Newyddion

Cyfarfod Seminar Cyfraith Hywel 22 Ebrill 2017 (24-04-2017)

Crynodeb o'r cyfarfod
Crynodeb o'r cyfarfod
Cynhaliwyd cyfarfod diddorol gyda phapurau arbennig o dda yn y Ganolfan yn Aberystwyth.
Emma Cavell a gyflwynodd y papur cyntaf, ar ‘Some thoughts on the operation of custom in medieval Welsh law’. Trafododd briodasau rhai merched nodedig o'r Mers, a'r defnydd o 'dower' (Saesnig), y farn gyffredinol nad oedd merched yn etifeddu tir, a'r cysyniad o ddefod yng Nghyfraith Hywel fel elfen o'r gyfraith.

Dilynwyd hyn gan bapur Adam Chapman, 'Which law governed matters of war? Arms and Obligation in Wales and its Marches c. 1200 - c.1400' yn trafod milwyr a galwadau at fyddinoedd yng Nghymru, y niferoedd oedd yn mynd i ryfel o Gymru ar ran Lloegr, ac offer rhyfel, gan gynnwys ceffylau ac arfau a'r hyn sydd yn y testunau cyfreithiol amdanynt.

Cafwyd lansiad cyfrol newydd dros ginio, cyn symud ymlaen i'r Llyfrgell ar gyfer darlith Maredudd ap Huw ar 'Robert Vaughan a'i lyfrgell'.

Mae'r gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres 'Testunau ac Astudiaethau yng Nghyfraith Hywel', Archwilio Cymru'r Oesoedd Canol: Testunau o Gyfraith Hywel gan Sara Elin Roberts a Christine James ar gael o siop lyfrau'r wefan yn awr.

Cytunwyd mai 30 Medi 2017 fydd dyddiad y cyfarfod nesaf.

mwy o NEWYDDIONDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration