Seminar Cyfraith Hywel


Cymdeithas ysgolheigaidd yw Seminar Cyfraith Hywel sydd yn canolbwyntio ar astudio Cyfraith Hywel. Wedi ei sefydlu yn dilyn awgrym gan Morfydd E. Owen, ac yn dilyn nifer o Golocwia ar Gyfraith Hywel a gynhaliwyd yn Aberystwyth, mae’r seminar erbyn hyn yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i drafod materion yn ymwneud â chyfraith Cymru, ac mae’r seminar wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau o ysgrifau a thestunau wedi eu golygu ar wahanol agweddau o’r gyfraith.

Amcanion Seminar Cyfraith Hywel:

(c)Angharad Elias

(c)Angharad Elias

1. Dod â’r rhai sydd a diddordeb gweithredol yng nghyfraith Hywel ynghyd i ymgymryd ag astudiaeth o bynciau penodol sydd yn berthnasol i’r gyfraith honno;
2. Annog cyhoeddi ysgrifau a llyfrau yn y maes;
3. Meithrin ymchwil cenhedlaeth iau.

Swyddogion presennol:

Llywydd: yr Athro Thomas Charles-Edwards
Ysgrifennydd: Dr Sara Elin Roberts

Sigla Llawysgrifau Newydd Seminar Cyfraith Hywel

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration