Llawysgrifau


Am drafodaeth gyffredinol ar lawysgrifau cyfraith Hywel, gweler Cyfraith Hywel. Ceir isod restr o weithiau yn ymdrin â llawysgrifau unigol. Gweler hefyd yr adran llawysgrifau ar y wefan sydd yn cynnwys disgrifiadau o lawysgrifau unigol, a’r [Link:tablau cynnwys] ar gyfer y llawysgrifau.
(c)British Library Board, Add. 14931

(c)British Library Board, Add. 14931Burdett-Jones, M. T., ‘A Note on a Welsh Legal Manuscript, British Library, Cotton Caligula Aiii’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 25(1988), 249-51.

Charles-Edwards, G., ‘The Scribes of the Red Book of Hergest’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 21 (1979-80), 246-56.

Charles-Edwards, G., a T. M. Charles-Edwards, ‘The continuation of ‘Brut y Tywysogion’ in Peniarth MS. 20’, yn T. Jones ac E. B. Fryde (gol.), Ysgrifau a Cherddi Cyflwynedig i Daniel Huws (Aberstwyth, 1994), 293-305.

Elias, G. A., ‘Golygiad Ac Astudiaeth Destunol o’r Llyfr Cyfraith In LlGC, Llawysgrif Peniarth 164 (H), Ynghyd a’r Copiau Ohoni Yn Llawysgrifau Peniarth 278 a Llanstephan 121’, (PhD heb ei gyhoeddi, Prifysgol Bangor, 2007).

Elias, G. A., ‘Llawysgrif Peniarth 164 a Pharhad Cyfraith Hywel yn yr Oesoedd Canol Diweddar’, Llên Cymru 33 (2010), 32-50.

Emanuel, H. D., ‘Llyfr Blegywryd a Llawysgrif Rawlinson 821’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 19 (1960-62), 23-28.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Emanuel, H. D., ‘The Book of Blegywryd and MS. Rawlinson 821’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 161-170.

Evans, J. Gwenogvryn, (gol.), Facsimile of the Chirk Codex of the Welsh Laws (Llanbedrog, 1909).

Griscom, A., ‘The Book of Basingwerk and MS Cotton Cleopatra Bv’, Y Cymmrodor 30 (1925), 49-110.

Harris, M., A Bibliography of the Welsh Law Manuscripts, Pamffledi Cyfraith Hywel (Aberystwyth, 2006).

Huws, D., ‘Leges Howelda at Canterbury’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 19 (1975), 340-343.

Huws, D., ‘Leges Howelda at Canterbury: a Further Note’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 20 (1977-78), 95.

Huws, D., ‘The Manuscripts’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 119-136.

Huws, D., Peniarth 28: Darluniau o Lyfr Cyfraith Hywel Dda (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1988).

Huws, D., Five Ancient Books of Wales (Chadwick Memorial Lectures 6, Cambridge, 1995).
(c)Andrew Green

(c)Andrew Green


Huws, D., ‘Llyfrau Cymraeg 1250-1400’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 28 (1993-94), 1-21.

Huws, D., ‘Yr Hen Risiart Langffordd’, yn M. E. Owen a B. F. Roberts (gol.), Beirdd a Thywysogion (Caerdydd, 1996), 302-25.

Huws, D., ‘Descriptions of the Welsh Manuscripts’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 415-424.

*Huws, D., Medieval Welsh Manuscripts (Caerdydd, 2000).

Huws, D., ‘The Manuscripts’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 196-212.

James, C., ‘Golygiad o BL Add. 22,356 o Gyfraith Hywel Ynghyd Ag Astudiaeth Gymharol Ohono â Llanstephan 116’, (PhD heb ei gyhoeddi, Prifysgol Aberystwyth, 1984).

James, C., ‘Llyfr Cyfraith o Ddyffryn Teifi: Disgrifiad o BL. Add. 22,356’,Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 27 (1991), 383-404.

James, C., ‘Llwyr Wybodau, Llên a Llyfrau’: Hopcyn Ap Tomas a’r Traddodiad Llenyddol Cymraeg’, yn H. T. Edwards (gol.), Cwm Tawe (Llandysul, 1993), 4-44.

*James, C., ‘Tradition and Innovation in some Later Medieval Welsh Lawbooks’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 40 (1993), 148-156.
(c)British Library Board, Add. 22356

(c)British Library Board, Add. 22356


James, C., ‘Ysgrifydd Anhysbys: Proffil Personol’, Ysgrifau Beirniadol 23 (1997), 44-72.

James, C., ‘Parhad, Pragmatiaeth, Propaganda: Llawysgrifau Cyfraith Hywel yn yr Oesoedd Canol Diweddar’, Cof Cenedl 22 (2007), 33-36.

Jenkins, D., ‘Deddfgrawn William Maurice’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2 (1941), 33-36.

Jenkins, D., ‘Llawysgrif Goll Llanforda o Gyfreithiau Hywel Dda’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 14 (1951-2), 89-104.

Jenkins, D., (ed.), Llyfr Colan (Caerdydd, 1963).

Jenkins, D., ‘The Black Book of Chirk: A note’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 15 (1967-68), 104-07.

Jenkins, D., ‘The Lawbooks of Medieval Wales’, yn R. Eales a D. Sullivan (gol.), The Political Context of Law (Canterbury, 1985), 1-15.

Jenkins, D., ‘Ail Olwg ar Lawysgrif Colan’, yn T. Jones ac E. B. Fryde (gol.), Ysgrifau a Cherddi Cyflwynedig i Daniel Huws (Aberstwyth, 1994), 63-78.

Jenkins, D., and M. E. Owen, ‘Gwilym Was Da’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 21 (1980), 429.

Lewis, T. (ed.), The Laws of Hywel Dda: A Facsimile Reprint of Llanstephan MS 116 in the National Library of Wales (London, 1912).

Lewis, T. ‘Copy of the Black Book of Chirk Peniarth MS 29 National Library of Wales Aberystwyth’, Zeitschrift für Celtische Philologie 20 (1936), 30-96.

Owen, M. E., ‘Llawysgrif Gyfreithiol Goll’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966-68), 338-343.

Powell, E., ‘Floating Sections in the Law of Hywel’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 9 (1937-39), 27-34

Pryce, H., ‘The Context and Purpose of the Earliest Welsh Lawbooks’, Cambrian Medieval Celtic Studies 39 (2000), 39-63.

Pryce, H., ‘Lawbooks and Literacy in Medieval Wales’, Speculum 75 (2000), 29-67.
(c)British Library Board, Cott. Titus D II

(c)British Library Board, Cott. Titus D II


Roberts, B. F., ‘The Red Book of Hergest Version of Brut y Brenhinedd’, Studia Celtica 12-13 (1977-78), 147-86.

Richards, M., (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn ôl Llawysgrif Coleg yr Iesu LVII, (Caerdydd, 1990).

Roberts, S. E., The Legal Triads of Medieval Wales, (Caerdydd, 2007).

Roberts, S. E., ‘Creu Trefn o Anhrefn: Gwaith copïydd Testun Cyfreithiol’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 32 (2002), 397-420.

Roberts, S. E., ‘Law Texts and their Sources in Medieval Wales: The Case of H and Tails of Other Legal Manuscripts’, Cylchgrawn Hanes Cymru 24 (2008), 41-59.

Russell, P., ‘Scribal (in)Competence in Thirteenth-Century North Wales: The Orthography of the Black Book of Chirk (Peniarth MS. 29)’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 29 (1995), 129-176.

Russell, P., ed. and trans., Vita Griffini Filii Conani: The Medieval Latin Life of Gruffudd Ap Cynan (Caerdydd, 2006).

Wade-Evans, A. W., ‘Text of Pen. MS. 37 (fols. 61-76) with Translation’, Y Cymmrodor 17 (1904), 129-163.

Watkin, M., ‘The Black Book of Chirk and the Orthographia Gallica Anglicana’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 14 (1965-66), 351-60.

Wiliam, A. Rh., (gol.), Llyfr Iorwerth, (Caerdydd, 1960).

Wiliam, A. Rh., ‘Y Deddfgronau Cymraeg’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 8 (1953), 97-103.

Wiliam, A. Rh., ‘The Welsh Texts of the Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 19-23.

Wiliam, A. Rh., ‘Restoration of the Book of Cynog’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 25 (1988), 245-256.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration