Dynny: Medieval Welsh Law and Early Protestant Propaganda’, Cambrian Medieval Celtic Studies 27 (1994), 61-86.

Jenkins, D., ‘The Date of the ‘Act of Union’’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 23 (1968-70), 345-346.

Pryce, H., ‘Ecclesiastical sanctuary in Thirteenth-century Welsh law’, The Journal of Legal History 5.3 (1984), 1-13. Adargraffiad yn A. Kiralfy et al. (gol.), Custom, Courts and Counsel (Frank Cass, London, 1985), 1-13.

*Pryce, H., Native Law and the Church in Medieval Wales (Oxford, 1993).

Pryce, H., ‘Yr eglwys a’r gyfraith yng Nghymru’r oesoedd canol’, yn G. H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl X (Llandysul, 1995), 1-30.

Pryce, H., ‘Welsh Custom and Canon Law, 1150-1300’ yn K. Pennington, S. Chowdrow a K. H. Kendall (gol.), Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law (Vatican City, 2001), 781-97.

Smith, Ll. Beverley, ‘A View from an Ecclesiastical Court: Mobility and Marriage in a Border Society at the End of the Middle Ages’, yn R. R. Davies a G. H. Jenkins (gol.), From Medieval to Modern Wales: Historical Essays in Honour of Kenneth O. Morgan and Ralph A. Griffiths (Caerdydd, 2004), 64-80.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration