Gwerth Gwyllt a Dof

Testunau Gwerth Gwyllt a Dof

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Adran sydd yn cael ei gynnwys yng nghyfraith y wlad yn y llawysgrifau Cyfnerth a Blegywryd, ond yn y Llyfr Prawf yn y llawysgrifau Iorwerth. Ceir yma adrannau ar anifeiliaid fferm, yn nodi yr hyn y dylent ei wneud, eu tyfiant arferol, a gwerth yr anifail. Fodd bynnag, nid prisiau marchnad fyddai’r rhain, ond canllaw ar gyfer hawlio gwerth yr anifail. Mae’r adran yn rhestru offer a dodrefn yn gysylltiedig, ac fe geir rhai adrannau ar anifeiliaid gwyllt hefyd.
(c)British Library Board, Cott. Titus D II

(c)British Library Board, Cott. Titus D IICharles-Edwards, T. M., and F. Kelly, Bechbretha (1983).

Fife, J., ‘Legal Aspects of the Hunting-Scene in Pwyll’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 39 (1992), 71-79.

Jenkins, D., ‘Gwalch: Welsh’, Cambridge Medieval Celtic Studies 19 (1990), 53-67.

*Jenkins, D., Hunting and Husbandry in Medieval Welsh Law (darlith Hallstatt 1993, Machynlleth, 1993).

Jenkins, D., ‘The Horse in the Welsh Law Texts’ yn S. Davies a N. A. Jones (gol.), The Horse in Celtic Culture: Medieval Welsh Perspectives (Caerdydd, 1997), 64-81.

*Linnard, W., Trees in the Law of Hywel (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1979).

Linnard, W., ‘Beech and the Lawbooks’,Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 28 (1978-80), 605-607.

Linnard, W., ‘The Nine Huntings: A Re-Examination of Y Naw Helwriaeth’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 31 (1984), 119-132.

Sheringham, J. G. T., ‘Bullocks with Horns as Long as their Ears’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 29 (1981-82), 691-708.

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration