Newyddion

Cyfarfod Seminar Cyfraith Hywel 8 Hydref 2016 (10-10-2016)

Crynodeb o'r cyfarfod
Crynodeb o'r cyfarfod
Cynhaliwyd cyfarfod diddorol gyda phapurau arbennig o dda yn y Ganolfan yn Aberystwyth.
Yr Athro Thomas Charles-Edwards a gyflwynodd y papur cyntaf, ar ‘The Textual Tradition of Llyfr Iorwerth’. Trafododd theoriau J Gwenogvryn Evans a Daniel Huws – gan gyfeirio hefyd at waith Paul Russell ar y Llyfr Du o’r Waun – a chreu stemma newydd ar gyfer perthynas y llawysgrifau o ddull Iorwerth.
Dilynwyd hyn gan astudiaeth Rhiannon Comeau, sydd yn cwblhau doethuriaeth ar hyn o bryd ar agweddau o amaethyddiaeth yn Sir Benfro. Yn ei phapur, edrychodd ar ranbarth o ogledd Sir Benfro, gan wneud astudiaeth o’r hyn y mae’r ffynonellau, gan gynnwys archaeoleg, yn eu dweud am amaethyddiaeth yn yr ardal, a chymharu hyn â beth sy’n cael ei ddweud yn y cyfreithiau.
Wedi cinio, cafwyd papur gwych gan Mr Daniel Huws, yn canolbwyntio ar dair llawysgrif gyfreithiol: Peniarth 166, Peniarth 36B, ac Wynnstay 36. Roedd ganddo bethau newydd a chyffrous iawn i’w dweud am y llawysgrifau hynny.
Pennwyd siglwm i lawysgrif Peniarth 166 – ar y sail bod gwaith ar fin cael ei wneud ar y llawysgrif honno a bydd angen ei thrafod mewn cydberthynas â llawysgrifau cyfraith eraill ac felly mae angen ffordd o gyfeirio ati yn rhwydd. An fydd y siglwm newydd.

Cytunwyd mai 22 Ebrill 2016 fydd dyddiad y cyfarfod nesaf.

mwy o NEWYDDIONDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration