Testunau Lladin


Fel arfer ymdrinnir â’r testunau Lladin gyda’i gilydd ond mae pum fersiwn o’r testunau Lladin, a enwyd yn Lladin A, Lladin B, Lladin C, Lladin D a Lladin E gan eu golygydd, Hywel D. Emanuel. Mae’n debyg mai cyfieithiadau o rhyw fath o destunau Cymraeg oeddynt yn wreiddiol, ac yna cyfieithwyd copi coll o Lladin D yn ôl i’r Gymraeg i ffurfio dull Blegywryd. Nid yw’r testunau Lladin yn Lladin i gyd; yn hytrach maent yn llawn o eiriau Cymraeg.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Gw. hefyd y rhestr testunau.


Emanuel, H. D., ‘The Latin Texts of the Welsh Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig(1963), 25-32.

Emanuel, H. D., ‘Llyfr Blegywryd a Llawysgrif Rawlinson 821’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 19 (1960-62), 23-28.

*Emanuel, H. D., ‘The Book of Blegywryd and MS. Rawlinson 821’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 161-170.
(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts


      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration