Prif lyfryddiaeth


Yn nhrefn yr wyddor

P - R


Parry-Williams, T. H., ‘The Language of the Laws of Hywel Dda’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 129–50.

Parry-Williams, T. H. a I. Williams, ‘Englynion y Clyweit’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 3 (1926–7), 4-15.

Patterson, N. W., ‘Honour and Shame in Medieval Welsh Society: A Study of the Role of Burlesque in the Welsh Laws’, Studia Celtica 16/17 (1981), 73–103.

Patterson, N. W., 'Patrilineal kinship in early Irish society', Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 37 (1990), 133–65.

Phillips, M., ‘Defod a Moes y Llys’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 347–61.

Powell, J. E., ‘The Trinity College manuscript of Hywel Dda’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 8 (1936), 120–4.

Powell, J. E., ‘Floating Sections in the Law of Hywel’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 9 (1937–39), 27–34

Powell, J. E. a S. J. Williams(gol.), Llyfr Blegywryd, (Caerdydd, 1942).

Pryce, H., ‘Ecclesiastical sanctuary in Thirteenth-century Welsh law’, The Journal of Legal History 5.3 (1984), 1–13. Adargr. yn A. Kiralfy et al. (gol.), Custom, Courts and Counsel (Frank Cass, London, 1985), 1–13.

Pryce, H., ‘Early Irish Canons and Medieval Welsh Law’, Peritia 5 (1986), 107–27.

Pryce, H., ‘The Prologues to the Welsh Lawbooks’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 33 (1986), 151–82.

Pryce, H., ‘Duw yn Lle Mach: Briduw yng Nghyfraith Hywel’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986),
47–71.

Pryce, H., ‘Medieval Welsh Law’, Newsletter of the School of Celtic Studies (Dublin Institute of Advanced Studies) 4 (1990), 30–4.

Pryce, H., Native Law and the Church in Medieval Wales (Oxford, 1993).

Pryce, H., ‘Mathrafal: The Evidence of Written Sources’, The Montgomeryshire Collections 83 (1995), 61–5.

Pryce, H., ‘Yr eglwys a’r gyfraith yng Nghymru’r oesoedd canol’, yn G. H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl X (Llandysul, 1995), 1–30.

Pryce, H., ‘The Context and Purpose of the Earliest Welsh Lawbooks’, Cambrian Medieval Celtic Studies 39 (2000), 39–63. Gellir prynu copi YMA.

Pryce, H., ‘Lawbooks and Literacy in Medieval Wales’, Speculum 75 (2000), 29–67.

Pryce, H., ‘The Household Priest (Offeiriad Teulu)’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 82–93.

Pryce, H., ‘Welsh Custom and Canon Law, 1150–1300’ yn K. Pennington, S. Chowdrow a K. H. Kendall (gol.), Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law (Vatican City, 2001), 781–97.

Pryce, H., 'Anglo-Welsh Agreements, 1201-77', yn Wales and the Welsh in the Middle Ages: Essays Presented to J Beverley Smith gol. R. A Griffiths a P. R. Schofield (Caerdydd, 2011), 70-88.

Rees, W., South Wales and the March (Oxford, 1924).

Rhys, J., a D. Brynmor-Jones, The Welsh People (London, 1900).

Richards, M. (gol.), The Laws of Hywel Dda, (Lerpwl, 1954).

Richards, M. (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda Yn Ôl Llawysgrif Coleg Yr Iesu LVII, (2nd Gol.Caerdydd, 1990).

Roberts, B. F., ‘The Red Book of Hergest Version of Brut y Brenhinedd’, Studia Celtica 12–13 (1977–78), 147–86.

Roberts, S. E., ‘Legal Practice in Fifteenth-Century Brycheiniog’, Studia Celtica 35 (2001), 307–23.

Roberts, S. E., ‘Creu Trefn o Anhrefn: Gwaith copïydd Testun Cyfreithiol’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 32 (2002), 397–420.

Roberts, S. E., ‘Addysg Broffesiynol Yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol: Y Beirdd a’r Cyfreithwyr’, Llên Cymru 26 (2003), 1–17.

Roberts, S. E., ‘Tri Dygyngoll Cenedl: The Development of a Triad’, Studia Celtica 37 (2003), 163–82.

Roberts, S. E., ‘Plaints in Welsh Mediaeval Law’, Journal of Celtic Studies 4 (2004), 219–61.

Roberts, S. E., ‘Law Texts, Celtic [2] Welsh’, yn J. T. Koch et al. (gol.), Celtic Culture. A Historical Encylcopaedia, 5 vols (Santa Barbara, 2006), III.1112–16.

Roberts, S. E., The Legal Triads of Medieval Wales (Caerdydd, 2007).

Roberts, S. E., ‘‘By the Authority of the Devil’: The Operation of Welsh and English Law in Medieval Wales’, yn S. Meecham-Jones and R. Kennedy (gol.), Authority and Subjugation in the Writing of Medieval Wales (New York, 2008), 85–97.

Roberts, S. E., ‘Emerging from the Bushes: The Welsh Law of Women and the Legal Triads’, yn J. F. Eska (gol.), Law, Literature and Society: CSANA Yearbook 7 (Dublin, 2008), 58–76.

Roberts, S. E., ‘Law Texts and their Sources in Medieval Wales: The Case of H and Tails of Other Legal Manuscripts’, Cylchgrawn Hanes Cymru 24 (2008), 41–59.

Roberts, S. E., Llawysgrif Pomffred: An Edition and Study of Peniarth MS 259B (Leiden, 2011).

Roberts, S. E., 'Gwreic wyf fi': Transition to Womanhood in Medieval Wales', yn Middle-Aged Women in the Middle Ages, ed. S. Niebrzydowski, (Boydell and Brewer, 2011), 25-36.

Roberts, S. E., ‘The Iorwerth Triads’, yn Tome: Studies in Medieval Celtic History and Law in Honour of Thomas Charles-Edwards, gol. Fiona Edmunds a Paul Russell (Boydell and Brewer, 2011), 155–74.

Roberts, S. E., ‘Cyfraith, carchar a chastell: hynt a hanes llawysgrif gyfreithiol’, Transactions of the Honourable Society of the Cymmrodorion, (2013), 24-40.

Roberts, S. E., 'More plaints in medieval Welsh law', Studia Celtica 48 (2014), 171-199.

Roderick, A. J., 'The Dispute Between Llywelyn ap Gruffydd and Gruffydd ap Gwenwynwyn (1278-1282)', Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 8 (1936), 248-254.

Rowland, J., 'The Maiming of Horses in Branwen', Cambrian Medieval Celtic Studies 63 (2012), 51-69. Gellir prynu copi YMA.

Russell, P., ‘The Etymology of Affaith ‘Abetment’’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 38 (1991), 104–10.

Russell, P., ‘Orthography as a Key to Codicology: Innovation in the Work of a Thirteenth-century Welsh Scribe’, Cambridge Medieval Celtic Studies 25 (1993), 77–85. Gellir prynu copi YMA.

Russell, P., ‘Scribal (In)Competence in Thirteenth-Century North Wales: The Orthography of the Black Book of Chirk (Peniarth MS. 29)’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 29 (1995–6), 129–76.

Russell, P., ‘Swydd, Swyddog, Swyddwr: Office, Officer and Official’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 281–95.

Russell, P., gol. a cyf., ‘The Laws of Court from Latin B’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 478–526.

Russell, P., gol. a cyf., ‘Nósa Ua Maine: The Customs of the Uí Mhaine’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 527–51.

Russell, P., gol. a cyf., ‘Canu i Swyddogion Llys y Brenin’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 552–60.

Russell, P., gol. a cyf., The Prologues to the Medieval Welsh Lawbooks, Basic Texts for Brittonic History 3 (Cambridge, 2004).

Russell, P., gol. a cyf., Vita Griffini Filii Conani: The Medieval Latin Life of Gruffudd Ap Cynan (Caerdydd, 2006).

Russell, P., ‘Llyfr Du o’r Waun’, yn J. T. Koch et al. (gol.), Celtic Culture. A Historical Encylcopaedia, 5 vols (Santa Barbara, 2006), III.1175–6.

Russell, P., ‘The Arrangement and Development of the Three Columns Tractate’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 60–91.
Gellir prynu copi yma.

Russell, P., ‘Y Naw Affaith: Aiding and Abetting in Welsh Law’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 146–70.
Gellir prynu copi yma.

Russell, P., gol. a cyf., ‘Latin D’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 213–37.
Gellir prynu copi yma.

Russell, P., Welsh Law in Medieval Anglesey. British Library, Harleian MS 1796 (Latin C), Texts and Studies in Medieval Welsh Law II (Cambridge, 2011).
Gellir prynu copi yma.

Russell, P., 'From Plates and Rods to Royal Drink-Stands in Branwen and Medieval Welsh Law', North American Journal of Celtic Studies 1, no.1 (2017), 1-26.

Russell, P., 'Canyt oes aruer. Gwilym Wasta and the laws of court in Welsh law', North American Journal of Celtic Studies 1, no.2 (2017), 173-188.

Russell, P., 'The Languages and Registers of Law in Medieval Ireland and Wales', yn J. Benham, M. McHaffie a H. Vogt (gol.), Law and Language in the Middle Ages, (Leiden a Boston, 2018), 83-103.

Russell, P a T. M. Charles-Edwards (gol.), Tair Colofn Cyfraith The Three Columns of Law in Medieval Wales: Homicide, Theft and Fire, Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru 5 (Bangor, 2005).
Gellir prynu copi yma.

Russell, P., T. M. Charles-Edwards a M. Owen, (gol.), The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000).


<< K - O | S - V >>

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration