Prif lyfryddiaeth


Yn nhrefn yr wyddor

H - J


Haddan, A. W., a Stubbs, W., (gol.), Councils and Ecclesiastical Documents Relating to Great Britain and Ireland (3 Cyf., London, 1869–71).

Hamp, E. P., ‘gwaesaf’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 40 (1993), 119.

Hamp, E. P. a P. K. Ford, ‘Welsh Asswynaw and Celtic Legal Idiom’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 26 (1974–6), 147–60.

Harris, M., ‘Dychwelyd at Gyfeiriadau, Termau a Chysyniadau Cyfreithiol yn y Mabinogi’, Y Traethodydd 158 (2003), 17–39.

Harris, M., ‘Galanas a Sarhaed yng Nghyfraith Hywel’ (Ph.D. heb ei gyhoeddi, Prifysgol Cymru, 2003).

Harris, M., ‘Compensation for Injury: A Point of Contact between Early Welsh and Germanic Law?’, yn T. G. Watkin (gol.), The Trial of Dic Penderyn and Other Essays (Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru, Caerdydd, 2002), 39–76.

Harris, M., A Bibliography of the Welsh Law Manuscripts, Pamffledi Cyfraith Hywel (Aberystwyth, 2006).
Gellir prynu copi yma.

Haycock, M. E., ‘Llyfr Taliesin’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 25 (1987–8), 357–86.

Howells, D., ‘The Four Exclusive Possessions of a Man’, Studia Celtica 8–9 (1973–4), 48–67.

Huws, D., ‘Leges Howelda at Canterbury’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 19 (1975), 340–3.

Huws, D., ‘Leges Howelda at Canterbury: a Further Note’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 20 (1977–78), 95.

Huws, D., ‘The Manuscripts’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 119–36.

Huws, D., Peniarth 28: Darluniau o Lyfr Cyfraith Hywel Dda, (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1988).

Huws, D., Five Ancient Books of Wales (Chadwick Memorial Lectures 6, Cambridge, 1995).

Huws, D., ‘Llyfrau Cymraeg 1250–1400’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 28 (1993–94), 1–21.

Huws, D., ‘Yr Hen Risiart Langffordd’, yn M. E. Owen a B. F. Roberts (gol.), Beirdd a Thywysogion (Caerdydd, 1996), 302–25.

Huws, D., ‘Descriptions of the Welsh Manuscripts’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 415–24.

Huws, D., Medieval Welsh Manuscripts (Caerdydd, 2000).

Huws, D., ‘The Manuscripts’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 196–212.

Ifans, D., William Salesbury and the Welsh Laws (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1980).

James, C., ‘Golygiad o BL Add. 22,356 o Gyfraith Hywel Ynghyd Ag Astudiaeth Gymharol Ohono â Llanstephan 116’, (PhD heb ei gyhoeddi, Prifysgol Aberystwyth, 1984).

James, C., ‘Llyfr Cyfraith o Ddyffryn Teifi: Disgrifiad o BL. Add. 22,356’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 27 (1991), 383–404.

James, C., ‘‘‘Llwyr Wybodau, Llên a Llyfrau’: Hopcyn Ap Tomas a’r Traddodiad Llenyddol Cymraeg’, in H. T. Edwards (ed.), Cwm Tawe (Llandysul, 1993), 4–44.

James, C., ‘Tradition and Innovation in some Later Medieval Welsh Lawbooks’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 40 (1993), 148–56.

James, C., 'Ban wedy i dynny: Medieval Welsh Law and Early Protestant Propaganda', Cambrian Medieval Celtic Studies 40 (1993), 148-156. Gellir prynu copi YMA.

James, C., ‘Ysgrifydd Anhysbys: Proffil Personol’, Ysgrifau Beirniadol 23 (1997), 44–72.

James, C., ‘Parhad, Pragmatiaeth, Propaganda: Llawysgrifau Cyfraith Hywel yn yr Oesoedd Canol Diweddar’, Cof Cenedl 22 (2007), 33–67.

Jaski, B. 'King and Household in Early Medieval Ireland', yn B. T. Hudson (gol.) Familia and Household in the Medieval Atlantic Province (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, 2011), 89-122.

Jenkins, D., 'Deddfgrawn William Maurice', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2 (1941), 33–6.

Jenkins, D., ‘Llawysgrif Goll Llanforda o Gyfreithiau Hywel Dda’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 14 (1951–2), 89–104.

Jenkins, D., ‘Iorwerth Ap Madog: Gŵr Cyfraith o’r Drydedd Ganrif Ar Ddeg’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 8 (1953), 164–70.

Jenkins, D., ‘Iorwerth ap Madog a Hywel Dda’: 'Llyfr Iorwerth, a critical text of the Venedotian Code of medieval Welsh law', Lleufer 17 (1961), 17–33.

Jenkins, D., ‘Legal and Comparative Aspects of the Welsh Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 51–9.

Jenkins, D., (gol.), Llyfr Colan (Caerdydd, 1963).

Jenkins, D., 'Arianfys, efyddfys, goldfinger', Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 21 (1964-66), 308–309.

Jenkins, D., ‘Nodiadau Cymysg: (1) distain; (2) nythod: nisi: llamysten; (3) cestyll: castra: lluestau’,
Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966–68), 127–9.

Jenkins, D., ‘Yr Ynad Coch’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966–8), 345–6.

Jenkins, D., ‘‘Camsyniadau F.W. Maitland’ : Y Genedl Alanas Yng Nghyfraith Hywel’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966–8), 228–36.

Jenkins, D., ‘A Lawyer Looks at Welsh Land Law’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1967), 220–46.

Jenkins, D., ‘The Black Book of Chirk: A note’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 15 (1967–68), 104–7.

Jenkins, D., ‘The Date of the ‘Act of Union’’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 23 (1968–70), 345–6.

Jenkins, D., ‘Ysgar Mewn Cyfraith a Chrefydd’, Y Traethodydd 125 (1970), 35–47.

Jenkins, D., Cyfraith Hywel: Rhagarweiniad i Gyfraith Gynhenid Cymru’r Oesau Canol (Llandysul, 1970).

Jenkins, D., (gol.), Damweiniau Colan (Aberystwyth, 1973).

Jenkins, D., (gol.), Celtic Law Papers: An Introductory to Welsh Medieval Law and Government (Brussels, 1973).
Gellir prynu copi yma.

Jenkins, D., ‘Law and Government in Wales Before the Act of Union’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 23–48.
Gellir prynu copi yma.

Jenkins, D., ‘A Family of Medieval Welsh Lawyers’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 121–33.
Gellir prynu copi yma.

'Nodiadau amrywiol: (1) Gwad cyn dedfryd', Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 25 (1972-4), 112-18.

Jenkins, D., ‘Kings, Lords, and Princes: The Nomenclature of Authority in Thirteenth-Century Wales’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 26 (1974–76), 451–62.

Jenkins, D., Cynghellor and Chancellor’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 27 (1976–78), 115–18.

Jenkins, D., ‘The Significance of the Law of Hywel’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1977), 54–76.

Jenkins, D., Hywel Dda a’r Gwŷr Cyfraith: Darlith Agoriadol (Aberystwyth, 1977).

Jenkins, D., ‘Sylwadau ar y Surexit, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 28 (1978–80), 607–12.

Jenkins, D., ‘Property Interests in the Classical Welsh Law of Women’, yn The Welsh Law of Women (Caerdydd, 1980), 69–92.

Jenkins, D., gol. a cyf., ‘The “Cyfnerth” Text’, yn The Welsh Law of Women (Caerdydd, 1980), 132–45.

Jenkins, D., ‘The Medieval Welsh Idea of Law’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis 49 (1981), 323–48.

Jenkins, D., 'English Law and the Renaissance. Eighty Years On: In Defence of Maitland', The Journal of Legal History 2 (1981), 107-142.

Jenkins, D., Agricultural Co-Operation in Welsh Medieval Law (Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, 1982).

Jenkins, D., ‘The Lawbooks of Medieval Wales’, yn R. Eales a D. Sullivan (gol.), The Political Context of Law (Canterbury, 1985), 1–15.

Jenkins, D., cyf., The Laws of Hywel Dda: Law Texts from Medieval Wales (Llandysul, 1986).

Jenkins, D., ‘Pencerdd a Bardd Teulu’, in Ysgrifau Beirniadol 14 (1988), 19–44.

Jenkins, D., ‘Said : Gwrmsaid, Gwynsaid; Yslipanu’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 35 (1988), 55–61.

Jenkins, D., ‘Custom in Welsh Medieval Law’, in A. Gouron (ed.), La Coutume, Deuxième Partie: Europe Occidentale Médiévale et Moderne (Recueils De La Société Jean Bodin 52, Brussels, 1990), 421–33.

Jenkins, D., ‘Gwalch: Welsh’, Cambridge Medieval Celtic Studies 19 (1990), 53–67. Gellir prynu copi YMA.

Jenkins, D., Hunting and Husbandry in Medieval Welsh Law (Darlith Hallstatt 1993, Machynlleth, 1993).

Jenkins, D., ‘Ail Olwg ar Lawysgrif Colan’, yn T. Jones ac E. B. Fryde (gol.), Ysgrifau a Cherddi Cyflwynedig i Daniel Huws (Aberstwyth, 1994), 63–78.

Jenkins, D., ‘The Horse in the Welsh Law Texts’ yn S. Davies a N. A. Jones (gol.), The Horse in Celtic Culture: Medieval Welsh Perspectives (Cardiff, 1997), 64–81.

Jenkins, D., ‘A Hundred Years of Cyfraith Hywel, Zeitschrift für Celtische Philologie 49–50 (1997), 349–66.

Jenkins, D., ‘Excursus: The Lawbooks and their Relation’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 10–14.

Jenkins, D., ‘Prolegomena to the Welsh Laws of Court’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000),
15–28.

Jenkins, D., ‘Bardd Teulu and Pencerdd’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 142–66.

Jenkins, D., ‘Hawk and Hound: Hunting in the Laws of Court’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 255–80.

Jenkins, D., ‘A Second Look at Welsh Land Law’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (2001), 13–93.

Jenkins, D., ‘Towards the Jury in Medieval Wales’ yn J. W. Cairns a G. McLeod (gol.), The Dearest Birth Right of the People of England: The Jury in the History of the Common Law (Oxford, 2002), 17–46.

Jenkins, D., ‘Legal History at Aberystwyth’, Cambrian Law Review 34 (2003), 27–56.

Jenkins, D., ‘Borrowings in the Welsh Lawbooks’, yn P. Brand, K. Costello and W. N. Osborough (gol.), Adventures of the Law: Proceedings of the Sixteenth British Legal History Conference (Dublin, 2003), 19–39.

Jenkins, D., ‘Crime and Tort and the Three Columns of Law’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 1–25.

Jenkins, D., Conspectus of the Manuscripts of the Cyfnerth Redaction, Texts and Studies in Medieval Welsh Law I, (Cambridge, 2010).
Gellir prynu copi yma.

Jenkins, D., ac E. Anners, 'A Swedish Borrowing from Welsh Medieval Law?', Cylchgrawn Hanes Cymru 1 (1960), 325-333.

Jenkins, D., a A. D. Carr, Trem Ar Gyfraith Hywel (Hendy Gwyn ar Daf, 1985).

Jenkins, D., a M. E. Owen, (gol.), The Welsh Law of Women, (Caerdydd, 1980).

Jenkins, D., a M. E. Owen, ‘Welsh Law in Carmarthenshire’, The Camarthenshire Antiquary 18 (1982), 17–25.

Jenkins, D., a M. E. Owen, ‘The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels Part I’, Cambridge Medieval Celtic Studies 5 (1983), 37–66. Gellir prynu copi YMA.

Jenkins, D., a M. E. Owen, ‘The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels Part II: The ‘Surexit’ Memorandum’, Cambridge Medieval Celtic Studies 7 (1984), 91–120. Gellir prynu copi YMA.

Jenkins, D. a M. E. Owen ‘Gwilym Was Da’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 21 (1980), 429.

Johnson, L., 'Amobr and Amobrwyr: The Collection of Marriage Fees and Sexual Fines in Late Medieval Wales', Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 18 (2012), 10-21.

Johnson, L., 'Sex and the Single Welshwoman: Prostitution and Concubinage in Late Medieval Wales', Cylchgrawn Hanes Cymru 27 (2014), 253-281.

Johnston, N., ‘An Investigation into the Locations of the Royal Courts of Thirteenth-century Gwynedd’, yn N. Edwards (gol.), Landscape and Settlement in Medieval Wales (Oxford, 1997), 41–69.

Jones, G. R. J., ‘The Models for Organisation in Llyfr Iorwerth and Llyfr Cyfnerth’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 39 (1992), 95–118.

Jones, G. R. J., ‘Llys and Maerdref’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 296–318.

Jones, J. Lloyd, ‘Gweilydd’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 11 (1941–44), 37–8.

Jones, N. A. a T. M. Charles-Edwards, ‘Breintiau Gwŷr Powys: The Liberties of the Men of Powys’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 191–223.

Jones, T. Gwynn, ‘Social Life as Reflected in the Laws of Hywel Dda’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 103–28.

Jones Pierce, T., ‘Social and Historical Aspects of the Welsh Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 33–49.

Jones Pierce, T., ‘The Law of Wales – the Kindred and the Bloodfeud’, yn J. B. Smith (gol.), Medieval Welsh Society: Selected Essays by T. Jones Pierce (Cardiff, 1972), 289–308.

Jones Pierce, T., ‘The Law of Wales – the Last Phase’, yn J. B. Smith (gol.), Medieval Welsh Society: Selected Essays by T. Jones Pierce (Cardiff, 1972), 369–89.

Jones Pierce, T., ‘Social and Historical Aspects of the Welsh Laws’ yn J. B. Smith (gol.), Medieval Welsh Society: Selected Essays by T. Jones Pierce (Cardiff, 1972), 353–68.


<< D - G | K - O >>

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration