Y Rhaglithiau

Testunau o'r Rhaglithiau
(c)British Library Board, Add. 22356

(c)British Library Board, Add. 22356


Ceir rhaglith ym mhob llawysgrif gyflawn o Gyfraith Hywel. Mae’r rhaglith yn disgrifio Hywel Dda yn ymgynnull dynion dysgedig Cymru er mwyn gosod trefn ar y cyfreithiau; mae’n annhebygol iawn i hyn ddigwydd mewn gwirionedd, a phwrpas y rhaglithiau oedd pwysleisio cefndir a tharddiad brenhinol a Christnogol y cyfreithiau, a hynny yn wyneb ymosodiadau ar y gyfraith o’r tu allan i Gymru. Mae’r stori yn y rhaglithiau yn cynyddu gydag amser, gyda mwy o fanylion mewn testunau diweddarach. Y rhaglithiau yw’r prif dystiolaeth am y cysylltiad rhwng Hywel Dda a’r cyfreithiau.
Cyhoeddus

CyhoeddusPryce, H., ‘The Prologues to the Welsh Lawbooks’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 33 (1986), 151-182.
Russell, P., The Prologues to the Mediaeval Welsh Lawbooks, Basic Texts for Brittonic History 3 (Cambridge, Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic, 2004).

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration