Traethigau neu adrannau


Jenkins, D., and M. E. Owen, (gol.), The Welsh Law of Women, (Cardiff, 1980).
Astudiaeth o draethig cyfraith y gwragedd.
Testunau a chyfieithiadau:
D. Jenkins, ‘The “Cyfnerth” Text’, 132-145.
Fletcher, I. F., ‘The Text of Latin Redaction A’, 147-159. [Text taken from The Latin Texts of the Welsh Laws.]
T. M. Charles-Edwards, ‘The “Iorwerth” Text’, 161-185.

Charles-Edwards, T. M., M. E. Owen and D. B. Walters (eds.), Lawyers and Laymen: Studies in the History of Law Presented to Professor Dafydd Jenkins on his seventy-fifth birthday, Gŵyl Ddewi 1986 (Cardiff, 1986).
Astudiaeth o'r traethig mechnïaeth.
Testunau a chyfieithiadau:
T. M. Charles-Edwards, ‘The ‘Iorwerth’ Text’, 137-178.
M. E. Owen, ‘The ‘Cyfnerth’ Text’, 179-200.
H. Davies, ‘Latin Redaction E’, 202-209.

Charles-Edwards, T. M., M. Owen, and P. Russell (eds.), The Welsh King and His Court (Cardiff, 2000).
Astudiaeth o draethig Cyfraith y Llys.
Testunau a chyfieithiadau:
M. E. Owen, ‘The Laws of Court from Cyfnerth’, 425-477.
P. Russell, ‘The Laws of Court from Latin B’, 478-526.
M. E. Owen, ‘Royal Propaganda: Stories from the Law-Texts’, 224-254.
P. Russell, ‘Nósa Ua Maine: The Customs of the Uí Mhaine’, 527-551.
P. Russell, ‘Canu i Swyddogion Llys y Brenin’, 552-560.

Charles-Edwards, T. M., and P. Russell (eds.), Tair Colofn Cyfraith The Three Columns of Law in Medieval Wales: Homicide, Theft and Fire, Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru 5 (Bangor, 2005).
Astudiaeth o draethig Tair Colofn Cyfraith.
Testunau a chyfieithiadau:
M. E. Owen, ‘The Excerpta de Libris Romanorum et Francorum and Welsh Law’, 171-195.
P. Russell, ‘Latin D’, 213-237.
M. E. Owen, ‘Cyfnerth Manuscript X’, 238-257.
T. M. Charles-Edwards, ‘Iorwerth Manuscript E (and B)’, 258-307.

Roberts, S. E., The Legal Triads of Medieval Wales (Cardiff, 2007).
Astudiaeth o'r casgliad trioedd yn y llawysgrifau cyfraith.

Russell, P., The Prologues to the Mediaeval Welsh Lawbooks, Basic Texts for Brittonic History 3 (Cambridge, Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic, 2004).
Testunau o'r rhaglithiau o'r gwahanol ddulliau.

Wade-Evans, A. W., ‘Text of Pen. MS. 37 (fols. 61-76) with Translation’, Y Cymmrodor 17 (1904), 129-163.
Y casgliad damweiniau o lawysgrif U.

Wiliam, A. Rh., (ed.), Llyfr Cynog, Pamffledi Cyfraith Hywel (Aberystwyth, 1990).
Adrannau sydd yn honni bod yn gopi o Lyfr Cynog.

Charles-Edwards, T. M., ‘The Seven Bishop-Houses of Dyfed’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 24 (1970-72), 247-262.
Golygiad ac astudiaeth o'r adran fer ar saith esgopty Dyfed.

Charles-Edwards, T. M., and F. Kelly, Bechbretha (1983).
Golygiad a chyfieithiad o'r adrannau ar wenyn yn y testunau Cymraeg.

Roberts, S. E., ‘Plaints in Welsh Medieval Law’, Journal of Celtic Studies 4 (2004), 219-261.
Golygiad a chyfieithiad o'r casgliad o gwynion yn llawysgrif Q.

Jenkins, D., (ed.), Damweiniau Colan (Aberystwyth, 1973).
Ail ran Colan, a thestun o lyfr y damweiniau.

Jenkins, D., Agricultural Co-Operation in Welsh Medieval Law (National Museum of Wales, Cardiff, 1982).
Testun golygedig o'r adran cyfar.

Roberts, S. E., ‘Legal Practice in Fifteenth-Century Brycheiniog’, Studia Celtica 35 (2001), 307-323.
Testun cyfreithiol o'r bymthegfed ganrif, o lawysgrif Peniarth 67. Cyfieithiad Saesneg.      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration