LlGC LlGC Wynnstay Llsgr. 36, QTestun ar gael YMA.

Cafodd y cyfreithiau eu trawsysgrifio gan Dr Sara Elin Roberts, trwy gefnogaeth Grant Ymchwil Bychan yr Academi Brydeinig (2018/19) wedi ei gynnal gan Dr Simon Rodway, Prifysgol Aberystwyth, a cafodd y diarhebion ar ddiwedd y llawysgrif eu trawsysgrifio gan Dr Richard Glyn Roberts. Mae'r trawsysgrif yn dilyn canllawiau y prosiect Academi Brydeinig 'Datblygiad yr Iaith' a bydd yn cael ei gynnwys yn Fersiwn 2.0 o'r wefan 'Rhyddiaith y 15fed Ganrif' cyn gynted ag y bydd Cadwrfa Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yn mudo i'w blatfform newydd yn haf 2019.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration