Traethodau Ymchwil heb eu CyhoeddiElias, G. A., ‘Awduron Cyfraith Hywel’ (M. Phil heb ei gyhoeddi, Prifysgol Cymru, 2003).

Elias, G. A., ‘Golygiad Ac Astudiaeth Destunol o’r Llyfr Cyfraith In LlGC, Llawysgrif Peniarth 164 (H), Ynghyd a’r Copiau Ohoni Yn Llawysgrifau Peniarth 278 a Llanstephan 121’, (PhD heb ei gyhoeddi, Prifysgol Bangor, 2007).

Harris, M. E., ‘Iawndal am Niwed Corfforol yng Nghyfraith Hywel gyda Cymhariaeth a rhai
Cyfundrefnau Cyfreithiol Eraill’ (M. Phil heb ei gyhoeddi, Prifysgol Cymru, 1999).

Harris, M. E., ‘Galanas a Sarhaed yng Nghyfraith Hywel’ (Ph.D. heb ei gyhoeddi, Prifysgol Cymru, 2003).

James, C., ‘Golygiad o BL Add. 22356 o gyfraith Hywel ynghyd ag astudiaeth gymharol ohono a Llanstephan 116’ (Ph.D. heb ei gyhoeddi, Prifysgol Cymru, 1984).

Roberts, S. E., ‘Plaints in Medieval Welsh Law’ (M.St.heb ei gyhoeddi, Prifysgol Rhydychen, 1998).

Roberts, S. E., ‘Welsh Medieval Legal Triads’ (D. Phil. heb ei gyhoeddi, Prifysgol Rhydychen, 2002).

Cylchgrawn Hanes Cymru      Pamffledi Cyfraith Hywel
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration