Seminar Cyfraith Hywel


Cynhelir cyfarfod nesaf Seminar Cyfraith Hywel ddydd Sadwrn 6 Ebrill, yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth. Rhaglen i ddilyn.

Cliciwch am ddelwedd fwy

Cymdeithas ysgolheigaidd yw Seminar Cyfraith Hywel sydd yn canolbwyntio ar astudio Cyfraith Hywel. Wedi ei sefydlu yn dilyn awgrym gan Morfydd E. Owen, ac yn dilyn nifer o Golocwia ar Gyfraith Hywel a gynhaliwyd yn Aberystwyth, mae’r seminar erbyn hyn yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i drafod materion yn ymwneud â chyfraith Cymru, ac mae’r seminar wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau o ysgrifau a thestunau wedi eu golygu ar wahanol agweddau o’r gyfraith.

Cyfarfodydd blaenorol
Sigla Newydd Llawysgrifau
Dafydd Jenkins (1911–2012)

Amcanion Seminar Cyfraith Hywel:

1. Dod â’r rhai sydd a diddordeb gweithredol yng nghyfraith Hywel ynghyd i ymgymryd ag astudiaeth o bynciau penodol sydd yn berthnasol i’r gyfraith honno;
2. Annog cyhoeddi ysgrifau a llyfrau yn y maes;
3. Meithrin ymchwil cenhedlaeth iau.

Swyddogion presennol:

Llywydd: yr Athro Thomas Charles-Edwards
Ysgrifennydd: Dr Sara Elin Roberts

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration