Cyfraith y Llys

Testunau o Gyfraith y Llys

Rhan gyntaf y llyfrau cyfraith fel arfer, yn dilyn y rhaglith, a’r traethig hiraf yn y llyfrau cyfraith. Mae’r adran yn trafod llys beunyddiol y brenin, ac yn cynnwys rhestr o’r 24 swyddog sydd yn ei gynorthwyo, eu hawliau a’u dyletswyddau. Rhan arall sydd weithiau yn cael ei gynnwys yng Nghyfraith y Llys yw darn yn trafod hela. Mae’n debyg bod yr adran hon yn hynafol erbyn cyfnod y llawysgrifau cynharaf, ac mae’n debyg nad oedd defnydd ar yr adran: darlun o’r llys delfrydol ydyw, ond mae’n pwysleisio statws frenhinol y cyfreithiau.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru*Charles-Edwards, T. M., M. Owen, a P. Russell (gol.), The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000).

Charles-Edwards, T. M., ‘The Heir-apparent in Irish and Welsh Law’, Celtica 9 (1971), 180-90.

Charles-Edwards, T. M., ‘Early Medieval Kingships in the British Isles’, yn S. Bassett (gol.), The Origins of Anglo-Saxon Kingdoms (London, 1989), 28–39.

Cule, J., ‘The Court Mediciner and Medicine in the Laws of Wales’, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 21 (1966), 213-236.

Edwards, J. Goronwy, ‘The Royal Household and the Welsh Lawbooks’, Transactions of the Royal Historical Society 5th ser, 13 (1963), 163-76.

Fife, J., ‘Legal Aspects of the Hunting-Scene in Pwyll’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 39 (1992), 71-79.

Jenkins, D., ‘Distain’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966-68), 127-28.

Jenkins, D., ‘Kings, Lords, and Princes: The Nomenclature of Authority in Thirteenth-Century Wales’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 26 (1974-76), 451-462.

Jenkins, D., ‘Cynghellor and Chancellor’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 27 (1976-78), 115-118.

Jenkins, D., ‘Pencerdd a Bardd Teulu’, in Ysgrifau Beirniadol 14 (1988), 19-44.

Johnston, N., ‘An Investigation into the Locations of the Royal Courts of Thirteenth-century Gwynedd’, yn N. Edwards (gol.), Landscape and Settlement in Medieval Wale (Oxford, 1997), 41-69.

Larson, L. M., The King’s Household in England Before the Norman Conquest (Wisconsin, 1904).

Owen, M. E., ‘Bwrlwm Llys Dinefwr: Brenin, Bardd a Meddyg’, Carmarthenshire Antiquary 32 (1996), 5-15.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration