Damweiniau


Beth yw'r damweiniau?

Canllawiau a Byrfoddau

Ceisiwch ddefnyddio 'Ctrl+F' yn eich porwr i chwilio trwy'r damweiniau yn ôl geiriau unigol

Prif fynegai i'r llawysgrifau


Dangos yn unig: DwC: AL: U: G: A: E: Lew: D: F: K: Col: Q: Ep: J:
Casg.DamwainCyfeiriadau
IPob cyflafan a wnel dynDwC: 1; AL: IV.i.1; U: 61r3-61r4; G: 112r1-112r3; A: 48v1-48v2; D: 82r6-82r6; F: 16.22-16.23; K: 154.1-154.3; Col: 174.13-174.15; Q: 100r1a-100r4a; Ep: 92v7;
IO derfydd i ddyn ynfydDwC: 2; AL: IV.i.2; U: 61r4-61r9; G: 112r3-112r7; A: 48v2-48v5; D: 82r6-82r10; F: 16.23-17.3; K: 154.3-154.6; Col: 174.15-174.19; Q: 100r4a-100r10a; Ep: 92v8-92v10;
IO derfydd i ddyn pwyllogDwC: 3; AL: IV.i.3; U: 61r9-61r11; G: 112r7-112r9; A: 48v5-48v7; D: 82r10-82r12; F: 17.3-17.5; K: 154.7-154.8; Col: 174.19-174.22; Q: 100r10a-100r13a; Ep: 92v10-92v11;
INi ddiwygir sarhaedDwC: 4; AL: IV.i.4; U: 61r11-61r14; G: 112r9-112r11; A: 48v7-48v8; D: 82r12-82r14; F: 17.5-17.7; K: 154.8-154.10; Col: 174.23-175.2; Q: 100r14a-100r16a; Ep: 92v12-92v13;
INid gwneuthuredig dim a wnel dyn yn feddwDwC: 5; AL: IV.i.5; U: 61r14-61r17; G: 112r11-112r13; A: 48v8-48v10; D: 82r14-82r16; F: 17.7-17.9; K: 154.10-154.12; Col: 175.2-175.6; Q: 100r17a-100r20a; 126r20b-126r2; Ep: 92v13-92v14; 118r6-118r7; J: 206.2-206.3;
IO derfydd bod dyn yn gynddeiriogDwC: 6; AL: IV.i.6; U: 61r17-61v3; G: 112r13-112r18; A: 48v10-48v14; D: 82r16-82r20; F: 17.9-17.13; K: 154.12-154.15; Col: 175.6-175.14; Q: 100r20a-100r25a; Ep: 92v14-92v16;
IDyn mud ni ddyly caffael iawnDwC: 7; AL: IV.i.7; U: 61v3-61v8; G: 112r18-112r22; A: 48v14-48v18; D: 82r20-82r23; F: 17.13-17.17; K: 154.15-154.18; Col: 175.14-175.21; Q: 100r25a-100r2b; Ep: 92v16-92v19;
IY byddeir a'r dynion anghyfraithDwC: 8; AL: IV.i.8; U: 61v8-61v12; G: 112r22-112r25; A: 48v18-48v21; D: 82r23-82r25; F: 17.17-17.19; K: 154.18-154.19; Col: 175.22-176.4; Q: 100r2b-100r4b; 126r23b-126r29b; Ep: 92v19-92v20; 118r7-118r10; J: 206.3-206.7;
IPob anaws arallDwC: 9; AL: IV.i.8-9; U: 61v12-62r1; G: 112r26-112v1; A: 48v21-49r2; D: 82v1-82v6; F: 17.19-17.25; K: 154.19-154.23; Col: 176.5-176.12; Q: 100r4b-100r12b; 126r29b-126v8a; Ep: 92v20-92v23; 118r10-118r14; J: 206.7-206.12;
ITystiolaeth a ellir ar airDwC: 10; AL: IV.i.10; U: 62r1-62r3; G: 112v1-112v2; A: 49r2-49r4; D: 82v6-82v7; F: 17.25-18.2; K: 154.24-155.1; Col: 176.12-176.15; Q: 100r12b-100r14b; Ep: 92v23-92v24;
IHyn o ddynion a ddieinc rhag llw gweilyddDwC: 11; AL: IV.i.11; G: 112v2-112v5; A: 49r4-49r7; D: 82v7-82v10; K: 155.1-155.3; Col: 176.15-176.21; Q: 100r14b-100r19b; Ep: 92v24-92v26;
INi thal un anifail cynddeiriogDwC: 12; AL: IV.i.12; U: 62r3-62r4; G: 112v5-112v6; A: 49r7-49r8; D: 82v10-82v11; F: 18.2-18.3; Col: 176.21-176.22;
INi thal un anifail brwydrynDwC: 13; AL: IV.i.13; U: 62r4-62r6; G: 112v6-112v7; A: 49r8-49r9; D: 82v11; F: 18.3-18.4; K: 155.3-155.4; Col: 177.1-177.2; Q: 100r19b-100r20b; Ep: 92v26-92v27;
ISef yw y rhai hynnyDwC: 14; AL: IV.i.13; U: 62r6-62r9; G: 112v7-112v10; A: 49r9-49r12; D: 82v11-82v13; F: 18.4-18.8; K: 155.4-155.7; Col: 177.2-177.5; Q: 100r21b-100r25b; Ep: 92v27-92v29;
IO lladdant wyntau anifeiliaidDwC: 15; AL: IV.i.13; U: 62r9-62r11; G: 112v10-112v11; A: 49r12-49r14; D: 82v13-82v14; F: 18.8-18.9; Col: 177.5-177.7; Q: 100r25b-100r27b; Ep: 92v29;
IO derfydd i ddyn tynnu rhwydDwC: 16; AL: IV.i.14; U: 62r11-62r16; G: 112v11-112v16; A: 49r14-49r19; D: 82v14-82v18; F: 18.9-18.14; K: 155.7-155.10; Col: 177.7-177.14; Q: 100r27b-100v6a; Ep: 92v30-92v32;
IO derfydd myned ai eidion neuDwC: 17; AL: IV.i.15; U: 62r16-62v1; G: 112v16-112v19; A: 49r19-49r22; E: Dalen goll49r1 ; D: 82v18-82v21; F: 18.14-18.17; K: 155.10-155.13; Col: 177.14-177.20; Q: 100v6a-100v13a; Ep: 92v32-93r3;
IO derfydd dylyu da i ddynDwC: 18; AL: IV.i.16; U: 62v2-62v6; G: 112v19-112v22; A: 49r23-49v2; E: 49r1-49r4; D: 82v21-82v25; F: 18.17-18.22; K: 155.13-155.17; Col: 177.20-178.4; Q: 100v13a-100v21a; Ep: 93r3-93r6;
IPwy bynnag a rodder oed iddoDwC: 19; AL: IV.i.16; U: 62v7-62v10; G: 112v22-112v25; A: 49v2-49v4; E: 49r4-49r6; D: 83r1-83r3; F: 18.22-18.25; K: 155.17-155.19; Col: 178.4-178.7; Q: 100v21a-100v26a; Ep: 93r6-93r8;
IO derfydd i anifail lladd dyn bonheddigDwC: 20; AL: IV.i.17; U: 62v10-62v17; G: 112v25-113r5; A: 49v5-49v12; E: 49r6-49r10; D: 83r3-83r9; F: 18.25-19.6; K: 155.19-155.25; Col: 178.7-178.16; Q: 100v26a-100v6b; Ep: 93r8-93r12;
IO derfydd i ddyn dylyu da i arallDwC: 21; AL: IV.i.18; U: 62v17-63r6; G: 113r5-113r10; A: 49v12-49v18; E: 49r10-49r14; D: 83r9-83r14; F: 19.6-19.13; K: 146.2-146.6; Col: 178.16-178.22; Q: 100v7b-100v14b; Ep: 93r12-93r16;
IO derfydd i ddyn myned i helaDwC: 22; AL: IV.i.19; U: 63r6-63r12; G: 113r10-113r19; A: 49v18-49v23; E: 49r14-49r17; Lew: 76v1-76v7; D: 83r14-83r17; F: 19.13-19.18; K: 145.10-145.15; 156.1-156.5; Col: 178.22-179.6;
INi ddyly un anifail bod ar arddelwDwC: 23; AL: IV.i.19; U: 63r12-63v1; G: 113r19-113r21; A: 49v23-50r4; E: 49r17-49r21; Lew: 76v7-76v16; D: 83r18-83r22; F: 19.18-19.24; K: 145.15-145.20; Col: 179.6-179.16;
IO derfydd i fforddawl i ar y fforddDwC: 24; AL: IV.i.20; U: 63v1-63v6; G: 113r21-113r25; A: 50r4-50r9; E: 49r21-49r24; Lew: 76v17-77r5; D: 83r23-83r26; K: 145.20-146.2; Col: 179.16-179.23;
IPwy bynnag a fynno hela pysgodDwC: 25; AL: IV.i.21; U: 63v7-63v10; G: 113r26-113v2; A: 50r10-50r13; E: 49r25-49r27; Lew: 77r6-77r10; D: 83v1-83v3; F: 19.24-20.2; K: 146.7-146.10; Col: 180.1-180.7; Q: 131r21b-131r28b; Ep: 123r11-123r14;
IO derfydd i ddynion myned i bysgotaDwC: 26; AL: IV.i.22; U: 63v10-63v16; G: 113v2-113v7; A: 50r13-50r18; E: 49r27-49v1; D: 83v3-83v8; F: 20.2-20.7; K: 146.10-146.15; Col: 180.7-180.14; Q: 131r28b-131v8a; Ep: 123r14-123r18;
IO derfydd i ddynion hela pysgodDwC: 27; AL: IV.i.23; U: 63v17-64r4; G: 113v7-113v12; A: 50r18-50r22; E: 49v2-49v5; Lew: 75r21-75r26; D: 83v8-83v12; F: 20.7-20.12; K: 146.15-146.18; 156.5-156.9; Col: 180.15-180.23; Q: 100v15b-100v22b; 131v8a-131v15; Ep: 93r16-93r19; 123r19-123r22;
ITair gorsedd breiniogDwC: 28; AL: IV.i.24; U: 64r4-64r7; G: 113v12-113v14; A: 50r22-50r26; E: 49v5-49v6; Lew: 75r26-75r212; D: 83v12-83v17; F: 20.12-20.15; K: 156.9-156.11; Col: 180.23; Q: 106r16a-106r20a; Ep: 97v24-97v26;
IO derfydd i wr un onaddunt gwneuthurDwC: [29]; AL: IV.i.25; A: 50r26-50v2; E: 49v7-49v8; Lew: 75r212-75r216; F: 20.15-20.18; Ep: 97v24-97v26;
IO derfydd i wr yr arglwydd gwneuthur cam yng ngorseddDwC: [30]; AL: IV.i.26; U: 64r8-64r13; G: 113v15-113v18; A: 50v2-50v6; E: 49v9-49v11; Lew: 75v21-75v26; D: 83v17-83v21; F: 20.18-20.22; K: 156.11-156.15; Q: 106r20a-106r26a; Ep: 97v26-97v29;
IYr arglwydd pan fo marw yr esgobDwC: [31]; AL: IV.i.27; U: 64r13-64r15; G: 113v19-113v21; A: 50v6-50v8; E: 49v11-49v12; Lew: 75v26-75v29; D: 83v21-83v22; F: 20.23-20.25; K: 156.15-156.17; Q: 106r26a-106r26a; Ep: 97v29-98r2;
IAc y sef achos yw hynny pob daDwC: [32]; AL: IV.i.27; U: 64r15-64r17; G: 113v21-113v22; A: 50v8-50v10; E: 49v12-49v13; Lew: 75v29-75v211; F: 20.25-21.2; K: 156.17-156.18; Q: 106r29a-106r1b; Ep: 98r2-98r3;
II abad hagen ni ddylyirDwC: [33]; AL: IV.i.27; U: 64r17-64v2; G: 113v22-113v25; A: 50v10-50v12; E: 49v13-49v15; Lew: 75v211-75v215; D: 83v22-83v23; K: 156.18-156.22; Q: 106r2b-106r5b; Ep: 98r3-98r4;
IPob dadl or a fo rhyngddyntDwC: [34]; AL: IV.i.28; U: 64v2-64v4; G: 113v25-113v27; A: 50v12-50v14; E: 49v15-49v16; Lew: 75v215-75v217; D: 83v23-83v25; F: 21.2-21.24; Q: 106r5b-106r8b; Ep: 98r4-98r5;
IPob dadl or a fo rhwng abad ac arglwyddDwC: [35]; AL: IV.i.29; U: 64v4-64v7; G: 113v27-114r2; A: 50v14-50v16; E: 49v16-49v17; Lew: 75v217-76r3; D: 83v25-83v26; F: 21.24-21.6; K: 156.22-157.1; Q: 106r8b-106r11b; Ep: 98r5-98r7;
IO bydd dau arglwydd a llu gan bob un ohonyntDwC: [36]; AL: IV.i.30; U: 64v7-64v12; G: 114r2-114r6; A: 50v16-50v21; E: 49v17-49v20; Lew: 76r3-76r8; D: 83v26-84r4; F: 21.6-21.10; K: 157.1-157.6; Q: 106r11b-106r21b; Ep: 98r7-98r11;
IO derfydd i fab uchelwr roi ei fab ar fab eilltDwC: [37]; AL: IV.i.31; U: 64v12-65r2; G: 114r6-114r12; A: 50v21-50v26; E: 49v20-49v23; D: 84r4-84r10; F: 21.10-21.17; K: 157.6-157.11; Q: 106r21b-106v2a; Ep: 98r11-98r16;
IO derfydd rhoi Cymraes i alldudDwC: [38]; AL: IV.i.32; U: 65r2-65r12; G: 114r12-114r20; A: 50v26-51r5; E: 49v23-49v26; K: 157.11-157.18; Q: 106v2a-106v16a; Ep: 98r16-98r23;
IAc o hwnnw y telir gwartheg dyfachDwC: [39]; AL: IV.i.32; U: 65r12-65r18; G: 114r20-114r26; A: 51r5-51r8; E: 49v26-49v28; K: 157.18-158.1; Q: 106v16a-106v26a; Ep: 98r23-98r26;
IO derfydd y dyn roi peth ym pwythDwC: [40]; AL: IV.i.33; U: 65r18-65v5; G: 114r26-114v2; A: 51r8-51r11; E: 49v28-50r1; D: 84r10-84r13; F: 21.17-21.20; K: 158.1-158.5; Q: 106v26a-106v4b; Ep: 98r26-98v2;
IEbediw maer cynghellor puntDwC: [41]; AL: IV.ii.1; U: 65v5-65v6; G: 114v2-114v3; A: 51r11-51r12; E: 50r1; D: 84r13-84r14;
IEbediw maer chweugeintDwC: [42]; AL: IV.ii.2; U: 65v6-65v7; G: 114v3-114v4; A: 51r12-51r13; E: 50r1; D: 84r14;
IEbediw cynghellor chweugeintDwC: [43]; AL: IV.ii.3; U: 65v7-65v8; G: 114v4-114v5; A: 51r13; E: 50r2;
IEbediw uchelwr chweugeintDwC: [44]; AL: IV.ii.4; A: 51r14; E: 50r2; D: 84r14-84r15;
IEbediw mab eilltDwC: [45]; AL: IV.ii.5; U: 65v8-65v10; G: 114v5-114v6; A: 51r14-51r16; E: 50r2-50r3; D: 84r15-84r16;
IEbediw alldud pedair ar hugainDwC: [46]; AL: IV.ii.6; U: 65v10-65v11; G: 114v6-114v7; A: 51r16; E: 50r3-50r4; D: 84r16-84r17;
IEbediw gwr ystafellog pedair ar hugainDwC: [47]; AL: IV.ii.7; G: 114v7-114v8; A: 51r17; E: 50r4;
IEbediw ystafellog o wraig un ar bymthegDwC: [48]; AL: IV.ii.8; G: 114v8-114v10; A: 51r17-51r18; E: 50r4-50r5; D: 84r17-84r18;
INid a ebediw yn ôl tir cynnyfDwC: [49]; AL: IV.ii.9; U: 65v11-65v12; G: 114v10-114v11; A: 51r18-51r19; E: 50r5; D: 84r18; K: 158.5; Q: 106v4b-106v5b; Ep: 98v2-98v3;
IO derfydd gwahanu dyn a tirDwC: [50]; AL: IV.ii.10; U: 65v12-65v18; G: 114v11-114v14; A: 51r19-51r25; E: 50r5-50r8; D: 84r18-84r21; F: 21.21-21.25; K: 158.5-158.10; Q: 106v5b-106v13b; Ep: 98v3-98v7;
INi ddyly na brodyr na chefenderw dalu ebediwDwC: [51]; AL: IV.ii.11; A: 51v1-51v3; E: 50r8-50r10; D: 84r21-84r23; F: 21.25-22.2; K: 158.10-158.12; Q: 106v13b-106v16b; Ep: 98v7-98v8;
IEbediw bob swyddog a fo yn y llysDwC: [52]; AL: IV.ii.12; U: 65v18-66r6; G: 114v14-114v18; A: 51v3-51v4; E: 50r10; D: 84r24;
IEbediw bonheddig canhwynolDwC: [53]; AL: IV.ii.13; U: 66r6-66r10; G: 114v19-114v23; A: 51v4-51v9; E: 50r10-50r13; D: 84r25-84v3; F: 22.2-22.7;
IO bydd gwr a dau arglwyddDwC: [55]; AL: IV.ii.14; U: 66r10-66r13; G: 114v23-114v25; A: 51v10-51v12; E: 50r13-50r15; D: 84v3-84v5; F: 22.7-22.9; K: 158.12-158.14; Q: 106v16b-106v19b; 134r23a-134r2; Ep: 98v8-98v10; 126r12-126r15;
IO bydd gwr a dau dir dan un arglwyddDwC: [56]; AL: IV.ii.15; U: 66r13-66r16; G: 114v25-114v27; A: 51v12-51v14; E: 50r15-50r16; D: 84v5-84v7; F: 22.9-22.11; K: 158.14-158.16; Q: 106v20b-106v23b; 134r26a-134r3; Ep: 98v10-98v11;
IO derfydd i gerddedwr alldud ei glafychuDwC: [57]; AL: IV.ii.16; U: 66r16-66v3; G: 114v27-115r5; A: 51v15-51v21; E: 50r16-50r19; D: 84v7-84v11; F: 22.11-22.15;
IAmobrau merched y rhai gwŷrDwC: [60]; AL: IV.ii.17; U: 66v3-66v6; G: 115r5-115r7; A: 51v21-51v24; E: 50r19-50r20; D: 84v12-84v13; F: 22.16-22.17;
INi thal gwreig byd namyn un amobrDwC: [61]; AL: IV.ii.18; U: 66v6-66v15; G: 115r7-115r14; A: 51v24-51v31; E: 50r20-50r24; D: 84v13-84v19; F: 22.17-22.24;
IPwy bynnag a dreisio gwraig taled ei hamobrDwC: [62]; AL: IV.ii.19; U: 66v15-67r1; G: 115r14-115r18; A: 52r1-52r5; E: 50r24-50r27; D: 84v19-84v24; F: 22.25-23.3;
IO dri achos y telir amobrDwC: [64]; AL: IV.ii.20; U: 67r1-67r6; G: 115r19-115r22; A: 52r5-52r8; E: 50r27-50r29; F: 23.3-23.7;
ITair merched ni ddyleir amobrDwC: [66]; AL: IV.ii.21; U: 67r6-67r15; G: 115r22-115v2; A: 52r8-52r14; E: 50r29-50v4; D: 84v24-85r4; F: 23.7-23.13; K: 158.17-158.23;
INi ddyleir y hwn gwahalaeth ebediwDwC: [67]; AL: IV.ii.22; U: 67r16-67v8; G: 115v3-115v11; A: 52r14-52r23; E: 50v4-50v10; D: 85r5-85r12; F: 23.13-23.21; K: 158.23-159.5; Q: 106v23b-107r4a; Ep: 98v11-98v15;
IAmobr merch pencenedlDwC: [71]; AL: IV.ii.23; U: 67v9-67v12; G: 115v12; A: 52r24-52r25; E: 50v10-50v11; F: 23.21-23.23;
IEbediw pencenedlAL: IV.ii.24; D: 85r12-85r13;
IPob cyfryw ddynDwC: [72]; AL: IV.ii.25; G: 115v12-115v14; A: 52v1-52v2; E: 50v11-50v13; D: 85r17-85r19; F: 23.23-23.25;
IAmobr merch pob pencerddDwC: [73]; AL: IV.ii.26; U: 67v13-67v16; G: 115v14-115v17; A: 52v3-52v4; E: 50v13-50v14; D: 85r13-85r15; F: 23.25-24.3;
IPob cerddor arall o byddDwC: 74; AL: IV.ii.27; U: 67v 16-68r2; G: 115v17-115v19; A: 52v5-52v7; E: 50v14-50v16; D: 85r15-85r17; F: 24.3-24.5; Col: 189.1-189.6;
IPob pencerdd or a estyno arglwyddDwC: 75; AL: IV.ii.28; U: 68r2-68r6; G: 115v20-115v23; A: 52v7-52v10; E: 50v16-50v18; D: 85r19-85r22; F: 24.5-24.9; K: 159.5-159.7; Col: 189.6-189.12; Q: 107r4a-107r8a; Ep: 98v16-98v18;
IWyntau pan font farwDwC: 76; AL: IV.ii.28; U: 68r6-68r8; G: 115v23-115v25; A: 52v10-52v12; E: 50v18-50v19; D: 85r22-85r23; F: 24.9-24.1; K: 159.7-159.9; Col: 189.12-189.15; Q: 107r8a-107r10a; Ep: 98v18-98v19;
IPob pencerdd telynDwC: 77; AL: IV.ii.29; U: 68r8-68r12; G: 115v25-116r1; A: 52v12-52v15; E: 50v19-50v21; D: 85r23-85r26; F: 24.1-24.14; K: 159.9-159.11; Col: 189.15-189.20; Q: 107r10a-107r14a; Ep: 98v19-98v21;
IPedair ar hugain yw gobr pencerddDwC: 78; AL: IV.ii.29; U: 68r12-68r17; G: 116r1-116r4; A: 52v15-52v18; E: 50v21-50v23; D: 85r26-85v3; F: 24.14-24.17; K: 159.11-159.15; Col: 189.20-190.3; Q: 107r15a-107r21a; Ep: 98v21-98v24;
ISef yw cyfarws neithiorDwC: 79; AL: IV.ii.29; U: 68r17-68v4; G: 116r5-116r8; A: 52v18-52v21; E: 50v23-50v25; D: 85v3-85v6; F: 24.17-24.2; K: 159.15-159.18; Col: 190.3-190.10; Q: 107r21a-107r25a; Ep: 98v24-98v26;
IRhai a dyweid [cyfarch cyffyll]DwC: 80; AL: IV.iii.1; U: 68v4-68v5; G: 116r8-116r10; A: 52v21-52v22; E: 50v25-50v26; D: 85v6-85v8; F: 24.21-24.2; K: 159.18-159.19; Col: 190.11-190.14; Q: 107r25a-107r28a; Ep: 98v26-98v27;
IEraill a ddywaid panyw lladd derwenDwC: 81; AL: IV.iii.1; U: 68v5-68v7; G: 116r10-116r12; A: 52v23-52v26; E: 50v26-51r1; D: 85v8-85v10; F: 24.21-25.4; K: 159.20-159.25; Col: 190.14-190.23; Q: 107r28a-107rb; Ep: 98v27-99r1;
IHyn eisioes yw cyfarch cyffyllDwC: 82; AL: IV.iii.1; U: 68v7-68v12; G: 116r12-116r21; A: 52v27-52v29; E: 51r1-51r3; D: 85v10-85v13; F: 25.4-25.6; K: 159.25-160.3; Col: 190.23-191.6; Q: 107r7b-107r13b; Ep: 99r1-99r4;
IAc yna y mae iawn i'r llofrudd fynegiDwC: 83; AL: IV.iii.1; U: 68v12-68v15; G: 116r21-116r24; E: 51r18-51r19; D: 85v13-85v15; F: 25.6-25.9; K: 160.3-160.5; Col: 191.6-191.11; Q: 107r13b-107r16b; Ep: 99r4-99r6;
IY gyd a hynny iawn bod eu cyd garantDwC: 84; AL: IV.iii.1; U: 68v15-68v17; G: 116r24-116r26; E: 51r20-51r21; D: 85v15-85v17; F: 25.9-25.11; K: 160.5-160.7; Col: 191.11-191.15; Q: 107r17b-107r20b; Ep: 99r6-99r7;
IY sef achos y mae da i gyd garantDwC: 85; AL: IV.iii.1; U: 68v17-69r2; G: 116r26-116r29; E: 51r21-51r22; D: 85v17-85v19; F: 25.11-25.16; K: 160.7-160.10; Col: 191.16-191.23; Q: 107r20b-107r25b; Ep: 99r7-99r10;
IFal hyn y rhennir galanas wasgarogDwC: [86]; AL: IV.iii.2-4; U: Diagram 69r; E: 51r4-51r7; F: 25.16-25.19; K: 160.10-160.13; Q: 107r25b-107r30b; Ep: 99r10-99r12;
ICefnderw, cyfyrderw, ceifnDwC: [87]; AL: IV.iii.6-11; U: Diagram 69r; E: 51r7-51r12; F: 25.19-25.19; K: 160.10-160.13; Q: 107r26b-107r30b; Ep: 99r10-99r12;
ITraean y llofrudd yw hwnDwC: [88]; AL: IV.iii.5; E: 51r8-51r18; F: 25.19-26.5;
IO derfydd i ddyn lladd arallDwC: [89]; AL: IV.iii.12; U: 69r3-69r9; G: 116v1-116v9; E: 51r23-51r26; D: 85v19-85v25; F: 26.5-26.14; K: 160.13-160.20;
IY dynion a wnel gwenwyn er lladd eraillDwC: [90]; AL: IV.iii.13; U: 69r10-69v3; G: 116v10-116v13; E: 51r27-51r29; D: 85v25-86r3; F: 26.14-26.15;
IPwy bynnag a holo peth a ddyfod i'r maesDwC: [91]; AL: IV.iv.1; U: 69v4-70r14; G: 116v13-117r21; E: 51v1-51v17; D: 86r3-86r24; F: 26.15-27.14; K: 160.20-81r20; Q: 107r30b-107v13b; Ep: 99r12-99v1;
ISef yw morwyn gwraigDwC: [92]; AL: IV.iv.2; U: 70r14-70v3; G: 117r22-117v2; E: 51v17-51v21; D: 86r25-86v4; F: 27.14-27.15; K: 146.19-146.24; Q: 126r30a-126r10b; Ep: 117v23-118r2;
IPwy bynnag a feichioco gwraig o hynDwC: [93]; AL: IV.iv.3; U: 70v3-70v9; G: 117v2-117v8; E: 51v21-51v25; D: 86v4-86v9; F: 27.15-27.16; K: 149.1-149.5;
IRhai a dywaid nad mach mach gwraigDwC: [97]; AL: IV.iv.4; U: 70v10-70v15; G: 117v8-117v13; E: 51v25-51v27; F: 27.16-27.25;
IPa dyn bynnag y bo hawl arno a gomeddDwC: [99]; AL: IV.iv.5; U: 70v16-71r2; G: 117v13-117v17; E: 51v28-52r1; D: 86v9-86v12; F: 27.25-28.2;
IO derfydd ei ddyfod yntau i'r dadlau ac adaw ohonoDwC: [100]; AL: IV.iv.6; U: 71r2-71r11; G: 117v17-117v25; E: 52r1-52r6; D: 86v12-86v19; F: 28.2-28.1;
IO derfydd iddo yntau ddyfod i'r maesDwC: [101]; AL: IV.iv.7; U: 71r11-71r15; G: 117v25-118r1; E: 52r6-52r8; D: 86v19-86v22;
IPwy bynnag a ddel i ddadlfa yr arglwyddAL: IV.iv.8; U: 71r15-71v2; G: 118r2-118r6;
IO derfydd i ddyn yn dyddiau dyddon holiAL: IV.iv.9; U: 71v3-71v8; G: 118r6-118r13;
IPwy bynnag a fynno gwneuthur cyfraithDwC: [102]; AL: IV.iv.10; U: 71v9-72r6; G: 118r13-118r29; E: 52r8-52r25;
IAc yna gofyn yr amddiffynnwrDwC: [103]; AL: IV.iv.11; U: 72r7-72v8; G: 118r29-118v22; E: 52v1-52v13;
IO derfydd fod y gosteg yn y maesDwC: [104]; AL: IV.iv.12; G: 118v22-118v24; E: 52v13-52v16;
IO derfydd i ddyn rhoddi arianDwC: 111; AL: IV.iv.13; U: 72v9-72v17; G: 118v25-119r7; E: 52v16-52v20; D: 86v22-87r1; F: 28.1-28.15; K: 161.20-162.3; Col: 192.1-192.11; Q: 107v13b-107v24b; Ep: 99v1-99v7;
IO derfydd i ddyn dyfod i dy arallDwC: 112; AL: IV.iv.14; U: 72v17-73r6; G: 119r7-119r14; E: 52v20-52v24; D: 87r1-87r6; F: 28.15-28.2; K: 162.3-162.8; Col: 192.11-192.20; Q: 107v24b-108r4a; Ep: 99v7-99v12;
IO derfydd dwyn buch yn lladradDwC: 113; AL: IV.iv.15; U: 73r7-73r13; G: 119r14-119r20; E: 52v24-52v28; D: 87r6-87r11; F: 28.2-28.24; K: 162.8-162.17; Col: 192.20-193.6; Q: 108r5a-108r19a; Ep: 99v12-99v18;
IPwy bynnag a wrthoto iawnDwC: 114; AL: IV.iv.16; U: 73r13-73v1; G: 119r20-119r26; E: 52v28-53r2; D: 87r12-87r16; F: 28.24-29.2; K: 162.17-162.23; Col: 193.6-193.14; Q: 108r19a-108r28a; Ep: 99v18-99v23;
IO derfydd i ddyn dwyn atafaelDwC: 115; AL: IV.iv.17; U: 73v2-73v4; G: 119r26-119v2; E: 53r2-53r3; D: 87r16-87r18; F: 29.2-29.5; K: 162.23-163.1; Col: 193.14-193.17; Q: 108r28a-108r2b; Ep: 99v23-99v24;
IEf a ddywedir na ddyly cyfraithDwC: 116; AL: IV.iv.17; U: 73v4-73v7; G: 119v2-119v5; E: 53r4-53r6; D: 87r18-87r21; K: 163.1-163.4; Col: 193.17-193.23; Q: 108r2b-108r7b; Ep: 99v24-99v27;
IO derfydd i ddyn fod yn fachDwC: 117; AL: IV.iv.18; U: 73v8-73v14; G: 119v5-119v10; E: 53r6-53r9; D: 87r21-87r26; Col: 193.23-194.11;
ISef achos nas dyly canysDwC: 118; AL: IV.iv.18; U: 73v14-73v16; G: 119v10-119v12; E: 53r10-53r11; D: 87r26-87v1; Col: 194.11-194.14;
IO derfydd i ddyn holi cyn no'r oedDwC: 119; AL: IV.iv.19; U: 73v16-73v18; G: 119v13-119v15; E: 53r12-53r14; D: 87v2-87v6; F: 29.5-29.1; K: 163.4-163.6; Col: 194.14-194.17; Q: 108r8b-108r11b; Ep: 99v27-99v28;
IO derfydd i ddyn holi yn y dyddiau dyddonDwC: 120; AL: IV.iv.20; E: 53r14-53r17; K: 149.5-149.7; Col: 194.18-195.2;
IO derfydd dywedud o forwyn ar un dwyn traisDwC: 121; AL: IV.iv.21; U: 73v18-74r5; G: 119v15-119v20; E: 53r17-53r20; D: 87v6-87v9; F: 29.1-29.15; K: 149.8-149.13; Col: 195.3-195.13; Q: 124r16a-124r24a; Ep: 115v17-115v20;
IO derfydd iddo efo ei chaffael yn wraigDwC: 122; AL: IV.iv.22; U: 74r5-74r9; G: 119v20-119v24; E: 53r20-53r23; D: 87v10-87v12; Col: 195.13-195.20;
IO derfydd iddo yntau ei chaffael yn forwynDwC: 123; AL: IV.iv.23; U: 74r9-74r12; G: 119v24-119v27; E: 53r24-53r26; D: 87v12-87v14; F: 29.16-29.17; K: 149.13-149.15; Col: 195.20-196.3; Q: 124r24a-124r28a; Ep: 115v20-115v22;
IO derfydd dwyn trais ar forwynDwC: 124; AL: IV.iv.24; U: 74r12-74v3; G: 119v27-119v28; E: 53r26-53v1; D: 87v14-87v21; F: 29.17-29.22; K: 163.6-163.16; Col: 196.3-196.19;
IEisioes cyn amheuer hithauDwC: 125; AL: IV.iv.24; U: 74v3-74v6; E: 53v1-53v2; D: 87v21-87v23; F: 29.22-29.24; K: 163.16-163.18; Col: 196.20-197.2;
IMab y cyfryw wraig honnoDwC: 126; AL: IV.iv.25; U: 74v6-74v7; E: 53v2-53v4; D: 87v23-87v25; F: 29.24-29.26; K: 163.18-163.20; Col: 197.2-197.6;
IO derfydd dywedud bod gwaig yn feichiogDwC: 127; AL: IV.iv.26; U: 74v8-74v12; E: 53v4-53v7; D: 87v25-88r3; F: 29.26-30.3; K: 149.15-149.19; Col: 197.6-197.14; Q: 124r28a-124r5b; Ep: 115v22-115v24;
IO derfydd i ddyn damdwng pethDwC: 128; AL: IV.iv.27; U: 74v12-74v17; E: 53v7-53v10; D: 88r3-88r8; F: 30.3-30.8; K: 149.19-149.24; Col: 197.14-198.1; Q: 124r5b-124r12b; Ep: 115v25-115v27;
IO derfydd i ddyn gyrru peth ar arall i creiriauDwC: 129; AL: IV.iv.28; U: 74v17-75r3; E: 53v10-53v13; D: 88r8-88r11; F: 30.8-30.12; K: 163.21-163.23; Col: 198.1-198.7; Q: 108r11b-108r16b; Ep: 99v28-99v30;
IO derfydd i ddyn gyrru braw ar arallDwC: 130; AL: IV.iv.29; U: 75r3-75r9; E: 53v13-53v17; D: 88r11-88r18; F: 30.12-30.19; K: 163.24-164.7; Col: 198.7-198.18; Q: 108r16b-108r27b; Ep: 99v30-100r5;
IPwy bynnag a ddyco creiriau i ddadlauDwC: 131; AL: IV.iv.30; U: 75r10-75r14; E: 53v17-53v21; D: 88r18-88r21; F: 30.2-31.2; K: 164.7-164.12; Col: 198.18-199.5; Q: 108r28b-108v7a; Ep: 100r6-100r10;
INid rhaid creiriau yn dadlauDwC: 132; AL: IV.iv.31; U: 75r15-75r17; E: 53v21-53v22; D: 88r21-88r23; F: 31.2-31.4; K: 164.13-164.15; Col: 199.5-199.9; Q: 108v7a-108v11a; Ep: 100r10-100r11;
IO derfydd bod cyfraith yn dadlau ac na bo creiriauDwC: 133; AL: IV.iv.32; U: 75r17-75v3; E: 53v22-53v25; D: 88r23-88r26; F: 31.4-31.8; K: 164.15-164.19; Col: 199.9-199.16; Q: 108v11a-108v19a; Ep: 100r11-100r14;
IO derfydd i ynad barnu camDwC: 134; AL: IV.iv.33; U: 75v3-75v6; E: 53v25-53v27; F: 31.8-31.11; K: 164.20-164.24; Col: 199.16-200.2; Q: 108v19a-108v26a; Ep: 100r15-100r17;
ITri cadarn bydDwC: 135; AL: IV.iv.34; U: 75v7-75v13; E: 53v27-54r2; D: 88v1-88v5; K: 164.24-165.5; Col: 200.2-200.13;
IIO derfydd i wraig ddywedyd ar ŵr na alloU: 75v13-76r3; D: 88v6-88v13; K: 147.24-148.8;
IITair profedigaeth a ellir ar anifailAL: IV.iv.35; E: 54r3-54r11;
IIMae y lle yn haered y telir sarhaedAL: IV.iv.36; E: 54r12-54r14;
IIA oes un lle y barno ynad brawdAL: IV.iv.37; E: 54r14-54r16;
IIMae y lle y tal estronAL: IV.iv.38; E: 54r16-54r18;
IIPa tri aderyn gwylltAL: IV.iv.39; E: 54r18-54r21;
IIA oes gwerth tair puntAL: IV.iv.40; E: 54r21-54r23;
IIMae y dyn adetelir i ddal e AL: IV.iv.41; E: 54r23-54r25;
IIBai darffai eillio AL: IV.iv.42; E: 54r25-54r27;
IIA oes un gwaed a fo mwy AL: IV.iv.43; E: 54r28;
IIDylyed y cynghellor yw sefyllDwC: 136; AL: V.i.1; D: 88v14-88v19; K: 148.8-148.13; Col: 200.13-201.4;
IIPedwar dyn y mwynheir cwyn a del atyntDwC: 137; AL: V.i.2; D: 88v19-88v21; F: 31.12-31.14; K: 148.13-148.15; Col: 201.4-201.8;
IITri argae gwaedDwC: 138; AL: V.i.3; U: 76r4-76r6; D: 88v21-88v24; K: 128.2-128.10; Col: 201.8-201.11;
IIOr trydydd od enllibir efDwC: 139; AL: V.i.3; U: 76r6-76r12; D: 88v24-88v26; Col: 201.11-201.17;
IITri argae terfyn y syddDwC: 140; AL: V.i.4; D: 88v26-89r1; K: 129.21-130.6; Col: 201.17-201.20;
IINi eill dyn a fo is ei fraintDwC: 141; AL: V.i.4; D: 89r2-89r3; Col: 201.20-202.1;
IITri argae gwaedAL: V.i.3;
IICyhyd a hyn y dylyir cadw coedDwC: 142; AL: V.i.5; U: 76r12-76r15; D: 89r3-89r8; F: 31.15-31.21; K: 165.6-165.9; Col: 202.1-202.11; Q: 108v26a-108v4b; Ep: 100r17-100r21;
IIEraill a ddywaid pan yw o ddeg llwdynDwC: 143; AL: V.i.5; D: 89r8-89r9; F: 31.21-31.23; K: 165.9-165.11; Col: 202.11-202.12; Q: 108v4b-108v9b; Ep: 100r21-100r23;
IICyfraith yw y naill a ddyfodDwC: 144; AL: V.i.5; D: 89r9-89r12; F: 31.23-32.1; K: 165.11-165.14; Col: 202.12-202.18;
IITri thlws cenedlDwC: 145; Col: 202.18-203.1;
IIGwerth cored, puntDwC: 146; Col: 203.1-203.2;
IIGwerth cyfraith y sydd ar pob afallenDwC: 147; Col: 203.2-203.4;
IITri gwarthrudd celainDwC: 148; AL: V.i.6; DC.II.viii.54; D: 89r12-89r18; K: 127.17-64v2; Col: 203.4-203.17;
IITri dygyngoll cenedlDwC: 149; AL: V.i.7; D: 89r18-89r22; K: 126.10-127.4; 165.14-165.20; Col: 203.17-204.5;
IIAr ail yw o derfyddDwC: 150; AL: V.i.7; D: 89r22-89v1; K: 127.4-127.9; Col: 204.5-204.16;
IITrydydd yw o derfyddDwC: 151; AL: V.i.7; D: 89v1-89v6; K: 127.9-127.17; Col: 204.16-205.6;
IIO tri modd ni ellir gwadu mab o genedlDwC: 152; AL: V.i.8; D: 89v7-89v9; Col: 205.6-205.12;
IIYr ail yw roddi daDwC: 153; AL: V.i.8; D: 89v9-89v11; Col: 205.12-205.16;
IIY trydydd yw ei gymrydDwC: 154; AL: V.i.8; D: 89v11-89v12; Col: 205.16-205.18;
IITri dyn a ddyly cenedl eu mam eu gowynDwC: 155; D: 89v12-89v16; K: 165.20-165.24; Col: 205.19-206.4;
IISef achos y dylyant cenedl y famDwC: 156; D: 89v16-89v19 (Amrywiad o Colan); K: 165.24-166.2; Col: 206.4-206.9;
IIRhai a ddywaid dylyu o genedl y famDwC: 157; D: 89v19-89v22; K: 166.2-166.6; Col: 206.9-206.15;
IITri ryw erw y sydd i gaethDwC: 158; AL: V.i.9; D: 89v22-89v24 Colan yn wahannol ; K: 166.7-166.9; Col: 206.16-206.18;
IIO derfydd i dreftadog myned yn wrDwC: 159; AL: V.i.9; D: 89v24-90r2; K: 166.9-166.13; Col: 206.19-207.6;
IIYr ail yw o derfyddDwC: 160; AL: V.i.9; D: 90r3-90r6; K: 166.14-166.17; Col: 207.6-207.11;
IITrydydd yw o derfyddDwC: 161; AL: V.i.9; D: 90r6-90r10; K: 166.17-166.23; Col: 207.11-207.20;
IITair ofer groesDwC: 162; K: 137.24-138.4; Col: 207.20-208.5;
IITri pheth a eill dyn ei gymryd heb ganiad arallDwC: 163; D: 90r11-90r13; K: 166.23-167.3; Col: 208.5-208.12;
IINi ddylyir am anifail gwylltDwC: 164; AL: V.i.10; F: 32.18-33.22; K: 167.3-167.7; Col: 208.12-208.19; Q: 108v9b-108v16b; Ep: 100r23-100r27;
IIYn y pedwaredyn yd â dyn yn briodorDwC: 165; K: 148.15-148.17; Col: 208.20-209.1; Q: 124r25b-124r28b; Ep: 116r6-116r7;
IIGwed yd êl yntau yn briodorDwC: 166; K: 148.17-148.19; Col: 209.1-209.5; Q: 124r28b-124v1a; Ep: 116r7-116r8;
IICyfraith a ddywaid pa ddyn bynnagDwC: 167; F: 32.22-33.4; K: 148.19-148.21; Col: 209.5-209.10; Q: 124v1a-124v5a; Ep: 116r8-116r10;
IIO derfydd caffel iawn ohonoDwC: 168; F: 33.4-33.14; K: 148.21-149.6; Col: 209.10-210.8; Q: 124v5a-124v22a; Ep: 116r10-116r17;
IIO derfydd i ddyn daflu ai llwdyn ai peth arallDwC: 169; AL: V.i.11; D: 90r13-90r18; F: 33.14-33.2; K: 167.7-167.12; Col: 210.8-210.18; Q: 108v16b-108v25b; Ep: 100r27-100v2;
IIIawn talu galanas os marw fydd y dynDwC: 170; AL: V.i.11; D: 90r18-90r20; F: 33.2-33.22; K: 167.13-167.14; Col: 210.18-210.23; Q: 108v26b-108v28b; Ep: 100v3-100v4;
IISef achos nad oes warthruddDwC: 171; AL: V.i.11; D: 90r20-90r23; F: 33.22-34.1; K: 167.14-167.17; Col: 211.1-211.7; Q: 108v28b-109r4a; Ep: 100v4-100v6;
IIO derfydd i ddyn gwan arall a saeth trwyddoDwC: 172; AL: V.i.12; D: 90r23-90v1; F: 32.1-32.5; K: 167.17-167.22; Col: 211.7-211.14; Q: 109r4a-109r12a; Ep: 100v7-100v10; J: 264.9-264.13;
IIO derfydd i ddyn annos ysgrybylDwC: 173; AL: V.i.13; D: 90v1-90v4; F: 32.5-32.14; K: 167.22-168.2; Col: 211.14-211.20; Q: 109r12a-109r17a; Ep: 100v10-100v13;
IIY sef hyd a ddyly eu hannosDwC: 174; AL: V.i.13; D: 90v4-90v5; F: 32.14-32.14; K: 168.2-168.3; Col: 211.20-211.22; Q: 109r17a-109r19a; Ep: 100v13-100v14;
IIO bydd cŵn ganddo a lladd o'r cwnDwC: 175; AL: V.i.13; D: 90v5-90v7; F: 32.15-32.16; K: 168.3-168.5; Col: 211.22-212.3; Q: 109r19a-109r23a; Ep: 100v14-100v15;
IIO derfydd iddo yntau annos a dyfod cŵnDwC: 176; AL: V.i.14; D: 90v7-90v17; F: 32.16-32.18; K: 168.5-168.11; Col: 212.3-212.16; Q: 109r23a-109r3b; Ep: 100v16-100v21;
IITair gorsaf gwraigDwC: 177-179; AL: VC.II.i.40; K: 133.18-133.25; Col: 212.16-213.12;
IITair prifiai gwraigDwC: 180; Col: 213.12-213.15;
IISef yw gwarthrudd gwraigDwC: 181; Col: 213.15-213.24;
IINi ddylyir sarhau gwraig oni o tri pethDwC: 182; Col: 213.24-214.6;
IIPob peth o'r daoedd a ddywedasam ni uchodDwC: 183; Col: 214.6-214.12;
IIAc os maedd yntau hiDwC: 184; Col: 214.12-214.17;
IIYn ysgar byw a marwDwC: 185; F: 34.2-34.3; Col: 214.17-214.19; J: 266.12-266.14;
IIEithr y ddaeared a'r dyledionDwC: 186; F: 34.3-34.6; Col: 214.19-214.24;
IIY sef achos y dyly ef ei dorriDwC: 187; F: 34.6-34.8; Col: 214.24-215.4;
IICyfraith arfDwC: 188; AL: V.i.15; F: 34.8-34.14; K: 168.11-168.14; Col: 215.4-215.11; Q: 109r4b-109r10b; Ep: 100v21-100v24; J: 266.14-266.18;
IINid rhaid mach ar ddilysrwyddDwC: 189; AL: VC II.vi.41; F: 34.14-34.16; K: 168.14-168.17; Col: 215.11-215.16; Q: 109r11b-109r15b; Ep: 100v24-100v26; J: 266.18-266.21;
IIY sef achos nad rhaid machDwC: 190; F: 34.16-34.18; K: 168.17-168.18; Col: 215.16-215.19; Q: 109r15b-109r18b; Ep: 100v26-101r2; J: 266.21-267.1;
IIO derfydd bod ymryson rhwng deuddynDwC: 191; AL: V.i.16; D: 90v17-90v20; F: 34.18-34.23; K: 168.18-169.2; Col: 215.19-216.4; Q: 109r18b-109r29b; Ep: 101r2-101r6; J: 267.1-267.5;
IITri dyn y traeana y brenin â hwyntDwC: 192; AL: V.i.17; D: 90v20-90v22; K: 169.2-169.4; Col: 216.5-216.7;
IISef lle y rhan ef â'r frenhinesDwC: 193; AL: V.i.17; D: 90v22-90v24; K: 169.4-169.6; Col: 216.7-216.10;
IIO anrhaith orwlad DwC: 194; AL: V.i.17; D: 90v24-90v26; K: 169.6-169.8; Col: 216.10-216.14;
IIO crwyn y mân anifeiliaidDwC: 195; AL: V.i.17; D: 90v26-91r1; K: 169.8-169.10; Col: 216.14-216.19;
IIO pob anrhaith y breninDwC: 196; AL: V.i.17; D: 91r1-91r4; F: 34.24-35.2; K: 169.10-169.15; Col: 216.19-216.25; Q: 109r29b-109v10a; Ep: 101r6-101r11;
IIPob peth a gaffo priodorDwC: 197; AL: V.i.18; D: 91r4-91r7; F: 35.2-35.5; K: 169.15-169.17; Col: 217.1-217.6;
IIMessur corfflan DwC: 198; F: 35.5-35.7; Col: 217.6-217.10;
IIPwy bynnag a wnel brad arglwyddDwC: 199; AL: V.i.19; D: 91r7-91r11; F: 35.7-35.11; K: 149.6-149.10; Col: 217.10-217.18;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur o gam gwerth cyfraithDwC: 200; AL: VI.i.74; F: 35.11-34.16; K: 149.10-149.16; Col: 217.18-218.4; Q: 124v22a-124v2b; Ep: 116r17-116r21;
IIO derfydd i ddyn bod crair arnoDwC: 201; AL: V.i.20; D: 91r11-91r15; F: 34.16-35.2; Col: 218.4-218.10; J: 267.5-267.11;
IIPwy bynnag a fynno na ddiwyco y gyflafanDwC: 202; AL: V.i.21; D: 91r15-91r19; F: 35.2-35.23; Col: 218.11-218.17; J: 267.11-267.15;
IIO derfydd i ddyn wneuthur cam cyhoeddogDwC: 203; AL: V.i.22; D: 91r19-91r23; F: 35.24-36.3; K: 169.17-169.21; Col: 218.17-219.2; Q: 21v20a-21v27a; 109v10a-109v18a; Ep: 14v15-14v18; 101r11-101r15; 11; J: 206.19-207.2;
IIO derfydd bod deuddyn yn cerdded trwy goedDwC: 204; AL: V.i.23; U: 76r15-76r19; D: 91r23-91r26; F: 36.4-36.7; K: 169.21-170.2; Col: 219.2-219.9; Q: 109v19a-109v25a; Ep: 101r15-101r18;
IIO derfydd bod deuddyn yn cerdded a chaffael dofodDwC: 205; AL: V.i.24; D: 91v1-91v4; F: 36.7-36.11; K: 170.2-170.5; Col: 219.9-219.16; Q: 109v25a-109v1b; Ep: 101r18-101r21; J: 267.15-267.18;
IIO derfydd i'r brawd adeilad ymlaen y llallDwC: 206; AL: V.i.25; D: 91v4-91v7; F: 36.11-36.14; K: 149.16-149.18; Col: 219.16-219.21; Q: 124v2b-124v7b; Ep: 116r21-116r23;
IISef yw tŷ a thalDwC: 207; AL: V.i.25; D: 91v7-91v10; F: 36.14-36.17; K: 149.18-149.22; Col: 219.21-220.5; Q: 124v7b-124v13b; Ep: 116r23-116v1;
IIO derfydd i raddwr wneuthur camDwC: 208; AL: V.i.26; D: 91v10-91v12; F: 36.17-36.2; K: 170.5-170.8; Col: 220.6-220.11; Q: 21v10a-21v14a; 109v1b-109v6b; Ep: 14v11-14v13; 101r21-101r24; J: 206.13-206.15;
IIO derfydd i raddwr gaffael camDwC: 209; AL: V.i.27; D: 91v12-91v14; F: 36.2-36.22; K: 170.8-170.10; Col: 220.11-220.16; Q: 21v14a-21v20a; 109v6b-109v10b; Ep: 14v13-14v14; 101r24-101r25; J: 206.15-206.17;
IIOs ei angau yntau a ddaw o hynnyDwC: 210; AL: V.i.27; D: 91v14-91v17; F: 36.22-36.25; K: 170.10-170.12; Col: 220.16-220.22; Q: 109v10b-109v13b; Ep: 14v14-14v15; 101r25-101v2; J: 206.17-206.19;
IIO derfydd bod dyn a dylyo gwirawd gyfreithiolDwC: 211; D: 91v17-91v19; K: 170.13-170.17; Col: 220.22-221.8; J: 267.15-267.18;
IIO derfydd i ddyn dywedyd na ddyly meddDwC: 212; D: 91v20-91v21; K: 170.17-170.?; Col: 221.8-221.12; J: 267.18-267.21;
IINi ddylyir talu twng o dir cyfrifDwC: 213; AL: V.i.28; D: 91v21-91v23; F: 36.25-37.1; K: 150.2-150.5; Col: 221.13-221.16;
IICylch cŵn a meirchDwC: 214; AL: V.i.29; D: 91v23-91v26; F: 37.1-37.3; Col: 221.16-221.20;
IINi bydd erw diffodedigDwC: 215; F: 37.3-37.6; K: 150.5-150.8; Col: 221.20-222.1;
IICyfraith tir cyfrifDwC: 216; F: 37.6-37.12; Col: 222.2-222.6;
IINi ddyly neb talu gweithred lledfeginDwC: 217; AL: V.i.30; D: 91v26-92r2; F: 37.12-37.15; K: 150.8-150.10; 170.?-171.2; Col: 222.7-222.13; Q: 109v14b-109v20b; Ep: 101v2-101v5; J: 267.21-268.3;
IIGwedi dwyn coron LlundainDwC: 218; AL: V.ii.1; D: 92r3-92r6; F: 37.16-37.17; Col: 222.13-222.20;
IIA sef y lle a gosodasant eu dadlauDwC: 219; AL: V.ii.1; D: 92r6-92r10; F: 37.17-37.22; Col: 222.20-223.4;
IIAc yna y dodes Maeldaf HynafDwC: 220; AL: V.ii.1; D: 92r10-92r15; F: 37.22-37.26; Col: 223.4-223.13;
IIAc wrth hynny y cafas ef y fod yn freninDwC: 221; AL: V.ii.1; D: 92r15-92r20; F: 37.26-38.6; Col: 223.14-224.2;
IIA thrwy ben Maeldaf HynafDwC: 222; AL: V.ii.1; D: 92r20-92r22; F: 38.6-38.7; Col: 224.2-224.6;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur cam yn y cwmwd yd hanffoDwC: 223; AL: V.ii.2; D: 92r22-92r24; F: 38.8-38.1; K: 183.8-183.11; Col: 224.6-224.10; J: 256.12-256.14; 268.3-268.5;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur cam yn y cwmwd ei hunDwC: 224; AL: V.ii.3; D: 92r24-92v2; K: 183.11-183.13; Col: 224.10-224.14; Q: 113v2a-113v7a; Ep: 105r26-105v1; J: 256.15-256.18; 268.5-268.8;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur cam yng nghwmwd ni hanffoDwC: 225; AL: V.ii.4; D: 92v2-92v4; F: 38.1-38.14; K: 183.13-183.15; Col: 224.14-224.18; Q: 113v7a-113v12a; Ep: 105v1-105v3; J: 256.18-256.20; 268.8-268.11;
IIO ddelir yno efDwC: 226; AL: V.ii.4; D: 92v5-92v6; F: 38.14-38.15; K: 183.15-183.17; Col: 224.18-224.21; J: 256.20-257.1; 268.11-268.12;
IIO derfydd i ddyn gwneuthyr cam yng nghwmwd ni hanffoDwC: 227; AL: V.ii.5; D: 92v6-92v9; F: 38.15-38.17; Col: 224.21-225.7; Q: 113v12a-113v19a; Ep: 105v3-105v6; J: 268.12-268.16;
IIO derfydd i ddyn gwneutur cam yng nghwmwd ni hanffoDwC: 228; AL: V.ii.6; D: 92v9-92v13; F: 38.17-38.22; K: 183.17-183.20; Col: 225.7-225.15; Q: 113v19a-113v26a; Ep: 105v6-105v8; J: 257.1-257.4; 268.16-268.20;
IIYr hyn a dywedasam ni uchodDwC: 229; AL: V.ii.6; D: 92v13-92v14; F: 38.22-38.23; K: 183.20-183.22; Col: 225.15-225.19; Q: 113v26a-113v29a; Ep: 105v9-105v10; J: 268.20-268.21;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur cam o arglwyddiaethDwC: 230; AL: V.ii.7; D: 92v14-92v16; F: 38.23-38.25; K: 183.22-184.2; Col: 225.19-226.2; Q: 113v29a-113v3b; Ep: 105v10-105v11; J: 257.6-257.7;
IIO derfydd i ddyn bod yn anllwyddogDwC: 231; AL: V.ii.8; D: 92v16-92v20; F: 38.25-39.4; K: 184.2-184.6; Col: 226.2-226.10; Q: 113v3b-113v9b; Ep: 105v11-105v14; J: 257.8-257.11;
IIO derfydd bod ymryson am ynyseddDwC: 232; AL: V.ii.9; G: 75r12-75r17; D: 92v21-92v25; F: 39.4-39.1; Col: 226.10-226.20;
IIO derfydd i ddyn tebygu na bo rhyddDwC: 233; AL: V.ii.10a/b; D: 92v25-93r4; F: 39.1-39.16; K: 184.6-184.10; Col: 226.21-227.11; Q: 113v10b-113v20b; Ep: 105v14-105v18;
IIY pysgod marw yn y weilgiDwC: 234; AL: V.ii.11; F: 39.16-39.17; K: 184.10-184.12; Col: 227.11-227.13;
IIO derfydd barnu dyn yn lleidrAL: VI.i.75; F: 77.14-77.24; K: 152.1-152.7; Q: 125v9a-125v23a; Ep: 117r11-117r16;
IIO derfydd dyfod dau berchennogAL: VI.i.76; G: 68v11-68v25; F: 77.24-78.2; K: 152.7-152.18; Q: 125v23a-125v12b; Ep: 117r16-117v1;
IIO derfydd i alltud mab uchelwrDwC: 235; AL: V.ii.12; D: 93r4-93r9; F: 39.17-39.23; K: 152.19-152.25; Col: 227.13-228.4; Q: 125v12b-125v23b; Ep: 117v1-117v6;
IIO derfydd ceisio gwadu dynK: 152.25-153.2; Q: 125v23b-125v29b; Ep: 117v6-117v8;
IIO derfydd i anifail myned i mewnDwC: 236; AL: V.ii.13; D: 93r9-93r13; F: 39.23-40.2; K: 184.12-184.14; Col: 228.4-228.13; Q: 113v20b-113v25b; Ep: 105v18-105v21;
IIO derfydd i ddeuddyn myned i ymsoddiDwC: 237; AL: V.ii.14; D: 93r13-93r17; F: 40.2-40.4; K: 184.14-184.18; Col: 228.13-228.17; Q: 113v25b-114r4a; Ep: 105v21-105v24;
IIO derfydd i'r naill onaddunt boddi y llallDwC: 238; AL: V.ii.14; D: 93r17-93r19; F: 40.4-40.6; K: 184.18-184.19; Col: 228.17-228.21; Q: 114r4a-114r8a; Ep: 105v24-105v26;
IIO derfydd ceisio gwadu dynDwC: 239; AL: V.ii.15; D: 93r19-93r20; F: 40.6-40.9; K: 184.20-184.21; Col: 229.1-229.5; Q: 114r8a-114r12a; Ep: 105v26-105v27;
IIO derfydd dodi llofruddiaethDwC: 240; AL: V.ii.16; D: 93r21-93r23; F: 40.9-40.14; K: 153.2-153.7; 184.21-185.1; Col: 229.5-229.15; Q: 114r12a-114r17a; Ep: 106r1-106r3;
IIO derfydd holi y mab o anghyfreithiauDwC: 241; AL: V.ii.17; D: 93r23-93v1; F: 40.14-40.17; K: 153.7-153.10; 185.1-185.4; Col: 229.15-229.20; Q: 114r17a-114r22a; 125v29b-126r2; Ep: 106r3-106r5; 117v8-117v10;
IIO derfydd bwrw llong neu dda arallDwC: 242; AL: V.ii.18; D: 93v1-93v3; K: 153.10-153.11; 185.4-185.6; Col: 229.20-230.2;
IIO derfydd dodi ar ddyn un o'r pethau hynDwC: 243; AL: V.ii.19; D: 93v3-93v11; F: 40.18-40.23; K: 153.12-153.19; 183.1-183.8; Col: 230.2-230.19;
IIO derfydd i ddyn dylyn dylyedAL: VI.i.21; F: 85.7-85.19; K: 185.7-185.20; Q: 114r22a-114r15b; Ep: 106r5-106r15;
IINi all priodor roddi tir santAL: VI.i.22; K: 186.9-186.12; Q: 114r15b-114r21b; Ep: 106r15-106r18;
IIO derfydd caffael aur neu arianAL: VI.i.23; K: 186.13-186.20; Q: 114r22b-114v6a; Ep: 106r18-106r24;
IIO derfydd i anifail dyn arall mynedAL: VI.i.24; K: 186.20-187.6; Q: 114v6a-114v23a; Ep: 106r25-106v4;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur bradpwllAL: VI.i.25; K: 187.6-187.9; Q: 114v23a-114v28a; Ep: 106v4-106v6;
IIPwy bynnag a gynhalio tir a daearAL: VI.i.79; K: 187.9-187.14;
IIO derfydd i ddyn addo da i arallAL: VI.i.80; F: 86.18-87.15; K: 187.14-188.9; Q: 105r29a-105v3a; Ep: 97r3-97r18;
IIO derfydd i ddyn prynu peth i gan arallAL: VI.i.81; F: 84.20-85.9; K: 188.9-188.23;
IIO derfydd i ddyn prynu buwch i gan arallAL: VI.i.26; K: 189.18-189.22; Q: 114v29a-114v5b; Ep: 106v6-106v10;
IIO derfydd i wraig adeilad ar tir tref tadawgAL: VI.i.27; K: 189.23-190.5; 224.25-225.4; Q: 114v6b-114v15b; Ep: 106v10-106v13;
IIO derfydd i ddyn dylyu da i arallAL: VI.i.28; F: 85.9-85.18; K: 190.5-190.11; 225.4-225.10; Q: 114v15b-114v27b; Ep: 106v13-106v19;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur cyfarAL: VI.i.29; K: 191.2-191.5; Q: 114v28b-115r3a; Ep: 106v19-106v22;
IIO derfydd i gaeth lladd celainAL: VI.i.30; K: 191.6-191.8; Q: 115r3a-115r8a; Ep: 106v22-106v24;
IIO derfydd fod dadlau rhwng dau ddyn am dirAL: VI.i.82; K: 191.17-192.11; 218.26-219.19; Ep: 73v27-74r9; J: 301.15-302.16;
IIO derfydd i ynad farnu cam frawdAL: VI.i.83; K: 192.11-193.8; 219.19-220.14; J: 302.16-303.10;
IIO derfydd i ynad farnu cam frawdAL: VI.i.84; K: 193.8-194.1; 220.14-221.7;
IIUn lle y dylyir yng nghyfraith ymwystloAL: VI.i.85; K: 194.1-194.11; 221.8-221.18;
IIO derfydd i ddyn tebygu eistedd yn gyfreithiolAL: VI.i.31; K: 194.11-195.12; Q: 115r8a-115r23b; Ep: 106v24-107r16;
IIO derfydd i ddyn cyrchu cyfraithAL: VI.i.32; K: 195.12-195.16; 221.18-118r24; Q: 115r23b-115v2a; Ep: 107r16-107r20;
IIO derfydd farnu dadannudd i ddynAL: VI.i.33; K: 195.16-195.20; 221.24-222.2; Q: 115v3a-115v12a; Ep: 107r20-107r24;
IIO derfydd i ddyn dwyn peth i draisAL: VI.i.34; K: 195.20-196.3; 222.2-222.9; Q: 115v12a-115v1b; Ep: 107r24-107v4;
IIO derfydd tebygu na allo arglwyddAL: VI.i.61; K: 222.9-222.14; Q: 121v29b-122r8a; Ep: 113v11-113v16;
IIO derfydd i arglwydd gwneuthur pethAL: VI.i.88; K: 222.14-222.21;
IICyfraith a ddylyir eu gwrandoAL: VI.i.35; K: 196.12-196.13; 222.21-222.23; Ep: 107v4-107v6;
IIHwn yw'r gyfraith ni ddylyir gwrandoAL: VI.i.36; K: 196.13-196.16; 222.23-222.27; Q: 115v1b-115v6b; Ep: 107v6-107v8;
IIHon a ddylyir ei gwrandoAL: VI.i.37; K: 196.16-196.20; 222.27-223.2; Q: 115v6b-115v14b; Ep: 107v8-107v12;
IIHon yw'r gyfraith ddiamodAL: VI.i.38; K: 196.20-196.22; 223.2-223.3; Q: 115v14b-115v18b; Ep: 107v12-107v14;
IIO derfydd i ddyn holi da i arallAL: VI.i.62; K: 223.3-223.5; Q: 122r8a-122r11a; Ep: 113v16-113v17;
IIO derfydd i ddyn yn llwydd gynnig tâlAL: VI.i.63; K: 223.5-223.8; Q: 122r12a-122r18a; Ep: 113v18-113v20;
IIO derfydd dwyn buwch yn lledradAL: VI.i.64; K: 223.12-223.20; Q: 122r18a-122r2b; Ep: 113v20-113v27;
IIO derfydd i ddyn dylyu da i arallAL: VI.i.65; K: 223.20-224.1; Q: 122r3b-122r20b; Ep: 113v27-114r7;
IIO derfydd i ddyn fwrw gwydd anghyfodedigAL: VI.i.66; K: 224.1-224.6; Q: 122r20b-122r30b; Ep: 114r7-114r11;
IIO derfydd i ddyn barnu iddo gaffael ceiniog paladrAL: VI.i.67; K: 224.6-224.8; Q: 122r30b-122v6a; Ep: 114r11-114r14;
IIPa hawl bynnag a farner i ddynAL: VI.i.68; K: 224.8-224.12; Q: 122v6a-122v16a; 133r17a-133r25; Ep: 114r14-114r18; 125r2-125r6;
IIO derfydd i ddynion gaffael dofodauAL: VI.i.69; K: 224.12-224.19; Q: 122v16a-122v31a; Ep: 114r18-114r24;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur affaith lladradAL: VI.i.70; K: 224.19-224.22; Q: 122v31a-122v7b; Ep: 114r24-114v1;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur lladrad ffyrnigAL: VI.i.71; K: 224.22-224.25;
IIO derfydd i ddyn holi peth trwy fachAL: VI.i.39; K: 196.22-197.7; Q: 115v18b-116r3a; Ep: 107v14-107v22;
IIO derfydd i ddyn roddi cred ar arallAL: VI.i.40; K: 197.8-197.20; Q: 116r3a-116r29a; Ep: 107v22-108r8;
IIHyn o ddynion a ddyly fod yn dystionAL: VI.i.41; K: 197.21-198.8; Q: 116r29a-116r21b; Ep: 108r8-108r18;
IIO derfydd dyfod gwenynAL: VI.i.42; K: 198.8-198.15; Q: 116r21b-116v5a; Ep: 108r19-108r25;
IIO derfydd i wenyn dyn myned mewn llestrAL: VI.i.43; K: 198.15-198.22; Q: 116v5a-116v22a; Ep: 108r25-108v5;
IIO derfydd i ddyn pwyllog dwyllo mabAL: VI.i.44; K: 198.22-199.2; Q: 116v22a-116v29a; Ep: 108v5-108v8;
IIO derfydd i ddyn cadarn gymell peth ar ddyn gwanAL: VI.i.45; K: 199.3-199.5; Q: 116v29a-116v5b; Ep: 108v8-108v11;
IIO derfydd i ddyn dwyn peth i arallAL: VI.i.46; K: 199.5-199.8; Q: 116v5b-116v10b; Ep: 108v11-108v13;
IIO derfydd na chaffo o dda gymaint â'r gwystlAL: VI.i.47; K: 199.8-199.11; Q: 116v10b-116v15b; Ep: 108v13-108v16;
IIO derfydd i'r amddiffynwr debyguAL: VI.i.48; K: 199.11-199.15; Q: 116v16b-117r17a; Ep: 108v16-108v30;
IIO derfydd i ddyn anfon peth yn llaw arallDwC: 244; AL: V.ii.20; D: 93v11-93v18; F: 40.24-41.4; K: 183.9-183.14; Col: 230.19-231.10; Q: 112v29b-113r9a; Ep: 104v26-105r4;
IIO derfydd i ddyn roddi da yn llaw dynDwC: 245; AL: V.ii.21; D: 93v18-93v20; F: 41.4-41.7; Col: 231.10-231.16;
IIO derfydd i ddyn lladd prenDwC: 246; AL: V.ii.22; D: 93v20-93v24; F: 41.7-41.11; K: 183.14-183.18; Col: 231.16-232.2; Q: 113r9a-113r2b; Ep: 105r4-105r14;
IIRhai a ddywaid o ben y pedair blyneddDwC: 247; F: 41.11-41.14; K: 183.18-183.21; Col: 232.2-232.8;
IINyni a ddywedun eisioesDwC: 248; F: 41.14-41.2; K: 183.21-182.6; Col: 232.8-232.21;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur meddyginiaethDwC: 249; AL: V.ii.23; D: 93v24-94r1; F: 41.2-41.22; K: 182.6-182.9; Col: 232.21-233.6; Q: 113r2b-113r8b; Ep: 105r14-105r16;
IIO derfydd gofyn i ddyn gweithredDwC: 250; AL: V.ii.24; D: 94r1-94r3; F: 41.22-42.1; K: 182.9-182.13; Col: 233.6-233.15; Q: Cf. 113r8b-113r15b; Ep: 105r16-105r19;
IIO derfydd i ddyn holi ei weinidogDwC: 251; AL: V.ii.25; D: 94r3-94r8; F: 42.1-42.5; K: 182.13-182.17; Col: 233.15-234.3; Q: 113r15b-113r22b; Ep: 105r19-105r22;
IIO derfydd i weinidog golli ei enaidDwC: 252; AL: V.ii.26; D: 94r8-94r10; F: 42.6-42.7; K: 182.17-182.18; Col: 234.4-234.7; Q: 113r23b-113r26b; Ep: 105r22-105r23;
IITri dyn y degymir iddoDwC: 253; D: 94r10-94r11; K: 182.18-182.20; Col: 234.7-234.10;
IISef achos yw hynnyDwC: 254; D: 94r11-94r14; K: 182.20-183.1; Col: 234.10-234.16;
IIManagwr a ddyly y ddegfedDwC: 255; D: 94r14-94r15; K: 183.1-183.2; Col: 234.16-234.18;
IIYr offeiriadDwC: 256; D: 94r15-94r16; K: 183.2; Col: 234.18-234.20;
IITri cowyllog llysDwC: 257; AL: V.ii.27; D: 94r16-94r17; K: 183.2-183.3; Col: 234.20-234.21;
IIO derfydd i ddyn goddef estynuDwC: 258; AL: V.ii.28; D: 94r17-94r20; F: 42.1-42.12; K: 183.3-183.5; Col: 234.21-235.6;
IIO derfydd marw dyn o dref cyfrifDwC: 259; AL: V.ii.29; D: 94r20-94r22; F: 42.8-42.1; Col: 235.7-235.11; J: 269.5-269.7;
IIPwy bynnag o'r wladDwC: 260; AL: V.ii.30; D: 94r22-94r24; F: 42.12-42.13; K: 183.6-183.7; 215.20-215.21; Col: 235.11-235.15; Q: 113r26b-113r29b; Ep: 105r24-105r25;
IIOs gwr o'r farchnadDwC: 261; AL: V.ii.30; D: 94r24-94r25; F: 42.13-42.16; K: 183.7-183.8; 215.21-215.22; Col: 235.15-235.19; Q: 113r29b-113v2a; Ep: 105r25-105r26;
IIO derfydd i ddyn gyrru peth arallDwC: 262; AL: V.ii.31; D: 94r26-94v2; K: 215.22-215.24; Col: 235.19-236.2;
IIO derfydd i ddyn roddi rhodd i arallDwC: 263; AL: V.ii.32; D: 94v2-94v6; F: 42.16-42.21; K: 178.8-178.11; 215.24-216.5; Col: 236.2-236.11; Q: 112r22a-112r29a; Ep: 104r5-104r9;
IIO derfydd i ddyn gyrru peth ar arallAL: VI.i.14; Q: 112r16a-112r21a; Ep: 104r2-104r5;
IIPwy bynnag a loco anifailAL: VI.i.15; K: 178.14-178.18; Q: 112r29a-112r23b; Ep: 104r9-104r21; J: 204.12-204.16;
IICymro a fo gŵr i fab uchelwrAL: VI.i.16; K: 178.18-178.22;
IIMab cyd bo mab o lladd ef ddynAL: VI.i.17; K: 179.1-179.5;
IIPob cytir a ddylyir ei gynnalDwC: 264; AL: V.ii.33; D: 94v6-94v7; K: 216.5-216.6; Col: 236.11-236.14; J: 269.7-269.9;
IIGwedi y rhanner y tirDwC: 265; AL: V.ii.33; D: 94v7-94v8; K: 216.6-216.7; Col: 236.15-236.17; J: 269.9-269.10;
IIHwynt a ddylyant hagenDwC: 266; AL: V.ii.33; D: 94v8-94v13; K: 216.8-216.11; Col: 236.17-237.7; J: 269.10-269.14;
IIAc o gyfyrderau allanDwC: 267; AL: V.ii.34; D: 94v13-94v15; K: 216.11-216.13; Col: 237.7-237.12; J: 269.14-269.17;
IIO derfydd bod mab i wraig fudDwC: 268; AL: V.ii.35; D: 94v16-94v18; F: 42.21-42.23; K: 180.11-180.14; Col: 237.12-237.16; Q: 112v10b-112v17b; Ep: 82r29-82r31; 104v17-104v20; J: 264.13-264.14;
IIGwedi y bo marwDwC: 269; AL: V.ii.35; D: 94v18-94v20; F: 42.24-43.3; K: 180.14-180.16; Col: 237.16-237.22; Q: 112v17b-112v20b; Ep: 82r31-82v1; 104v20-104v22; J: 264.15-264.17;
IIO derfydd geni dyn ac aelodau gŵrDwC: 270; AL: V.ii.36; D: 94v20-94v23; F: 43.3-43.7; K: 216.13-216.16; Col: 237.22-238.9; Ep: 82v1-82v4; J: 264.17-265.2;
IIOs o bob un yd arferaDwC: 271; AL: V.ii.36; D: 94v23-95r2; F: 43.7-43.13; K: 216.16-216.22; Col: 238.9-238.19; Ep: 82v4-82v9; J: 265.2-265.7;
IITri lle y dyly arglwydd erlid gweli tafodDwC: 272; AL: V.ii.37; D: 95r2-95r4; K: 216.23-216.24; Col: 238.19-238.22;
IIUn yw onadduntDwC: 273; AL: V.ii.37; D: 95r4-95r8; K: 216.24-216.27; Col: 238.22-239.4;
IIO derfydd i alltud mynnu myned i wrth ei arglwyddDwC: 274; AL: V.ii.38; D: 95r8-95r14; F: 43.13-43.2; Col: 239.4-239.8; Q: 112v20b-112v29b; Ep: 104v22-104v26;
IIO derfydd i alltud myned i'r wlad yd hanffoDwC: 275; AL: V.ii.39; D: 95r14-95r18; F: 43.2-43.24; K: 180.17-180.21; 216.27-217.3; Col: 239.9-240.4;
IINi ddylyir dienyddio caethDwC: 276; AL: V.ii.40; D: 95r18-95r22; F: 43.24-44.3; K: 217.4-217.7; Col: 240.4-240.12; Q: 121r24b-121v2a; Ep: 113r11-113r14; J: 269.17-269.19;
IIRhai a ddywaid a'r trydydd lladradDwC: 277; AL: V.ii.40; D: 95r23-95v1; F: 44.4-44.6; K: 217.7-217.9; Col: 240.12-240.18; Q: 121v2a-121v7a; Ep: 113r14-113r16;
IIGwerth caeth o'r ynys honDwC: 278; K: 217.9-217.11; Col: 240.18-241.1;
IIOs gwadu a wna y neb a'i dycoDwC: 279; AL: V.ii.41; D: 95v1-95v3; F: 44.6-44.8; K: 217.11-217.13; Col: 241.1-241.5;
IITri pheth y sydd rhydd i'r a'i caffoDwC: 280; AL: DC.II.viii.44; D: 95v3-95v4; Col: 241.5-241.8;
IIPwy bynnag a talo cynhaseddDwC: 281; AL: V.ii.42; D: 95v4-95v6; F: 44.8-44.9; K: 217.13-217.14; Col: 241.8-241.11;
IIAc y sef yw cynhaseddDwC: 282; F: 44.1-44.1; K: 217.14-217.15; Col: 241.11-241.13;
IIO derfydd bod dyn yn gwarchadw tirDwC: 283; AL: V.ii.43; G: 75r5-75r9; D: 95v6-95v10; F: 44.11-44.15; Col: 241.13-241.2;
IIOs y trydydd a omeddDwC: 284; AL: V.ii.43; G: 75r9-75r12; D: 95v10-95v14; F: 44.15-44.21; Col: 242.1-242.9;
IITri agweddi cyfreithiolDwC: 285; D: 95v14-95v18; Col: 242.9-242.18;
IITri dyn ni ddylyant eu claddu yng nghysegrDwC: 286; D: 95v18-95v21; Col: 242.18-243.3;
IIOed arwaesaff o bydd yn un cwmwdDwC: 287; F: 44.21-44.22; K: 217.15-217.16; Col: 243.3-243.5;
IIO bydd yn yr ail cwmwdDwC: 288; F: 44.22-44.22; K: 217.16-217.17; Col: 243.5-243.6;
IIO bydd yng ngwlad arallDwC: 289; F: 44.25-45.4; K: 217.17-217.22; Col: 243.7-243.18;
IISef yw gair cyfarchDwC: 290; F: 45.4-45.6; K: 217.22-217.24; Col: 243.18-243.21;
IIO difernir gwelygorddDwC: 291; AL: V.ii.44; D: 95v21-96r2; F: 45.6-45.14; K: 217.24-218.2; Col: 243.21-244.13; Q: 121v21a-121v4b; Ep: 113r21-113v1;
IIPa alltud bynnag a gwahanoDwC: 292; AL: V.ii.45; D: 96r3-96r6; K: 218.2-218.5; Col: 244.14-244.21; Q: 121v4b-121v10b; Ep: 113v1-113v3;
IIO derfydd i ddyn porthi dyn deholedigDwC: 293; AL: V.ii.46; D: 96r6-96r11; F: 45.15-45.2; K: 179.8-179.11; Col: 244.21-245.7; Q: 112r24b-112r30b; Ep: 104r21-104r24; J: 266.7-266.12;
IIO derfydd i ddyn damdwng daDwC: 294; AL: V.ii.47; D: 96r11-96r13; F: 45.2-45.23; K: 179.11-179.14; Col: 245.7-245.14; Q: 112r30b-112v6a; Ep: 104r24-104v2;
IICyfraith a ddywaid oni caffer pethDwC: 295; AL: V.ii.47; D: 96r13-96r14; F: 45.23-45.25; K: 179.14-179.16; Col: 245.14-245.17; Q: 112v6a-112v9a; Ep: 104v2-104v3;
IISef yw da diwahanDwC: 296; AL: V.ii.47; D: 96r14-96r15; F: 45.25-46.3; K: 179.16-179.18; Col: 245.17-246.1; Q: 112v9a-112v13a; Ep: 104v3-104v5;
IIO derfydd i ddyn colli da gwahanedigDwC: 297; AL: V.ii.48; D: 96r15-96r19; F: 46.3-46.8; K: 179.18-180.1; Col: 246.1-246.1; Q: 112v13a-112v21a; Ep: 104v5-104v8;
IIO derfydd i ddyn damdwng lladradDwC: 298; AL: V.ii.49; D: 96r19-96r26; F: 46.8-46.15; K: 180.1-180.7; 218.5-218.11; Col: 246.1-246.21; Q: 112v21a-112v4b; Ep: 104v8-104v14;
IISef achaws yw hynnyDwC: 299; AL: V.ii.49; D: 96r26-96v4; F: 46.15-46.19; K: 180.7-180.11; 218.11-218.14; Col: 246.21-247.7; Q: 112v4b-112v10b; Ep: 104v14-104v17;
IITri dygyngoll cenedlDwC: 300; AL: V.ii.50; D: 96v4-96v10; K: 126.11-127.4; Col: 247.7-247.17;
IIAil yw gwedi y taloDwC: 301; AL: V.ii.50; D: 96v10-96v13; K: 127.4-127.9; Col: 247.17-248.3;
IITrydydd yw o gyrrir ar ddynDwC: 302; AL: V.ii.50; D: 96v13-96v18; K: 127.9-127.17; Col: 248.3-248.1;
IITri dyn nid rhaid cymryd mach i ganddyntDwC: 303; AL: DC II.viii.62; D: 96v18-96v21; Col: 248.1-248.18;
IIO derfydd i ddyn damdwng daDwC: 304; AL: V.ii.51; D: 96v21-97r5; F: 46.19-47.6; K: 218.14-218.24; Col: 248.18-24920;
IIUn mab nid rhaid aros angauDwC: 305; AL: V.ii.52; D: 97r6-97r9; Col: 24920-250.5; Q: 124v14b-124v27b; Ep: 116v1-116v7;
IICyfraith a ŵyl bod yn iawnDwC: 306; AL: V.ii.52; D: 97r9-97r11; Col: 250.5-250.9;
IINi ddyly dall damdwngDwC: 307; AL: V.ii.53; D: 97r11-97r15; F: 47.6-47.1; Col: 250.9-250.18; Q: 126v20a-126v8b; Ep: 118r18-118r25; J: 207.5-207.9;
IINi ddyly neb gyrru galanasDwC: 308; AL: V.ii.54; D: 97r15-97r17; F: 47.11-47.12; K: 171.2-171.4; Col: 250.18-250.21; Q: 109v20b-109v24b; Ep: 101v5-101v7;
IIO derfydd i wraig lladd dynDwC: 309; AL: V.ii.55; D: 97r17-97r20; F: 47.12-47.16; K: 171.4-171.7; Col: 250.21-251.6; Q: 109v24b-109v30b; Ep: 101v7-101v9; J: 265.18-265.21;
IIO derfydd geni dau fabDwC: 310; AL: V.ii.56; D: 97r20-97r24; F: 47.16-47.2; K: 171.7-171.11; Col: 251.6-251.14; Q: 109v30b-110r7a; Ep: 101v9-101v13;
IIO derfydd na wyper pwy hynaf pwy ieuafDwC: 311; AL: V.ii.57; D: 97r24-97v2; F: 47.2-48.1; K: 171.12-171.16; Col: 251.14-252.5; Q: 110r8a-110r16a; Ep: 101v13-101v17;
IIEraill o'r ynaidDwC: 312; AL: V.ii.57; D: 97v2-97v4; F: 48.1-48.3; K: 171.16-171.18; Col: 252.5-252.9; Q: 110r16a-110r20a; Ep: 101v17-101v18;
IIO derfydd i fab alltud o wraig fonheddigDwC: 313; AL: V.ii.58; D: 97v4-97v8; Col: 252.9-252.17;
IIO derfydd gwadu merch o genedlDwC: 314; AL: V.ii.59; D: 97v8-97v11; F: 48.3-48.7; K: 171.19-172.1; Col: 252.17-253.6; Q: 110r20a-110r27a; Ep: 101v18-101v22; J: 265.8-265.11;
IIAc os Cymraes fydd y famDwC: 315; AL: V.ii.59; D: 97v11-97v13; F: 48.7-48.9; K: 172.1-172.4; Col: 253.6-253.11; Q: 110r27a-110r3b; Ep: 101v22-101v24; J: 265.11-265.12;
IIAc os alltudes fyddDwC: 316; AL: V.ii.59; D: 97v14-97v16; F: 48.9-48.11; K: 172.4-172.6; Col: 253.11-253.15; Q: 110r3b-110r7b; Ep: 101v24-101v26; J: 265.12-265.15;
IIAc felly y cerdda ebediw mabDwC: 317; AL: V.ii.59; D: 97v16-97v18; F: 48.11-48.13; K: 172.6-172.8; Col: 253.15-253.19; Q: 110r7b-110r11b; Ep: 101v26-102r1; J: 265.15-265.18;
IIO derfydd tebygu bod yn fabDwC: 318; AL: VI.i.4; F: 48.13-48.15; K: 172.8-172.11; Col: 253.19-254.2; Q: 110r11b-110r16b; Ep: 102r1-102r4; J: 265.21-266.2;
IISef yw mab dioddefDwC: 319; AL: VI.i.4; F: 48.16-48.19; K: 172.11-172.15; Col: 254.3-254.9; Q: 110r16b-110r23b; Ep: 102r4-102r6; J: 266.3-266.7;
IIO derfydd i fach dioddefedigDwC: 320; AL: V.ii.61; G: 24r3-24r6; D: 97v18-97v23; F: 81.12-81.17; Col: 254.9-254.17;
IIO derfydd i fach na ddel cof iddoDwC: 321; AL: V.ii.62; G: 24r6-24r8; D: 97v23-97v25; F: 81.17-81.20; Col: 254.17-254.21;
IISef yw yr oed, tri dieuDwC: 322; AL: V.ii.62; G: 24r8-24r9; D: 97v25-98r1; Col: 254.21-255.5;
IIO derfydd i fach addefedic o'r ddwy blaidAL: V.ii.63; G: 24r9-24r15; D: 98r1-98r7; F: 81.20-82.2;
IIO derfydd i ddyn roddi mach i arallDwC: [323]; AL: V.ii.66; G: 24r25-24v4; D: 98r18-98r22;
IIO derfydd i ddyn erchi o'i fachDwC: 324; AL: V.ii.64; G: 24r15-24r17; D: 98r7-98r9; F: 82.2-82.6; Col: 255.5-255.11;
IIO derfydd i ddyn gwadu machDwC: 325; AL: V.ii.65; G: 24r17-24r25; D: 98r9-98r18; F: 82.6-82.15; Col: 255.11-256.9;
IIRhai a ddywaid na ddylir damdwng creiriauDwC: 326; AL: VI.i.5; F: 48.19-48.21; K: 172.15-172.18; Col: 256.9-256.18; Q: 110r23b-110v3a; Ep: 102r7-102r11;
IICyn bwynt i gadw lleygionDwC: 327; AL: VI.i.5; F: 48.21-48.24; K: 172.18-172.22; Col: 256.18-257.2; Q: 110v4a-110v6a; Ep: 102r11-102r12;
IIPob alltud a ranno a'i arglwyddDwC: 328; AL: VI.i.6; F: 48.24-49.1; K: 172.22-173.2; Col: 257.2-257.7; Q: 110v7a-110v11a; Ep: 102r12-102r14;
IINi ddyly ynad cwmwd myned yn gyngawsDwC: 329; AL: VI.i.7; F: 49.1-49.5; K: 173.2-173.5; Col: 257.7-257.16; Q: 110v11a-110v16a; Ep: 102r14-102r16;
IIO derfydd colli peth y rhwng deuddynDwC: 330; AL: VI.i.8; F: 49.5-49.8; K: 173.5-173.10; Col: 257.16-258.3; Q: 110v16a-110v25a; Ep: 102r16-102r21;
IIO derfydd i ddyn prynu anifail i gan arallDwC: 331; AL: VI.i.9; F: 49.9-49.14; K: 173.11-173.17; Col: 258.3-258.13; Q: 110v25a-110v6b; Ep: 102r21-102r26;
IIO derfydd ymryson ar yr hyn lleiafDwC: 332; AL: VI.i.10; F: 49.14-49.17; K: 173.17-173.20; Col: 258.13-258.18; Q: 110v6b-110v13b; Ep: 102r26-102v2;
IIO derfydd ymlyn o ddyn am ladradDwC: 333; AL: VI.i.11; F: 49.17-49.2; K: 173.20-174.2; Col: 258.18-259.6; Q: 110v13b-110v21b; Ep: 102v2-102v6;
IIO derfydd i ddyn roddi bonclus i arallDwC: 334; AL: XI.v.53; Col: 259.6-259.1; Q: 21v27a-21v30a; 143v7a-143v12a; Ep: 14v18-14v19; J: 207.2-207.5;
IINi ddyly mab pencenedl talu ebediwDwC: 335; Col: 259.1-259.16;
IIHerwydd rhai o'r ynaidDwC: 336; Col: 259.16-259.18;
IINi ddyly alltud gwreicaDwC: 337; AL: VI.i.12; K: 174.2-174.4; Col: 259.18-260.2; Q: 110v21b-110v24b; Ep: 102v6-102v7;
IIOs Cymraes a fynDwC: 338; AL: VI.i.12; F: 49.2-49.22; K: 174.4-174.6; Col: 260.2-260.6; Q: 110v24b-110v28b; Ep: 102v7-102v9;
IITair marw tystiolaeth y syddDwC: 339; AL: DC II.viii.63; F: 49.22-49.24; Col: 260.7-260.8;
IIUn yw, O derfydd i ddyn holi tirDwC: 340; AL: DC II.viii.63; Col: 260.8-261.5;
IIAil yw, O derfydd i ddyn holi tir o achDwC: 341; AL: DC II.viii.63; Col: 261.5-261.14;
IITrydydd yw, o hawl dyn tirDwC: 342; AL: DC II.viii.63; Col: 261.14-262.6;
IIO derfydd bod da i ddyn y gydag arallDwC: 343; AL: DC II.viii.63; F: 49.24-50.2; Col: 262.6-262.12;
IIO derfydd i ddyn roddi mach ar ddylyedDwC: 344; AL: V.ii.66; F: 82.15-82.20; Col: 262.12-263.4;
IIO derfydd barnu rhaith ar leidrDwC: 345; AL: VI.i.13/V.ii.72; D: 100r14-100r16; K: 174.6-174.13; Col: 263.4-263.12; Q: 110v28b-111r8a; Ep: 102v9-102v14;
IIO derfydd i ynad cymryd mach ar obrDwC: 346; AL: V.ii.73; D: 100r16-100r19; F: 50.3-50.7; K: 174.13-174.16; Col: 263.12-263.19; Q: 111r8a-111r13a; Ep: 102v14-102v16;
IISef achos yw hynnyDwC: 347; AL: V.ii.73; D: 100r19-100r21; F: 50.7-50.9; K: 174.16-174.18; Col: 263.19-264.4; Q: 111r13a-111r17a; Ep: 102v16-102v18;
IINi ddyly ynad cymryd gobrDwC: 348; AL: V.ii.74; D: 100r21-100r24; F: 50.9-50.13; K: 174.18-174.21; Col: 264.4-264.11; Q: 111r17a-111r23a; Ep: 102v18-102v21;
IINi ddylir llysu ynad am ddimDwC: 349; AL: V.ii.75; D: 100r24-100v1; F: 50.13-50.16; Col: 264.11-264.18;
IIO derfydd i hawlwr ac amddiffynnwrDwC: 350; AL: V.ii.76; D: 100v1-100v7; Col: 264.18-265.16;
IIO daw eraill drostynt rhag bron ynadDwC: 351; AL: V.ii.76; D: 100v7-100v8; Col: 265.16-266.2;
IIO derfydd cadeirio cyngawsDwC: 352; AL: V.ii.77; D: 100v8-100v11; F: 50.16-50.21; K: 174.21-175.1; Col: 266.2-266.1; Q: 111r23a-111r30a; Ep: 102v21-102v24;
IIO derfydd i ddyn adaw y maes yn anghyfreithiolDwC: 353; AL: V.ii.78; D: 100v11-100v15; F: 50.21-51.4; K: 175.1-175.7; Col: 266.1-266.16; Q: 111r31a-111r12b; Ep: 102v25-103r4;
IIO derfydd i ddyn dorri troed anifailAL: VC II.v.1; K: 175.7-175.14; Q: 111r12b-111r25b; Ep: 103r4-103r11;
IIOs anifail llaeth fyddAL: VC II.v.2; K: 175.14-175.20; Q: 111r25b-111v5a; Ep: 103r11-103r16;
IIO derfydd marw y llwdyn yn y lleAL: VC II.v.4; K: 175.20-176.5; Q: 111v6a-111v18a; Ep: 103r16-103r21;
IIO derfydd i'r dyn a friwiasai y llwdynAL: VC II.v.5; K: 176.5-176.8; Q: 111v18a-111v22a; Ep: 103r22-103r24;
IIMeibion alltud a allant gwaduDwC: 354; Col: 266.16-267.2;
IIO derfydd i alltud ceisio ymadaw a'i arglwyddDwC: 355; AL: V.ii.79; D: 100v15-100v19; Col: 267.2-267.1;
IICyfraith iawn a farnDwC: 356; AL: V.ii.79; D: 100v19-100v23; Col: 267.1-267.17;
IIO derfydd torri llong cyn talu ei thollDwC: 357; AL: V.ii.80; D: 100v23-101r2; F: 51.4-51.14; Col: 267.17-268.9;
IINi ddylyir dwyn mab y gan farwDwC: 358; AL: V.ii.81; D: 101r2-101r7; F: 51.14-51.19; Col: 268.9-268.19;
IIPa fab bynnag a fo heb wrthod heb gymrydDwC: 359; AL: V.ii.82; D: 101r7-101r9; F: 51.19-51.21; Col: 268.19-269.9;
IIO derfydd cadeirio ynad DwC: 360; AL: V.ii.83; D: 101r10-101r13; Col: 269.9-269.18;
IIO derfydd bod cyfraith y rhwng deuddynDwC: [361]; AL: V.ii.84; D: 101r13-101r18;
IIO derfydd i ddyn marchogaeth march yn anghyfarchDwC: 362; F: 51.21-52.5; Col: 269.18-270.11;
IIO derfydd i fach gadael dwyn gwystl arnawDwC: 363; Col: 270.11-270.16;
IIO derfydd i ddeuddyn gwyno o bob un onadduntDwC: 364; AL: V.ii.85; D: 101r18-101r23; F: 52.5-52.1; Col: 270.16-271.6;
IIO derfydd i ddyn colli pethDwC: 365; AL: V.ii.86; D: 101r23-101r26; F: 52.1-52.12; Col: 271.6-271.16;
IIOs y dyn a ddaw a'i ddamdwngDwC: 366; AL: V.ii.86; D: 101r26-101v1; F: 52.12-52.14; Col: 271.16-271.12;
IIO derfydd i dydn tebygu na bo cwynDwC: 367; AL: V.ii.87; D: 101v1-101v5; Col: 271.12-272.4;
IIO derfydd y ddyn bod cyfnewid y rhyngddoDwC: 368; AL: V.ii.88; D: 101v6-101v14; F: 52.14-52.24; Col: 272.4-273.6;
IIO derfydd i ddyn yn y dydd cyntafDwC: 369; AL: V.ii.89; D: 101v14-101v23; F: 52.24-53.9; Col: 273.6-274.4;
IIO derfydd i alltud cymryd urddauDwC: 370; AL: V.ii.90; D: 101v23-102r1; F: 53.9-53.13; Col: 274.4-274.11;
IIO derfydd escymuno dynDwC: 371; AL: V.ii.91; D: 102r1-102r4; F: 53.13-53.17; Col: 274.11-274.19;
IIO derfydd i ysgolhaig gwneuthur lladradDwC: 372; AL: V.ii.92; D: 102r4-102r7; F: 53.17-53.21; K: 176.8-176.11; Col: 274.19-275.5; Q: 111v23a-111v30a; Ep: 103r24-103v2;
IIO derfydd i ddyn na ado arglwydd iawnDwC: 373; AL: V.ii.93; D: 102r7-102r11; F: 53.21-54.1; K: 176.11-176.16; Col: 275.5-275.11; Q: 111v30a-111v8b; Ep: 103v2-103v6;
IILlyma y lleoedd y dyly ceidwaid fodDwC: 374; AL: DC III.v-DC III.v.1; U: 52v12-52v14; D: 102r11-102r13; F: 54.1-54.3; K: 176.16-176.18; Col: 275.11-275.15; Q: 111v8b-111v10b; Ep: 103v6-103v8; J: 190.18-190.20;
IIAil yw cadw cyn collDwC: 375; AL: DC III.v.2; U: 52v15; D: 102r13; F: 54.3-54.4; K: 176.18; Col: 275.15-275.16; Q: 111v11b; Ep: 103v8; J: 190 .20;
IITrydydd yw cadw geni a meithrinDwC: 376; AL: DC III.v.3; U: 52v15-52v16; D: 102r13-102r14; F: 54.4-54.4; K: 176.18-176.19; Col: 275.16-275.18; Q: 111v11b-111v12b; Ep: 103v8-103v9; J: 190.20-191.1;
IIPedwerydd yw cadw gwestyDwC: 377; AL: DC III.v.4-DC III.v.5; U: 52v16-52v17; D: 102r14-102r15; F: 54.5-54.5; K: 176.19-176.20; Col: 275.18-275.2; Q: 111v12b-111v14b; Ep: 103v9-103v10; J: 191.1-191.2;
IIChweched yw cadw alltudiaethDwC: 378; AL: DC III.v.6; U: 52v18; D: 102r15-102r16; F: 54.6-54.6; K: 176.20-176.21; Col: 275.2-275.21; Q: 111v14b-111v16b; Ep: 103v10-103v11;
IISeithfed yw cadw haint y mewn llwdynDwC: 379; F: 54.6-54.7; Col: 275.21-276.3;
IIEraill a ddywaid dylyu ceidwaidDwC: 380; AL: DC III.v.7; D: 102r16-102r18; F: 54.7-54.8; K: 176.21-176.23; Col: 276.3-276.9; Q: 111v16b-111v18b; Ep: 103v11-103v12;
IIO derfydd i llawer o ddynion holi un pethDwC: 381; AL: V.ii.94; D: 102r18-102r26; F: 54.8-54.15; K: 176.23-177.8; Col: 276.9-277.5; Q: 99v9b-99v24b; 111v18b-112r2a; Ep: 92r28-92v3; 103v12-103v19;
IINi aill neb ryddhau alltudDwC: 382; AL: V.ii.95; D: 102r26-102v3; F: 54.16-54.18; K: 177.8-177.12; Col: 277.5-277.9; Q: 112r3a-112r9a; Ep: 103v19-103v23;
IIO derfydd i ddyn roddi tyllwedd i arallDwC: 383; AL: V.ii.96; D: 102v3-102v6; F: 54.18-54.22; K: 177.12-177.15; Col: 277.9-277.16; Q: 112r9a-112r16a; Ep: 103v23-104r2;
IIO derfydd barnu brawd a'i amgenuDwC: 384; D: 102v7-102v15; K: 177.16-178.2; Col: 277.16-278.13;
IIAc y sef yw hynnyDwC: 385; D: 102v15-102v17; K: 178.2-178.8; Col: 278.13-278.19;
IIPwy bynnag a holo da o gyfnewidDwC: 386; D: 102v18-102v19; F: 54.23-54.24; Col: 278.19-279.2;
IIPwy bynnag a holo da trwy addewidDwC: 387; D: 102v19; F: 54.24-54.25; Col: 279.2-279.3;
IIPwy bynnag a holo da trwy amodDwC: 388; D: 102v19-102v20; F: 54.25-55.1; Col: 279.3-279.5; J: 185.13-185.14;
IIPwy bynnag a holo da o echwynDwC: 389; D: 102v20-102v22; F: 55.1-55.3; Col: 279.5-279.1; J: 185.14-185.16;
IILlyma y lleoedd ni ddyly gwybyddiaid fodDwC: 390; D: 102v22-102v23; F: 55.3-55.3; Col: 279.1-279.12;
IIAil yw ar sarhaetDwC: 391; D: 102v23; F: 55.3-55.4; Col: 279.12-279.13;
IITrydydd yw ar gwaed a gweliDwC: 392; D: 102v24; F: 55.4-55.4; Col: 279.13-279.14;
IIPedwerydd yw ar ffyrnicrwyddDwC: 393; D: 102v24; F: 55.4-55.4; Col: 279.14-279.16;
IIPumed yw cynllwynDwC: 394; D: 102v24-102v25; F: 55.4-55.6; Col: 279.16-279.16;
IIChweched yw llosc taiDwC: 395; D: 102v26; F: 55.6-55.6; Col: 279.16-279.17;
IISeithfed yw lladradDwC: 396; D: 102v26; F: 55.6-55.6; Col: 279.17-279.18;
IIWythfed ar fachDwC: 397; D: 102v26-102v27; F: 55.6-55.7; Col: 279.18-279.19;
IINawfed yw cyrch cyhoeddogDwC: 398; F: 55.7-55.7; Col: 279.19-280.1;
IIDegfed yw ar odinebDwC: 399; D: 102v27; F: 55.7-55.8; Col: 280.1-280.2;
IIUnfed ar ddeg yw ar traisDwC: 400; D: 102v27; F: 55.8-55.8; Col: 280.2-280.3;
IIDeuddegfed yw ar y lleDwC: 401; D: 102v27-103r3; F: 55.8-55.11; Col: 280.3-280.9;
IIPa dir eglwys bynnag a warchatwerAL: V.ii.97; D: 103r3-103r14;
IIRhydd fydd terfynu bob amserAL: V.ii.98; D: 103r14-103r25;
IIGwerth cath herwydd hen cyfraithAL: V.ii.99; D: 103r25-103v3;
IIO derfydd bod mach addefedig ar ddylyedDwC: 402; AL: V.ii.67; D: 98r19-98v3; F: 82.20-83.7; Col: 280.9-281.5;
IIAc osyd i'r mach pahar y cymhelloDwC: 403; AL: V.ii.67; D: 98v3-98v7; F: 83.7-83.11; Col: 281.5-281.16;
IIO derfydd bod dylyed addefedigDwC: 404; AL: V.ii.68; D: 98v7-98v18; F: 83.11-83.21; Col: 281.16-282.16;
IIAc o mynnant hwyntau oed wrth eu cofDwC: 405; AL: V.ii.68; D: 98v18-98v21; F: 83.21-84.2; Col: 282.16-283.5;
IIHyn o leoedd y mae 4c heb arddyrchafaelDwC: 406; AL: V.ii.145; D: 111r17-111r26; F: 55.12-55.2; Col: 283.5-284.2;
IITair mefylwriaeth mechniDwC: 407; AL: DC II.vi.11; D: 99v11-99v13; Col: 284.2-284.6;
IIPwy bynnag a ddiwano wrth ladd dynDwC: 408; AL: V.ii.146; D: 111r26-111v3; F: 55.21-56.1; Col: 284.6-284.15;
IIAm ladrad cyntaf a wnel caethDwC: 409; Col: 284.15-284.21;
IICyfraith bonheddig canhwynolDwC: 410; AL: V.ii.147; D: 111v3-111v5; F: 56.1-56.3; Col: 285.1-285.5;
IIO derfydd i wraig dywedyd geiriau gwaradwyddusDwC: 411; AL: V.ii.148; D: 111v5-111v12; F: 56.3-56.1; Col: 285.5-286.1;
IITawlbwrdd y breninDwC: 412; AL: V.ii.149; D: 111v12-111v19; F: 56.11-56.17; Col: 286.1-286.14; Q: 99v22a-99v4b; Ep: 92r21-92r26;
IISef achos y gedir 30 ar y breninDwC: 413; AL: V.ii.149; D: 111v19-111v21; F: 56.17-56.2; Col: 286.14-286.17; Q: 99v4b-99v7b; Ep: 92r26-92r27;
IIA hanner hynny ar tawlbwrdd mab uchelwrDwC: 414; AL: V.ii.149; D: 111v21-111v22; F: 56.2-56.21; Col: 286.17-286.18; Q: 99v7b-99v9b; Ep: 92r27-92r28;
IITri thafod nid llysAL: V.ii.150; D: 111v22-112r5;
IIGwerth ych trugaintDwC: 415; F: 56.22-57.1; Col: 286.18-287.1;
IIAc o'r 40 a fydd ar y cig a'r croenDwC: 416; F: 57.1-57.6; Col: 287.1-287.9;
IIAc felly am anifail glanDwC: 417; F: 57.6-57.7; Col: 287.9-287.11;
IIGwedi gwahaner y croen i wrth y cigDwC: 418; F: 57.7-57.9; Col: 287.11-287.17;
IIGwedi gwahaner gwerth y henaidDwC: 419; F: 57.9-57.12; Col: 287.17-287.22;
IIYn y pum mlwydd ar hugainDwC: 420; F: 57.13-57.18; Col: 287.22-288.1;
IITair gorsedd arfD: 110r10-110r18;
IITair nodwydd cyfraith y syddDwC: 421; AL: DC II.viii.49; D: 110r18-110r24; Col: 288.1-288.22;
IIPob un o'r rhai hynnyDwC: 422; AL: DC II.viii.49; D: 110r24-110r25; Col: 288.22-289.2;
IILlyma y lleoedd y dylyir tystiolaeth ar anifailAL: V.ii.140; D: 110r25-110v18; F: 76.1-76.2; K: 151.2-151.20; Q: 125r22a-125r29b; Ep: 116v17-117r7; J: 204.17-205.16; 299.17-300.18;
IILlyma yr hyd y dyly y cynyddionAL: V.ii.141; D: 110v18-110v21; K: 150.23-151.1;
IIO derfydd daly gŵr ymrwydrAL: V.ii.142; D: 110v21-110v26; F: 76.2-77.2; K: 215.8-215.12; Q: 121r17a-121r16b; Ep: 112v21-113r7; J: 300.18-301.3;
IIO derfydd gadael o ddyn yd iddo heb fediAL: V.ii.143; D: 110v26-111r4; F: 77.9-77.14; K: 151.20-151.24; Q: 125r29b-125v9a; Ep: 117r7-117r11; J: 301.10-301.15;
IIO derfydd bod alltud cenhedlogAL: V.ii.144; D: 111r4-111r16; F: 75.11-75.24; K: 150.10-150.22; Q: 124v27b-125r21a; Ep: 116v7-116v17; J: 299.4-299.17;
IITair hely rhydd i daeogDwC: 423; Col: 289.2-289.5;
IIO derfydd rhoddi gwraig i ŵrDwC: 424; AL: V.ii.100; D: 103v4-103v14; F: 57.19-58.7; Col: 289.5-290.8; J: 278.1-278.12;
IIOni ry talwys hithau yr amobrDwC: 425; AL: V.ii.100; D: 103v14-103v17; F: 58.7-58.13; Col: 290.8-290.12; J: 278.12-278.16;
IIO derfydd bod da ynghyd y rhwng llawer o ddynionDwC: 426; AL: V.ii.101; D: 103v17-103v24; F: 58.13-58.2; K: 225.10-225.15; Col: 290.12-291.3; J: 278.16-279.2;
IIO derfydd llawer o ddynion colli eu daDwC: 427; AL: V.ii.102; D: 103v24-104r6; F: 58.2-59.4; K: 225.15-225.21; Col: 291.3-291.17; Q: 122v7b-122v17b; Ep: 114v1-114v5; J: 279.2-279.9;
IIO derfydd i alltud wneuthur lladradDwC: 428; AL: V.ii.103; D: 104r6-104r10; F: 59.5-59.11; K: 225.21-226.3; Col: 291.17-292.8; Q: 122v17b-122v26b; Ep: 114v5-114v10; J: 279.10-279.15;
IISef a ddywaid yr arglwyddDwC: 429; AL: V.ii.103; D: 104r11-104r14; F: 59.11-59.15; K: 226.3-226.9; Col: 292.8-292.16; Q: 122v26b-123r6a; Ep: 114v10-114v15; J: 279.16-279.19;
IIO derfydd i ddyn dal y lleidrDwC: 430; AL: V.ii.104; D: 104r14-104r18; F: 59.16-59.19; K: 226.9-226.13; Col: 292.16-293.4; Q: 123r6a-123r13a; Ep: 114v15-114v18; J: 279.19-280.4;
IIO derfydd caffael perchennogDwC: 431; AL: V.ii.105; D: 104r18-104r23; F: 59.19-60.1; K: 226.13-226.18; Col: 293.4-293.17; Q: 123r14a-123r20a; Ep: 114v18-114v21; J: 280.4-280.9;
IIOs ef a ddywaid ei ry yrru o'r dynDwC: 432; AL: V.ii.105; D: 104r24-104v1; F: 60.1-60.5; K: 226.18-226.21; Col: 293.17-294.2; Q: 123r20a-123r25a; Ep: 114v21-114v23; J: 280.9-280.13;
IIOs gwada yntauDwC: 433; AL: V.ii.105; D: 104v2-104v3; F: 60.5-60.7; K: 226.21-226.23; Col: 294.2-294.6; Q: 123r25a-123r28a; Ep: 114v23-114v25; J: 280.13-280.15;
IIOs y dywaid yntau ei fod yn wirionDwC: 434; AL: V.ii.105; D: 104v3-104v7; F: 60.7-60.12; K: 226.23-227.2; Col: 294.6-294.12; Q: 123r28a-123r4b; Ep: 114v25-115r2; J: 280.15-280.19;
IIO derfydd gyrru lladrad ar ddynDwC: 435; AL: V.ii.106; D: 104v7-104v15; F: 60.12-60.21; K: 227.2-227.12; Col: 294.12-295.5; Q: 123r4b-123r20b; Ep: 115r2-115r8; J: 280.19-281.7;
IIO derfydd tebygu pan yw o'r da a ddel i'r arglwyddDwC: 436; AL: V.ii.107; F: 60.21-60.25; Col: 295.5-295.13; Q: 123r20b-123r28b; Ep: 115r8-115r11; J: 281.7-281.11;
IIRhai a dywaid am amodDwC: 437; AL: V.ii.108; D: 104v15-104v24; F: 61.1-61.13; K: 200.10-200.21; 227.13-227.24; Col: 295.13-296.17; J: 281.11-282.3;
IIY dyn y torrer yr amod ac efDwC: 438; AL: V.ii.108; D: 104v24-104v27; F: 61.13-61.16; K: 200.21-201.1; 227.24-228.2; Col: 296.17-296.22; J: 282.3-282.6;
IIO derfydd ymryson rhwng perchenogionAL: VI.i.49; K: 201.13-201.16; Q: 117r17a-117r22a; Ep: 108v30-109r2;
IIO derfydd gyrru lladrad ar ddynDwC: 439; AL: V.ii.109; D: 105r1-105r4; F: 61.16-61.19; K: 228.2-228.5; Col: 297.1-297.7; Q: 123r29b-123v5a; Ep: 115r11-115r14; J: 282.6-282.10;
IICyfraith a ddywaid nad godorDwC: 440; AL: V.ii.109; D: 105r4-105r9; F: 61.2-61.24; K: 228.5-228.10; Col: 297.7-297.19; Q: 123v5a-123v16a; Ep: 115r14-115r18; J: 282.10-282.16;
IIHyn o anghenau a oeda cyfraithDwC: 441; AL: DC III.iv-DC III.iv.10; D: 105r9-105r17; F: 62.1-62.7; Col: 297.19-298.9; J: 190.7-190.13; 282.16-283.2;
IIPob un o'r pethauDwC: 442; AL: DC III.iv.11; D: 105r17-105r21; F: 62.7-62.12; Col: 298.9-298.16; J: 190.13-190.18; 283.3-283.7;
IIO derfydd i ŵr wneuthur lladradDwC: 443; AL: V.ii.110; D: 105r21-105r24; F: 62.12-62.17; K: 228.10-228.15; Col: 298.16-299.3; Q: 123v16a-123v25a; Ep: 115r18-115r21; J: 283.7-283.12;
IINi ddylyir ei ddwyn am y lladradDwC: 444; F: 62.17-62.2; K: 228.15-228.17; Col: 299.3-299.1; Q: 123v25a-123v31a; Ep: 115r21-115r24; J: 283.12-283.15;
IIHyn o bethau y sydd un fraint a lladrad yn llawDwC: 445; AL: DC III.vi.-DC III.vi.1; D: 105r24-105v2; K: 228.17-228.20; Col: 299.1-299.17; Q: 123v31a-123v6b; Ep: 115r24-115r26; J: 191.2-191.6;
IIYr ail ywDwC: 446; AL: DC III.vi.2; K: 228.20-228.22; Col: 299.17-299.21; Q: 123v7b-123v10b; Ep: 115r26-115v1; J: 191.6-191.8;
IITrydydd yw caffael lladrad yn llawDwC: 447; AL: DC III.vi.3; D: 105v2-105v4; K: 228.22-228.23; Col: 299.21-300.3; Q: 123v10b-123v13b; Ep: 115v1-115v2; J: 191.8-191.10; 269.1-269.5;
IIAm pob un o'r tri hynnyDwC: 448; AL: DC III.vi.4; D: 105v4-105v6; K: 228.24-229.1; Col: 300.3-300.7; Q: 123v13b-123v17b; Ep: 115v2-115v4; J: 191.10-191.11;
IIO derfydd sarhau gweinigiol o gaethDwC: 449; AL: V.ii.111; D: 105v6-105v8; F: 62.2-62.24; K: 229.1-229.2; Col: 300.7-300.12; Q: 123v17b-123v22b; Ep: 115v4-115v6; J: 283.15-283.19;
IISef yw caeth dofaethDwC: 450; AL: V.ii.111; D: 105v8-105v11; F: 62.24-63.2; K: 229.2-229.5; Col: 300.12-300.16; Q: 123v22b-123v25b; Ep: 115v6-115v7; J: 283.19-283.20;
IIGwerth hwnnw ywDwC: 451; AL: V.ii.111; D: 105v11-105v12; F: 63.2-63.3; K: 229.5-229.6; Col: 300.16-300.19; Q: 123v25b-123v27b; Ep: 115v8; J: 284.1-284.2;
IIO derfydd lladd caethDwC: 452; AL: V.ii.112; D: 105v12-105v17; F: 63.3-63.8; K: 229.10-229.13; Col: 300.19-301.6; Q: 124r4a-124r16a; Ep: 115v12-115v17; J: 284.2-284.6;
IIO derfydd i weinigiol dyfodDwC: 453; AL: V.ii.113; D: 105v17-105v22; F: 63.8-63.13; K: 229.6-229.10; Col: 301.6-301.15; Q: 123v27b-124r4a; Ep: 115v8-115v12; J: 284.6-284.10;
IIO derfydd bod ymterfynuDwC: 454; AL: V.ii.114; D: 105v22-105v24; F: 63.13-63.16; K: 229.13-229.15; Col: 301.15-301.21; J: 284.10-284.13;
IIO byddant cyfuwchDwC: 455; AL: V.ii.114; D: 105v24-106r1; F: 63.16-63.2; K: 229.15-229.18; Col: 301.21-302.4; J: 284.13-284.15;
IIWynepwerth pob dynDwC: 456; AL: V.ii.115; D: 106r1-106r3; F: 63.2-63.22; K: 229.18-229.19; Col: 302.4-302.7; J: 284.15-284.16;
IITri pheth ni drycheif arnaddyntDwC: 457; AL: X.vii.17; D: 106r3-106r9; K: 201.17-201.21; 229.19-229.23; Col: 302.7-302.18; Q: 117r22a-117r29a; Ep: 109r2-109r6; J: 284.17-285.1;
IIO derfydd i ddyn holi alltudDwC: 458; AL: V.ii.116; D: 106r9-106r14; F: 63.22-64.4; K: 201.20-202.2; 229.23-230.2; Col: 302.18-303.5; Q: 117r29a-117r8b; Ep: 109r6-109r10; J: 285.1-285.7;
IIAc os yr alltud a ddywaidDwC: 459; AL: V.ii.116; D: 106r14-106r22; F: 64.4-64.15; K: 202.2-202.10; 230.2-230.10; Col: 303.5-303.2; Q: 117r8b-117r22b; Ep: 109r10-109r17; J: 285.7-285.16;
IISef yw kyfraith atcasDwC: 460; AL: V.ii.116; D: 106r22-106r26; F: 64.15-64.19; K: 202.11-202.13; 230.10-230.13; Col: 303.2-304.5; Q: 117r22b-117r29b; Ep: 109r17-109r19; J: 285.16-285.20;
IIPa lle bynnag y doder carDwC: 461; AL: V.ii.117; D: 106r26-106v6; F: 64.19-64.27; K: 202.14-202.18; 230.13-230.18; Col: 304.5-304.18; Q: 117r29b-117v7a; Ep: 109r19-109r23; J: 285.20-286.6;
IITair halog fechni ywDwC: 462; D: 98v22; F: 79.1-79.1; K: 202.18-202.19; Col: 304.18-304.19;
IICyntaf yw onadduntDwC: 463; D: 98v22-99r7; F: 79.1-79.16; K: 202.19-203.4; Col: 304.19-305.23;
IIYr ail halog fechniDwC: 464; D: 99r8-99r19; F: 79.16-80.2; K: 203.4-203.13; Col: 305.23-306.19;
IITrydydd halog fechniDwC: 465; D: 99r19-99v3; F: 80.2-80.15; K: 203.13-203.23; Col: 306.19-307.22;
IIBei ry henwai y machDwC: 466; D: 99v3-99v5; F: 80.15-80.16; K: 203.23-203.24; Col: 307.22-308.3;
IIY gwr yr henwyd iddaw ei fechniDwC: 467; D: 99v5-99v6; F: 80.16-80.2; K: 203.24-204.3; Col: 308.3-308.12;
IISef ystyr y gelwir ef fellyDwC: 468; D: 99v6-99v11; F: 80.2-81.1; K: 204.3-204.9; Col: 308.12-309.1;
IINi ddylyir ebediw i'r ynadDwC: 469; AL: V.ii.118; D: 106v6-106v7; Col: 309.1-309.5;
IIO derfydd i dri dyn cerdded ynghydDwC: 470; AL: V.ii.119; D: 106v8-106v12; F: 64.27-65.7; K: 204.9-204.15; Col: 309.5-309.2; Q: 117v7a-117v20a; Ep: 109r24-109v1; J: 286.6-286.13;
IIO derfydd i ddynion tebygu nad êl braintDwC: 471; AL: V.ii.120; D: 106v12-106v25; F: 65.8-65.22; K: 204.15-205.3; Col: 309.2-311.1; Q: 117v20a-117v9b; Ep: 109v1-109v10; J: 286.13-287.7;
IIO derfydd dala lladrad yn llaw dynDwC: 472; AL: V.ii.121; D: 106v26-107r10; F: 65.22-66.9; K: 205.3-205.11; Col: 311.1-312.4; Q: 117v9b-117v30b; Ep: 109v10-109v20; J: 287.7-287.20;
IIO derfydd bod ymrysonDwC: 473; AL: V.ii.122; D: 107r10-107r15; F: 66.1-66.16; K: 205.11-205.16; Col: 312.4-312.14; Q: 117v30b-118r8a; Ep: 109v20-109v24; J: 288.1-288.6;
IIAc os aredig a dderfyddDwC: 474; AL: V.ii.122; D: 107r15-107r18; F: 66.16-66.19; K: 205.16-205.19; Col: 312.14-312.21; Q: 118r8a-118r13a; Ep: 109v24-109v26; J: 288.6-288.9;
IIOs adeilad a wna neu fwyniant arallDwC: 475; AL: V.ii.122; D: 107r18-107r21; F: 66.19-67.1; K: 205.19-206.2; Col: 312.21-313.1; Q: 118r13a-118r21a; Ep: 109v26-110r3; J: 288.9-288.15;
IIO derfydd dyfod alltudDwC: 476; AL: V.ii.123; D: 107r22-107v1; F: 67.1-67.7; K: 206.2-206.7; Col: 313.1-313.22; Q: 118r21a-118r30a; Ep: 110r3-110r7; J: 288.15-289.1;
IIO derfydd i'r gorwyr hwnnwDwC: 477; AL: V.ii.124; D: 107v1-107v8; F: 67.7-67.16; K: 206.7-206.14; Col: 313.22-314.15; Q: 118r31a-118r15b; Ep: 110r7-110r13; J: 289.2-289.9;
IIO derfydd i alltud ddyfod CymryDwC: 478; AL: V.ii.125; D: 107v8-107v14; F: 67.16-67.18; K: 206.15-206.20; Col: 314.15-315.5; Q: 118r15b-118v1a; Ep: 110r13-110r20; J: 289.9-289.16;
IIO derfydd i alltud gwrhau i fab uchelwrDwC: 479; AL: V.ii.126; D: 107v14-107v23; F: 67.18-68.1; K: 206.20-207.8; Col: 315.5-316.5; J: 289.16-290.6;
IIO derfydd i fonheddig treftadog fynedDwC: 480; AL: V.ii.151; D: 112r5-112r9; F: 68.1-68.15; K: 207.8-207.11; Col: 316.5-316.15; Q: 118v1a-118v8a; Ep: 110r20-110r23; J: 290.6-290.11;
IIA hwnnw a ddyly mynedDwC: 481; AL: V.ii.151; D: 112r9-112r12; F: 68.15-68.19; K: 207.11-207.15; Col: 316.15-316.21; Q: 118v8a-118v15a; Ep: 110r23-110r24; J: 290.11-290.15;
IISef yw carllawedrogDwC: 482; AL: V.ii.151; D: 112r12-112r15; F: 68.19-68.21; K: 207.15-207.17; Col: 316.21-317.3; Q: 118v15a-118v18a; Ep: 110r25-110v1; J: 290.15-290.18;
IIPa derfyn bynnag y caffer bydaf ynddoAL: V.ii.152; D: 112r15-112r18;
IIPwy bynnag a fynno cynydduAL: V.ii.153; D: 112r19-112r20; K: 218.24-218.26; Q: 119v28a-119v10b; Ep: 111v3-111v8;
IIPwy bynnag a fynno bod yn ynadAL: V.ii.154; D: 112r21-112r24;
IIO derfydd bod cyfraith rhwng deuddyn a bod cyngawsDwC: 483; AL: V.ii.127; D: 107v23-108r6; Col: 317.3-317.22; J: 290.18-291.7;
IIO derfydd bod cyfraith rhwng deuddyn a holi o'r hawlwrDwC: 484; AL: V.ii.128; D: 108r7-108r19; F: 68.22-69.14; K: 207.17-208.7; Col: 317.22-319.1; Q: 118v18a-118v10b; Ep: 110v1-110v10; J: 291.7-291..19;
IIO derfydd dyfod hawl fach a chynnognDwC: 485; AL: V.ii.71; D: 99v22-100r12; F: 84.2-84.18; K: 208.7-208.22; Col: 319.1-320.8; Q: 118v10b-119r10a; Ep: 110v10-110v24; J: 291.19-292.16;
IINid oes achwysion eraillDwC: 486; AL: V.ii.71; D: 100r12-100r14; F: 84.18-84.20; K: 208.23-209.1; Col: 320.8-320.11; Q: 119r10a-119r14a; Ep: 110v24-110v26; J: 292.16-292.18;
IIO derfydd bod peth ynghydDwC: 487; AL: V.ii.129; D: 108r19-108v1; F: 69.15-70.1; K: 209.1-209.9; Col: 320.11-321.4; Q: 119r14a-119r29a; Ep: 110v26-111r6; J: 292.18-293.7;
IIEraill a ddywaid pan yw yr ieuafDwC: 488; AL: V.ii.129; D: 108v1-108v3; F: 70.1-70.3; K: 209.9-209.11; Col: 321.4-321.7; Q: 119r29a-119r3b; Ep: 111r6-111r7; J: 293.7-293.8;
IIO derfydd na wyper pwy uchafDwC: 489; AL: V.ii.129; D: 108v3-108v6; F: 70.3-70.6; K: 209.11-209.14; Col: 321.7-321.13; Q: 119r3b-119r9b; Ep: 111r8-111r10; J: 293.8-293.11;
IIO derfydd bod peth ynghydDwC: 490; AL: V.ii.130; D: 108v6-108v9; K: 210.5-210.8; Col: 321.13-321.18; Q: 119v10a-119v16a; Ep: 111r22-111r25; J: 293.11-293.14;
IIO derfydd bod peth diwahanDwC: 491; AL: V.ii.131; D: 108v10-108v18; F: 70.7-70.15; K: 209.14-209.22; Col: 321.18-322.11; Q: 119r9b-119r26b; Ep: 111r10-111r16; J: 293.14-294.2;
IIO derfydd na mynnont hwy gwneuthur hynnyDwC: 492; AL: V.ii.131; D: 108v18-108v21; F: 70.15-70.19; K: 209.22-210.2; Col: 322.11-322.17; Q: 119r26b-119v4a; Ep: 111r16-111r19; J: 294.2-294.5;
IIO derfydd na allo ef dyfodDwC: 493; AL: V.ii.131; D: 108v21-108v25; F: 70.19-70.23; K: 210.2-210.5; Col: 322.17-323.2; Q: 119v4a-119v10a; Ep: 111r19-111r22; J: 294.5-294.9;
IIO derfydd bod peth ynghyd rhwng llawer o ddynionDwC: 494; AL: V.ii.132; D: 108v25-109r4; F: 70.23-71.7; K: 210.8-210.13; Col: 323.2-323.14; Q: 119v16a-119v28a; Ep: 111r25-111v3; J: 294.9-294.16;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur twryfDwC: 495; AL: V.ii.133; D: 109r4-109r9; F: 71.8-71.13; K: 210.14-210.18; Col: 323.14-324.3; J: 294.16-294.18;
IISef yw twryfDwC: 496; AL: V.ii.133; D: 109r9-109r10; F: 71.13-71.14; K: 210.18-210.19; Col: 324.3-324.4; J: 294.18-194.19;
IIEniwed yw cwyn mynychDwC: 497; AL: V.ii.133; D: 109r10-109r13; F: 71.14-71.17; K: 210.19-210.22; Col: 324.4-324.4; J: 294.19-295.2;
IIAm hawl arian ac ysgryblDwC: 498; AL: V.ii.134; D: 109r13-109r18; F: 71.17-71.23; K: 210.22-211.5; Col: 324.4-324.1; J: 295.2-295.7;
IIO derfydd bod ymterfynu y rhwng deuddyn DwC: 499; AL: V.ii.135; D: 109r18-109r23; F: 71.23-72.5; K: 211.5-211.11; Col: 324.1-325.11; Q: 119v10b-119v20b; Ep: 111v8-111v13; J: 295.7-295..13;
IIO derfydd i ddyn cymellDwC: 500; AL: V.ii.136; D: 109r24-109v5; F: 72.5-72.14; K: 211.11-211.18; Col: 325.11-326.8; Q: 105v3a-105v20a; Ep: 97r18-97r26; J: 197.8-197.16;
IIO derfydd i un o swyddogion y llysDwC: 501; AL: V.ii.69; D: 99v13-99v16; F: 84.20-85.7; K: 211.18-211.22; Col: 326.8-326.15;
IIO derfydd i ŵr diadlamDwC: 502; AL: V.ii.70; D: 99v17-99v22; K: 212.1-212.8; Col: 326.15-327.7;
IIO derfydd gyrru lladrad ar ddyn arallDwC: 503; AL: V.ii.137; D: 109v5-109v12; F: 72.14-72.22; K: 212.8-212.15; Col: 327.7-327.22; Q: 120r4a-120r28a; Ep: 111v19-112r3; J: 295.13-295.20;
IIO derfydd na bo dim da iddo yntauDwC: 504; AL: V.ii.138; D: 109v12-109v19; F: 72.22-73.4; K: 212.15-212.22; Col: 327.22-328.13; J: 295.20-296.6;
IIO derfydd dala lladrad yn llaw alltudDwC: 505; AL: V.ii.139; D: 109v19-110r9; F: 73.4-73.21; K: 212.22-213.15; Col: 328.13-328.22; Q: 120r28a-120r29b; Ep: 112r3-112r15; J: 296.7-297.1;
IINid oes un raithAL: VI.i.51; F: 73.21-73.24; K: 213.15-213.18; Q: 120r29b-120v6a ; Ep: 112r15-112r17; J: 297.1-297.5;
IIO derfydd i ddyn gwerthu buwch neu ychAL: VI.i.52; F: 73.24-74.4; K: 213.18-214.1; Q: 120v6a-120v17a; Ep: 112r18-112r22; J: 297.5-297.11;
IIO derfydd gwneuthur cam yn oes arglwyddAL: VI.i.53; F: 74.4-74.9; K: 214.1-214.8; Q: 120v17a-120v29a; Ep: 112r22-112v2; J: 297.11-297.17;
IIO derfydd i ddyn gwneuthur anghyfraithAL: VI.i.54; F: 74.1-74.15; K: 214.8-214.12; Q: 120v1b-120v9b; Ep: 112v2-112v6; J: 297.17-298.2;
IIO derfydd dehol lleidr am ladradAL: VI.i.55; F: 74.15-74.2; K: 214.12-214.17; Q: 120v9b-120v18b; Ep: 112v6-112v9; J: 298.2-298.7;
IIO derfydd i ddyn roddi mach ar yrru lladradAL: VI.i.56; K: 214.17-214.21; Q: 120v18b-120v25b; Ep: 112v9-112v12; J: 298.7-298.11;
IICyfraith a ddywaid ni ddylyirAL: VI.i.57; F: 74.21-75.4; K: 214.21-215.2; Q: 120v26b-121r5a; Ep: 112v12-112v16; J: 298.11-298.18;
IIO derfydd fod mab o Gymro o alltudesAL: VI.i.58; F: 75.4-75.11; K: 215.2-215.8; Q: 121r6a-121r17a; Ep: 112v16-112v21; J: 298.18-299.4;
IIO derfydd i ŵr ar gylch heb adlamAL: VI.i.50; Q: 119v20b-120r3a; Ep: 111v13-111v18;
IIPwy bynnag a ymgynhenno yn dadlauAL: VI.i.59; Q: 121r16b-121r24b; Ep: 113r7-113r10;
IIO derfydd dodi gair cyfarchAL: VI.i.60; Q: 121v8a-121v20a; Ep: 113r16-113r21;
IIO derfydd i ddyn damdwng pethAL: VI.i.87; Q: 121v10b-121v29b; Ep: 113v3-113v11;
IIO derfydd i ddyn na wypo beth lleiafAL: VI.i.77; Q: 126r12a-126r21a; Ep: 117v15-117v18;
IIO derfydd damweinio tebyguAL: VI.i.78; Q: 126r21a-126r30a; Ep: 117v18-117v23;
IIOr bydd dwy wrageddAL: VI.i.1; Q: 87r16a-87r23a; Ep: 82r23-82r26;
IIOr dwg gŵr wraigAL: VI.i.2; Q: 87r23a-87r30a; Ep: 82r26-82r29;
IIY neb a laddo derwenAL: VI.i.3; Q: 98r11a-98r19a; Ep: 91r8-91r11;
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration