Llawysgrif Pomffred - Sara Elin Roberts


Testun Cymraeg o'r gyfrol


Y Testun


Cliciwch am ddelwedd fwy

Sara Elin Roberts, Llawysgrif Pomffred: An Edition and Study of Peniarth MS 259B, (Leiden and Boston: Brill, 2001), ISBN 978 90 04 19137 2.

Cyhoeddwyd astudiaeth lawn o destun llawysgrif Z, sef Peniarth 259B, yn 2011 gan Brill. Rhoddwyd caniatâd gan Brill i gynnig y testun yn unig yma, sef y golygiad mewn Cymraeg canol, gan fod hon yn un o'r llawysgrifau sydd ddim ar gael yn unman arall, gw. y rhestr lawn.

I weld cyfieithiad o'r testun a'r rhagymadrodd, dylid defnyddio'r gyfrol brintiedig. Mae'n bosib bod mân wahaniaethau rhwng y testun a gynigir yma â'r testun a gyhoeddwyd, gan mai fersiwn chwiliadwy yn unig sydd yma, gyda'r gyfrol brintiedig yn brif destun swyddogol.

Dylid hefyd gyfeirio at y gyfrol brintiedig mewn unrhyw gyfeiriad at y gwaith hwn.

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration