Cyfraith y Gwragedd

Testunau o Gyfraith y Gwragedd

Ceir cyfraith y gwragedd fel traethig ar wahân yn y testunau cyfraith, ac yn aml mae’r darn wedi ei labelu fel adran. Mae’r traethig yn trafod hawliau merched yng Nghymru yn yr oesoedd canol, ond y prif bwyslais yw’r uniadau rhwng dynion a merched, a’r cyfnewidiadau fyddai’n deillio o hynny. Materion economaidd ac etifeddiaeth yw prif bwyslais y darn. Ceir adran atodol yn y testunau Iorwerth yn edrych ar blant.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru*Jenkins, D., a M. E. Owen, (gol.), The Welsh Law of Women, (Caerdydd, 1980).

Ní Chonaill, B., ‘Fosterage in Ireland and Wales’, in Celtic Culture: An Historical Encyclopedia (Santa Barbara, 2006).

Jenkins, D., ‘Ysgar Mewn Cyfraith a Chrefydd’, Y Traethodydd 125 (1970), 35-47.

Roberts, S. E., ‘Emerging from the Bushes: The Welsh Law of Women and the Legal Triads’, in J. F. Eska (ed.), Law, Literature and Society: CSANA Yearbook 7 (Dublin, 2008), 58-76.

Stacey, R. Chapman., ‘Divorce, Medieval Welsh Style’, Speculum 77 (2002), 1107-1127.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration