Welsh Law in Medieval Anglesey: British Library Harleian MS 1796 (Latin C) - Paul Russell


Prynwch y gyfrol yma

Testun Lladin o'r gyfrol


Y Testun


P. Russell, Welsh Law in Medieval Anglesey (Texts and Studies in Medieval Welsh Law II, Seminar Cyfraith Hywel: Cambridge, 2001).

I weld cyfieithiad o'r testun a'r rhagymadrodd, dylid defnyddio'r gyfrol brintiedig. Dylid hefyd gyfeirio at y gyfrol brintiedig mewn unrhyw gyfeiriad at y gwaith hwn.

Mae'r testun a gyflwynir yma yn fersiwn golygedig o lawysgrif Lladin C, y llawysgrif gynharaf o gyfraith Hywel, ac un sydd â chysylltiadau â Môn.

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration