Newyddion

Cyfarfod Seminar Cyfraith Hywel 30.9.17 (02-10-2017)

Crynodeb o'r Cyfarfod
Crynodeb o'r cyfarfod
Cynhaliwyd cyfarfod diddorol gyda phapurau arbennig o dda yn y Ganolfan yn Aberystwyth.
Paulus van Sluys draddododd y papur cyntaf, ‘Orgraff y treigladau a’i defnydd i lawysgrifeg’, yn edrych ar ddatblygiad y treigladau mewn llawysgrifau Cymraeg canol, gyda sylw arbennig i’r llawysgrifau cyfraith. Ei awgrym oedd bod modd defnyddio’r treigladau a’r ffordd y maent yn ymddangos mewn llawysgrifau o’r cyfnod canol fel modd arall o ddyddio’r llawysgrifau, ac ail-lunio stemâu.
Dilynwyd y drafodaeth fywiog gan bapur hynod ddifyr gan Jenny Day, ‘‘They tremble, the English, before my blade!’: the Status and Symbolism of Swords in Medieval Welsh Poetry’. Fel yr awgryma’r teitl, cleddyfau ac arfau mewn barddoniaeth oedd pwnc y papur hwn, a chafwyd trafodaeth gynhwysfawr, gan gynnwys edrych ar yr hyn sydd gan y cyfreithiau i’w ddweud am gleddyfau.
Wedi cinio, adroddodd Morfydd Owen hanes ‘An Academic Lame-Duck’, sef Timothy Lewis, yr ysgolor cyfreithiol a gyhoeddodd ddwy gyfrol bwysig ar y cyfreithiau: A glossary of Medieval Welsh Law a’i olygiad o’r llawysgrif gyfraith Llanstephan 116 a adnabyddir bellach fel Tim. Roedd llawer o gynnwys y drafodaeth hon yn newydd i nifer o’r rhai oedd yn bresennol.

Cytunwyd mai 14 Ebrill 2018 fydd dyddiad y cyfarfod nesaf.

mwy o NEWYDDIONDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration