Newyddion

Cyfarfod Seminar Cyfraith Hywel 23 Ionawr 2016 (03-02-2016)

Crynodeb o'r cyfarfod
Cynhaliwyd cyfarfod difyr a bywiog er ei bod hi'n ganol y gaeaf yn Aberystwyth!
Agorwyd y cyfarfod gyda phapur gan Sara Elin Roberts ar ‘Achwannec kyureith dylyedus y chynnal’: The Bost ‘Tail’. (Bu'n rhaid i Christine James dynnu'n ôl o roi ei phapur ond mae'n bwriadu gwneud hynny mewn cyfarfod yn y dyfodol.)
Yn y papur, 'cynffon' llawysgrif Bost oedd dan drafodaeth, y ddau fersiwn o'r deunydd a oedd yn y gynffon, a'r llawysgrifau eraill sydd yn rhannu'r un deunydd. Codwyd y cwestiwn a yw'n iawn edrych ar y deunydd hwn fel rhywbeth 'ychwanegol'.
Cyflwynodd Angharad Elias bapur gyda'r teitl 'Cam o'r tywyllwch: cipolwg ar lawysgrif Peniarth 166'. Rhoddodd Dr Elias sylw llawn i'r llawysgrif hon am y tro cyntaf - er ei bod hysbys i ysgolheigion yn y maes, nid yw'r llawysgrif wedi cael ei golygu nac ychwaith ei chynnwys yn y rhestr llawysgrifau cyfraith. Mae rhai darnau unigryw yn y llawysgrif hon.
Caewyd sesiwn y bore gan David Parsons, yn trafod 'Some Welsh legal terms in Shropshire place-names'. Edrychodd yn benodol ar enwau yn cynnwys yr elfen 'gobr estyn' (cysyniad cyfreithiol), ond er y byddai disgwyl i hyn fod yn rhywbeth cyffredin, nid oes enghreifftiau eraill. Mae enghreifftiau fodd bynnag o enwau lleoedd eraill sydd yn gysylltiedig â swyddi a thaliadau yn y cyfreithiau.

Cyn cinio, dymunwyd ben blwydd hapus i Morfydd Owen, a oedd yn dathlu ei phen blwydd yn bedwarugain ar y diwrnod. Trefnwyd teisen wych gan Luned a Brid.

Morfydd Owen oedd yn gyfrifol am sesiwn y prynhawn, gyda phapur difyr a bywiog yn trafod 'Seminar Cyfraith Hywel: The Beginning'.

Yn y cyfarfod busnes, trafodwyd dwy gyfrol sydd i'w cyhoeddi yn y dyfodol agos yn y gyfres Testunau ac Astudiaethau yng Nghyfraith Hywel, sef cyfrol Angharad Elias ar Peniarth 164, H; a chyfrol Christine James a Sara Elin Roberts, 'Archwilio Cymru'r Oesoedd Canol', yn cynnig testunau o Gyfraith Hywel wedi ei fwriadu yn rhagarweiniad i'r maes.

Cytunwyd mai 8 Hydref 2016 fydd dyddiad y cyfarfod nesaf.

mwy o NEWYDDIONDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration