« Back

All Damweiniau

Damwain AL DwC Col A E D U G F K Q Ep J J Ed Lew
Pob cyflafan a wnel dyn IV.i.1
1
174.13–174.15
48v1–48v2
82r6–82r6
61r3–61r4
112r1–112r3
16.22–16.23
154.1–154.3
100r1a–100r4a
92v7
O derfydd i ddyn ynfyd ladd dyn pwyllog IV.i.2
2
174.15–174.19
48v2–48v5
82r6–82r10
61r4–61r9
112r3–112r7
16.23–17.3
154.3–154.6
100r4a–100r10a
92v8–92v10
O derfydd i ddyn pwyllog ladd ynfyd IV.i.3
3
174.19–174.22
48v5–48v7
82r10–82r12
61r9–61r11
112r7–112r9
17.3–17.5
154.7–154.8
100r10a–100r13a
92v10–92v11
Ni ddiwygir sarhaed a wneler i ynfyd IV.i.4
4
174.23–175.2
48v7–48v8
82r12–82r14
61r11–61r14
112r9–112r11
17.5–17.7
154.8–154.10
100r14a–100r16a
92v12–92v13
Nid gwneuthuredig dim a wnel dyn yn feddw IV.i.5
5
175.2–175.6
48v8–48v10
82r14–82r16
61r14–61r17
112r11–112r13
17.7–17.9
154.10–154.12
100r17a–100r20a
92v13–92v14
206.2–206.3
100.9–10
O derfydd bod dyn yn gynddeiriog IV.i.6
6
175.6–175.14
48v10–48v14
82r16–82r20
61r17–61v3
112r13–112r18
17.9–17.13
154.12–154.15
100r20a–100r25a
92v14–92v16
Dyn mud ni ddyly caffael iawn IV.i.7
7
175.14–175.21
48v14–48v18
82r20–82r23
61v3–61v8
112r18–112r22
17.13–17.17
154.15–154.18
100r25a–100r2b
92v16–92v19
Y byddeir a'r dynion anghyfiaith IV.i.8
8
175.22–176.4
48v18–48v21
82r23–82r25
61v8–61v12
112r22–112r25
17.17–17.19
154.18–154.19
100r2b–100r4b
92v19–92v20
206.3–206.7
100.11–13
Pob anaws arall IV.i.9
9
176.5–176.12
48v21–49r2
82v1–82v6
61v12–62r1
112r26–112v1
17.19–17.25
154.19–154.23
100r4b–100r12b
92v20–92v23
206.7–206.12
100.13–15
Tystiolaeth a ellir ar air IV.i.10
10
176.12–176.15
49r2–49r4
82v6–82v7
62r1–62r3
112v1–112v2
17.25–18.2
154.24–155.1
100r12b–100r14b
92v23–92v24
Hyn o ddynion a ddieinc rhag llw gweilydd IV.i.11
11
176.15–176.21
49r4–49r7
82v7–82v10
112v2–112v5
155.1–155.3
100r14b–100r19b
92v24–92v26
Ni thal un anifail cynddeiriog IV.i.12
12
176.21–176.22
49r7–49r8
82v10–82v11
62r3–62r4
112v5–112v6
18.2–18.3
Ni thal un anifail brwydryn IV.i.13
13-15
177.1–177.7
49r8–49r14
82v11–82v14
62r4–62r11
112v6–112v11
18.3–18.9
155.3–155.7
100r19b–100r27b
92v26–92v29
O derfydd i ddyn tynnu rhwyd IV.i.14
16
177.7–177.14
49r14–49r19
82v14–82v18
62r11–62r16
112v11–112v16
18.9–18.14
155.7–155.10
100r27b–100v6a
92v30–92v32
O derfydd myned ai eidion neu anifail arall mewn rhwyd IV.i.15
17
177.14–177.20
49r19–49r22
Dalen goll49r1
82v18–82v21
62r16–62v1
112v16–112v19
18.14–18.17
155.10–155.13
100v6a–100v13a
92v32–93r3
O derfydd dylyu da i ddyn, ac am y da rhoddi oed i'w geisio IV.i.16
18-19
177.20–178.7
49r23–49v4
49r1–49r6
82v21–83r3
62v2–62v10
112v19–112v25
18.17–18.25
155.13–155.19
100v13a–100v26a
93r3–93r8
O derfydd i anifail ladd dyn bonheddig IV.i.17
20
178.7–178.16
49v5–49v12
49r6–49r10
83r3–83r9
62v10–62v17
112v25–113r5
18.25–19.6
155.19–155.25
100v26a–100v6b
93r8–93r12
O derfydd i ddyn dylyu da i arall a cheisio ohono talu IV.i.18
21
178.16–178.22
49v12–49v18
49r10–49r14
83r9–83r14
62v17–63r6
113r5–113r10
19.6–19.13
146.2–146.6
100v7b–100v14b
93r12–93r16
80r11–80r17
O derfydd i ddyn myned i hela IV.i.19
22-23
178.22–179.16
49v18–50r4
49r14–49r21
83r14–83r22
63r6–63v1
113r10–113r21
19.13–19.24
145.10–145.20
80v1–80v16
O derfydd i fforddawl i ar y ffordd IV.i.20
24
179.16–179.23
50r4–50r9
49r21–49r24
83r23–83r26
63v1–63v6
113r21–113r25
145.20–146.2
80v16–81r5
Pwy bynnag a fynno hela pysgod IV.i.21
25
180.1–180.7
50r10–50r13
49r25–49r27
83v1–83v3
63v7–63v10
113r26–113v2
19.24–20.2
146.7–146.10
131r21b–131r28b
123r11–123r14
81r5–81r10
O derfydd i ddynion myned i bysgota ac yn amod rhyngthynt IV.i.22
26
180.7–180.14
50r13–50r18
49r27–49v1
83v3–83v8
63v10–63v16
113v2–113v7
20.2–20.7
146.10–146.15
131r28b–131v8a
123r14–123r18
O derfydd i ddynion hela pysgod ac yn yr hela dyfod dynion IV.i.23
27
180.15–180.23
50r18–50r22
49v2–49v5
83v8–83v12
63v17–64r4
113v7–113v12
20.7–20.12
146.15–146.18
100v15b–100v22b
93r16–93r19
79r1–79r6
Tair gorsedd breiniog IV.i.24
28
180.23
50r22–50r26
49v5–49v6
83v12–83v17
64r4–64r7
113v12–113v14
20.12–20.15
156.9–156.11
106r16a–106r20a
97v24–97v26
79r6–79r12
O derfydd i wr un onaddunt gwneuthur cam i wr arall IV.i.25
[29]
50r26–50v2
49v7–49v8
20.15–20.18
79r12–79r16
O derfydd i wr yr arglwydd gwneuthur cam yng ngorsedd yr esgob IV.i.26
[30]
50v2–50v6
49v9–49v11
83v17–83v21
64r8–64r13
113v15–113v18
20.18–20.22
156.11–156.15
106r20a–106r26a
97v26–97v29
79v1–79v6
Yr arglwydd pan fo marw yr esgob a ddyly ei dda oll IV.i.27
[31-33]
50v6–50v12
49v11–49v15
83v21–83v23
64r13–64v2
113v19–113v25
20.23–21.2
156.15–156.22
106r26a–106r5b
97v29–98r4
79v6–79v15
Pob dadl or a fo rhyngddynt IV.i.28
[34]
50v12–50v14
49v15–49v16
83v23–83v25
64v2–64v4
113v25–113v27
21.2–21.24
106r5b–106r8b
98r4–98r5
79v15–79v17
Pob dadl or a fo rhwng abad ac arglwydd IV.i.29
[35]
50v14–50v16
49v16–49v17
83v25–83v26
64v4–64v7
113v27–114r2
21.24–21.6
156.22–157.1
106r8b–106r11b
98r5–98r7
79v17–80r3
O bydd dau arglwydd a llu gan bob un ohonynt IV.i.30
[36]
50v16–50v21
49v17–49v20
83v26–84r4
64v7–64v12
114r2–114r6
21.6–21.10
157.1–157.6
106r11b–106r21b
98r7–98r11
80r3–80r8
O derfydd i fab uchelwr roi ei fab ar fab eillt i feithrin IV.i.31
[37]
50v21–50v26
49v20–49v23
84r4–84r10
64v12–65r2
114r6–114r12
21.10–21.17
157.6–157.11
106r21b–106v2a
98r11–98r16
80r9–80r11
O derfydd rhoi Cymraes i alldud IV.i.32
[38-39]
50v26–51r8
49v23–49v28
65r2–65r18
114r12–114r26
157.11–158.1
106v2a–106v26a
98r16–98r26
O derfydd y dyn roi peth ym pwyth i arall IV.i.33
[40]
51r8–51r11
49v28–50r1
84r10–84r13
65r18–65v5
114r26–114v2
21.17–21.20
158.1–158.5
106v26a–106v4b
98r26–98v2
Ebediw maer cynghellor punt IV.ii.1
[41]
51r11–51r12
50r1
84r13–84r14
65v5–65v6
114v2–114v3
Ebediw maer chweugeint IV.ii.2
[42]
51r12–51r13
50r1
84r14
65v6–65v7
114v3–114v4
Ebediw cynghellor chweugeint IV.ii.3
[43]
51r13
50r2
65v7–65v8
114v4–114v5
Ebediw uchelwr chweugeint IV.ii.4
[44]
51r14
50r2
84r14–84r15
Ebediw mab eillt IV.ii.5
[45]
51r14–51r16
50r2–50r3
84r15–84r16
65v8–65v10
114v5–114v6
Ebediw alldud pedair ar hugain IV.ii.6
[46]
51r16
50r3–50r4
84r16–84r17
65v10–65v11
114v6–114v7
Ebediw gwr ystafellog pedair ar hugain IV.ii.7
[47]
51r17
50r4
114v7–114v8
Ebediw ystafellog o wraig un ar bymtheg IV.ii.8
[48]
51r17–51r18
50r4–50r5
84r17–84r18
114v8–114v10
Nid a ebediw yn ôl tir cynnyf IV.ii.9
[49]
51r18–51r19
50r5
84r18
65v11–65v12
114v10–114v11
158.5
106v4b–106v5b
98v2–98v3
O derfydd gwahanu dyn a tir yn ei fywyd IV.ii.10
[50]
51r19–51r25
50r5–50r8
84r18–84r21
65v12–65v18
114v11–114v14
21.21–21.25
158.5–158.10
106v5b–106v13b
98v3–98v7
Ni ddyly na brodyr na chefenderw dalu ebediw IV.ii.11
[51]
51v1–51v3
50r8–50r10
84r21–84r23
21.25–22.2
158.10–158.12
106v13b–106v16b
98v7–98v8
Ebediw bob swyddog a fo yn y llys IV.ii.12
[52]
51v3–51v4
50r10
84r24
65v18–66r6
114v14–114v18
Ebediw bonheddig canhwynol IV.ii.13
[53]
51v4–51v9
50r10–50r13
84r25–84v3
66r6–66r10
114v19–114v23
22.2–22.7
O bydd gwr a dau arglwydd IV.ii.14
[55]
51v10–51v12
50r13–50r15
84v3–84v5
66r10–66r13
114v23–114v25
22.7–22.9
158.12–158.14
106v16b–106v19b
98v8–98v10
O bydd gwr a dau dir dan un arglwydd IV.ii.15
[56]
51v12–51v14
50r15–50r16
84v5–84v7
66r13–66r16
114v25–114v27
22.9–22.11
158.14–158.16
106v20b–106v23b
98v10–98v11
O derfydd i gerddedwr alldud ei glafychu ar y ffordd a marw IV.ii.16
[57]
51v15–51v21
50r16–50r19
84v7–84v11
66r16–66v3
114v27–115r5
22.11–22.15
Amobrau merched y rhai gwŷr ry dywedasam ni uchod IV.ii.17
[60]
51v21–51v24
50r19–50r20
84v12–84v13
66v3–66v6
115r5–115r7
22.16–22.17
Ni thal gwreig byd namyn un amobr IV.ii.18
[61]
51v24–51v31
50r20–50r24
84v13–84v19
66v6–66v15
115r7–115r14
22.17–22.24
Pwy bynnag a dreisio gwraig taled ei hamobr IV.ii.19
[62]
52r1–52r5
50r24–50r27
84v19–84v24
66v15–67r1
115r14–115r18
22.25–23.3
O dri achos y telir amobr IV.ii.20
[64]
52r5–52r8
50r27–50r29
67r1–67r6
115r19–115r22
23.3–23.7
Tair merched ni ddyleir amobr IV.ii.21
[66]
52r8–52r14
50r29–50v4
84v24–85r4
67r6–67r15
115r22–115v2
23.7–23.13
158.17–158.23
Ni ddyleir y hwn gwahalaeth ebediw IV.ii.22
[67]
52r14–52r23
50v4–50v10
85r5–85r12
67r16–67v8
115v3–115v11
23.13–23.21
158.23–159.5
106v23b–107r4a
98v11–98v15
Amobr merch pencenedl IV.ii.23
[71]
52r24–52r25
50v10–50v11
67v9–67v12
115v12
23.21–23.23
Ebediw pencenedl IV.ii.24
85r12–85r13
Pob cyfryw ddyn a ddylyir amobr IV.ii.25
[72]
52v1–52v2
50v11–50v13
85r17–85r19
115v12–115v14
23.23–23.25
Amobr merch pob pencerdd IV.ii.26
[73]
52v3–52v4
50v13–50v14
85r13–85r15
67v13–67v16
115v14–115v17
23.25–24.3
Pob cerddor arall o bydd herwydd ei ddylyed ei hun IV.ii.27
74
189.1–189.6
52v5–52v7
50v14–50v16
85r15–85r17
67v16–68r2
115v17–115v19
24.3–24.5
Pob pencerdd or a estyno arglwydd penceirddiaeth iddo IV.ii.28
75-76
189.6–189.15
52v7–52v12
50v16–50v19
85r19–85r23
68r2–68r8
115v20–115v25
24.5–24.10
159.5–159.9
107r4a–107r10a
98v16–98v19
Pob pencerdd telyn a ddyly gan y cerddorion telyn IV.ii.29
77-79
189.15–190.10
52v12–52v21
50v19–50v25
85r23–85v6
68r8–68v4
115v25–116r8
24.1–24.20
159.9–159.18
107r10a–107r25a
98v19–98v26
Rhai a dyweid pan yw dyn amdwynedig yw cyfarch cyffyll IV.iii.1
80-85
190.11–191.23
52v21–52v29
50v25–51r22
85v6–85v19
68v4–69r2
116r8–116r29
24.21–25.16
159.18–160.10
107r25a–107r25b
98v26–99r10
Fal hyn y rhennir galanas wasgarog IV.iii.2-4
[86]
51r4–51r7
Diagram 69r
25.16–25.19
160.10–160.13
107r25b–107r30b
99r10–99r12
Traean y llofrudd yw hwn IV.iii.5
[88]
51r8–51r18
Diagram 69r
25.19–26.5
Cefnderw, cyfyrderw, ceifn IV.iii.6-11
[87]
51r7–51r12
Diagram 69r
25.19–25.19
160.10–160.13
107r26b–107r30b
99r10–99r12
O derfydd i ddyn lladd arall â gwenwyn IV.iii.12
[89]
51r23–51r26
85v19–85v25
69r3–69r9
116v1–116v9
26.5–26.14
160.13–160.20
Y dynion a wnel gwenwyn er lladd eraill IV.iii.13
[90]
51r27–51r29
85v25–86r3
69r10–69v3
116v10–116v13
26.14–26.15
Pwy bynnag a holo peth a ddyfod i'r maes IV.iv.1
[91]
51v1–51v17
86r3–86r24
69v4–70r14
116v13–117r21
26.15–27.14
160.20–81r20
107r30b–107v13b
99r12–99v1
Sef yw morwyn gwraig IV.iv.2
[92]
51v17–51v21
86r25–86v4
70r14–70v3
117r22–117v2
27.14–27.15
146.19–146.24
126r30a–126r10b
117v23–118r2
Pwy bynnag a feichioco gwraig o lwyn a pherth IV.iv.3
[93]
51v21–51v25
86v4–86v9
70v3–70v9
117v2–117v8
27.15–27.16
149.1–149.5
Rhai a dywaid nad mach mach gwraig IV.iv.4
[97]
51v25–51v27
70v10–70v15
117v8–117v13
27.16–27.25
Pa ddyn bynnag y bo hawl arno a gomedd y dadlau ohono IV.iv.5
[99]
51v28–52r1
86v9–86v12
70v16–71r2
117v13–117v17
27.25–28.2
O derfydd ei ddyfod yntau i'r dadlau ac adaw ohono y dadlau yn anghyfreithiol IV.iv.6
[100]
52r1–52r6
86v12–86v19
71r2–71r11
117v17–117v25
28.2–28.1
O derfydd iddo yntau ddyfod i'r maes a dioddef hawl ac ateb ohono IV.iv.7
[101]
52r6–52r8
86v19–86v22
71r11–71r15
117v25–118r1
Pwy bynnag a ddel i ddadlfa yr arglwydd IV.iv.8
71r15–71v2
118r2–118r6
O derfydd i ddyn yn dyddiau dyddon holi IV.iv.9
71v3–71v8
118r6–118r13
Pwy bynnag a fynno gwneuthur cyfraith a'i gilydd IV.iv.10
[102]
52r8–52r25
71v9–72r6
118r13–118r29
Ac yna gofyn yr amddiffynnwr pwy dy gyngaws pwy dy ganllaw IV.iv.11
[103]
52v1–52v13
72r7–72v8
118r29–118v22
O derfydd dodi gosteg yn y maes ac oddyna anostegu IV.iv.12
[104]
52v13–52v16
118v22–118v24
O derfydd i ddyn rhoddi arian neu ysgrybl arall IV.iv.13
111
192.1–192.11
52v16–52v20
86v22–87r1
72v9–72v17
118v25–119r7
28.1–28.15
161.20–162.3
107v13b–107v24b
99v1–99v7
O derfydd i ddyn dyfod i dy arall yn trwydded ac ysgrybl ganddo IV.iv.14
112
192.11–192.20
52v20–52v24
87r1–87r6
72v17–73r6
119r7–119r14
28.15–28.2
162.3–162.8
107v24b–108r4a
99v7–99v12
O derfydd dwyn buch yn lladrad a meithrin ohoni epil IV.iv.15
113
192.20–193.6
52v24–52v28
87r6–87r11
73r7–73r13
119r14–119r20
28.2–28.24
162.8–162.17
108r5a–108r19a
99v12–99v18
Pwy bynnag a wrthoto iawn o achos tebygu ei fod yn arglwydd ar ei hawl IV.iv.16
114
193.6–193.14
52v28–53r2
87r12–87r16
73r13–73v1
119r20–119r26
28.24–29.2
162.17–162.23
108r19a–108r28a
99v18–99v23
O derfydd i ddyn dwyn atafael yn anghyfreithiol IV.iv.17
115-116
193.14–193.23
53r2–53r6
87r16–87r21
73v2–73v7
119r26–119v5
29.2–29.5
162.23–163.4
108r28a–108r7b
99v23–99v27
O derfydd i ddyn fyned yn fach a chyn therfynu'r hawl IV.iv.18
117-118
193.23–194.14
53r6–53r11
87r21–87v1
73v8–73v16
119v5–119v12
O derfydd i ddyn holi cyn oed na cholli na chaffael IV.iv.19
119
194.14–194.17
53r12–53r14
87v2–87v6
73v16–73v18
119v13–119v15
29.5–29.1
163.4–163.6
108r8b–108r11b
99v27–99v28
O derfydd i ddyn holi yn y dyddiau dyddon IV.iv.20
120
194.18–195.2
53r14–53r17
149.5–149.7
O derfydd i forwyn ddywedud ar wr dwyn trais arni IV.iv.21
121
195.3–195.13
53r17–53r20
87v6–87v9
73v18–74r5
119v15–119v20
29.1–29.15
149.8–149.13
124r16a–124r24a
115v17–115v20
O derfydd iddo yntau ei chaffael yn wraig IV.iv.22
122
195.13–195.20
53r20–53r23
87v10–87v12
74r5–74r9
119v20–119v24
O derfydd iddo yntau ei chaffael yn forwyn IV.iv.23
123
195.20–196.3
53r24–53r26
87v12–87v14
74r9–74r12
119v24–119v27
29.16–29.17
149.13–149.15
124r24a–124r28a
115v20–115v22
O derfydd dwyn trais ar forwyn ac yn y trais honno caffael beichiogi IV.iv.24
124-125
196.3–197.2
53r26–53v2
87v14–87v23
74r12–74v6
119v27–119v28
29.17–29.24
163.6–163.18
Mab y cyfryw wraig honno wrth genedl y fam y bernir ei fraint IV.iv.25
126
197.2–197.6
53v2–53v4
87v23–87v25
74v6–74v7
29.24–29.26
163.18–163.20
O derfyddi wr ddywedud bod gwaig yn feichiog IV.iv.26
127
197.6–197.14
53v4–53v7
87v25–88r3
74v8–74v12
29.26–30.3
149.15–149.19
124r28a–124r5b
115v22–115v24
O derfydd i ddyn damdwng peth a gwerth cyfraith arno IV.iv.27
128
197.14–198.1
53v7–53v10
88r3–88r8
74v12–74v17
30.3–30.8
149.19–149.24
124r5b–124r12b
115v25–115v27
O derfydd i ddyn gyrru peth ar arall i creiriau IV.iv.28
129
198.1–198.7
53v10–53v13
88r8–88r11
74v17–75r3
30.8–30.12
163.21–163.23
108r11b–108r16b
99v28–99v30
O derfydd i ddyn gyrru braw ar arall ac o'r braw hwnnw colli ei enaid IV.iv.29
130
198.7–198.18
53v13–53v17
88r11–88r18
75r3–75r9
30.12–30.19
163.24–164.7
108r16b–108r27b
99v30–100r5
Pwy bynnag a ddyco creiriau i ddadlau IV.iv.30
131
198.18–199.5
53v17–53v21
88r18–88r21
75r10–75r14
30.2–31.2
164.7–164.12
108r28b–108v7a
100r6–100r10
Nid rhaid creiriau yn dadlau a wneler mewn mynwent IV.iv.31
132
199.5–199.9
53v21–53v22
88r21–88r23
75r15–75r17
31.2–31.4
164.13–164.15
108v7a–108v11a
100r10–100r11
O derfydd bod cyfraith yn dadlau ac na bo creiriau yn y maes IV.iv.32
133
199.9–199.16
53v22–53v25
88r23–88r26
75r17–75v3
31.4–31.8
164.15–164.19
108v11a–108v19a
100r11–100r14
O derfydd i ynad farnu cam frawd a'i amau amdani IV.iv.33
134
199.16–200.2
53v25–53v27
75v3–75v6
31.8–31.11
164.20–164.24
108v19a–108v26a
100r15–100r17
Tri chadarn byd IV.iv.34
135
200.2–200.13
53v27–54r2
88v1–88v5
75v7–75v13
164.24–165.5
Tair profedigaeth a ellir ar anifail IV.iv.35
54r3–54r11
Mae y lle yn haered y telir sarhaed i ddau ddyn IV.iv.36
54r12–54r14
A oes un lle y barno ynad brawd yn ei frawdle IV.iv.37
54r14–54r16
Mae y lle y tal estron o alanas cymaint â brawd IV.iv.38
54r16–54r18
Pa tri aderyn gwyllt ni ddyly neb eu lladd ar dir arall IV.iv.39
54r18–54r21
A oes gwerth tair punt o ladrad IV.iv.40
54r21–54r23
Mae y dyn a ddylyir ei ddaly pa le bynnag y ceir IV.iv.41
54r23–54r25
Bai darffai eillio pen dyn ac ef yn cysgu IV.iv.42
54r25–54r27
A oes un gwaed a fo mwy ei werth na phedair ar hugain IV.iv.43
54r28
O derfydd i wraig ddywedyd ar ŵr na allo bod ganddi 88v6–88v13
75v13–76r3
147.24–148.8
Dylyed y cynghellor yw sefyll a bod yn lle y brenin yn ei wydd V.i.1
136
200.13–201.4
88v14–88v19
148.8–148.13
Pedwar dyn y mwynheir cwyn a del atynt V.i.2
137
201.4–201.8
88v19–88v21
31.12–31.14
148.13–148.15
Tri argae gwaed V.i.3
138-139
201.8–201.17
88v21–88v26
76r4–76r12
128.2–128.10
Tri argae terfyn y sydd V.i.4
40-141
201.17–202.1
88v26–89r3
129.21–130.6
Cyhyd a hyn y dylyir cadw coed cadw V.i.5
142-144
202.1–202.18
89r3–89r12
76r12–76r15
31.15–32.1
165.6–165.14
108v26a–108v9b
100r17–100r23
Tri gwarthrudd celain V.i.6; DC.II.viii.54
148
203.4–203.17
89r12–89r18
127.17–64v2
Tri dygyngoll cenedl V.i.7
149-151
203.17–205.6
89r18–89v6
126.10–127.17
O tri modd ni ellir gwadu mab o genedl V.i.8
152-154
205.6–205.18
89v7–89v12
Tri ryw wrogaeth y sydd i gaeth V.i.9
158-161
206.16–207.20
89v22–90r10
166.7–166.23
Ni ddylyir am anifail gwyllt na dirwy na chamlwrw na dihenydd V.i.10
164
208.12–208.19
32.18–33.22
167.3–167.7
108v9b–108v16b
100r23–100r27
O derfydd i ddyn daflu ai llwdyn ai peth arall V.i.11
169-171
210.8–211.7
90r13–90r23
33.14–34.1
167.7–167.17
108v16b–109r4a
100r27–100v6
O derfydd i ddyn gwan arall a saeth trwyddo V.i.12
172
211.7–211.14
90r23–90v1
32.1–32.5
167.17–167.22
109r4a–109r12a
100v7–100v10
264.9–264.13
128.22–24
O derfydd i ddyn annos ysgrybyl i ar ei yd V.i.13
173-175
211.14–212.3
90v1–90v7
32.5–32.16
167.22–168.5
109r12a–109r23a
100v10–100v15
O derfydd iddo yntau annos a dyfod cŵn ei gymdogion V.i.14
176
212.3–212.16
90v7–90v17
32.16–32.18
168.5–168.11
109r23a–109r3b
100v16–100v21
Cyfraith arf yw ei damdwng yn y llaw y gweler V.i.15
188
215.4–215.11
34.8–34.14
168.11–168.14
109r4b–109r10b
100v21–100v24
266.14–266.18
129.25–28
O derfydd bod ymryson rhwng dau ddyn am geisio creiriau V.i.16
191
215.19–216.4
90v17–90v20
34.18–34.23
168.18–169.2
109r18b–109r29b
101r2–101r6
267.1–267.5
129.33–36
Tri dyn y traeana y brenin â hwynt V.i.17
192-196
216.5–216.25
90v20–91r4
34.24–35.2
169.2–169.15
109r29b–109v10a
101r6–101r11
Pob peth a gaffo priodor ynghudd yn ei dir V.i.18
197
217.1–217.6
91r4–91r7
35.2–35.5
169.15–169.17
Pwy bynnag a gaffo nawdd gwedi gwnel brad arglwydd V.i.19
199
217.10–217.18
91r7–91r11
35.7–35.11
149.6–149.10
O derfydd i ddyn bod crair arno ac arfau yn ei law V.i.20
201
218.4–218.10
91r11–91r15
34.16–35.2
267.5–267.11
129.37–130.1
Pwy bynnag a fynno na ddiwyco y gyflafan a wneler a'i arfau V.i.21
202
218.11–218.17
91r15–91r19
35.2–35.23
267.11–267.15
130.2–4
O derfydd i ddyn wneuthur cam cyhoeddog V.i.22
203
218.17–219.2
91r19–91r23
35.24–36.3
169.17–169.21
21v20a–21v27a
14v15–14v18
206.19–207.2
100.25–28
O derfydd bod dau ddyn yn cerdded trwy goed ac ysgeinio gwyrysgen V.i.23
204
219.2–219.9
91r23–91r26
76r15–76r19
36.4–36.7
169.21–170.2
109v19a–109v25a
101r15–101r18
O derfydd bod deuddyn yn cerdded a chaffael dofod V.i.24
205
219.9–219.16
91v1–91v4
36.7–36.11
170.2–170.5
109v25a–109v1b
101r18–101r21
267.15–267.18
130.5–7
O derfydd i frawd adeilad ymlaen y llall V.i.25
206-7
219.16–220.5
91v4–91v10
36.11–36.17
149.16–149.22
124v2b–124v13b
116r21–116v1
O derfydd i raddwr wneuthur cam i ddyn arall V.i.26
208
220.6–220.11
91v10–91v12
36.17–36.2
170.5–170.8
21v10a–21v14a
14v11–14v13
206.13–206.15
100.19–21
O derfydd i raddwr gaffael cam gan leyg V.i.27
209-10
220.11–220.22
91v12–91v17
36.2–36.25
170.8–170.12
21v14a–21v20a
14v13–14v15
206.15–206.19
100.21–24
Ni ddylyir talu twng o dir cyfrif V.i.28
213
221.13–221.16
91v21–91v23
36.25–37.1
150.2–150.5
Cylch cŵn a meirch a dofreth a ddylyant ar dir cyfrif V.i.29
214
221.16–221.20
91v23–91v26
37.1–37.3
Ni ddyly neb talu gweithred lledfegin V.i.30
217
222.7–222.13
91v26–92r2
37.12–37.15
150.8–150.10
109v14b–109v20b
101v2–101v5
267.21–268.3
130.11–13
Gwedi dwyn coron Llundain V.ii.1
218-222
222.13–224.6
92r3–92r22
37.16–38.7
O derfydd i ddyn gwneuthur cam yn y cwmwd yd hanffo ohono V.ii.2
223
224.6–224.10
92r22–92r24
38.8–38.10
183.8–183.11
256.12–256.14
124.28–30
O derfydd i ddyn gwneuthur cam yn ei gwmwd ei hun V.ii.3
224
224.10–224.14
92r24–92v2
183.11–183.13
113v2a–113v7a
105r26–105v1
256.15–256.18
124.31–33
O derfydd i ddyn gwneuthur cam yng nghwmwd ni hanffo ohono V.ii.4
225-6
224.14–224.21
92v2–92v6
38.10–38.15
183.13–183.17
113v7a–113v12a
105v1–105v3
256.18–257.1
125.1–4
O derfydd i ddyn gwneuthyr cam yng nghwmwd ni hanffo ohono ac yntau yn allwyddog V.ii.5
227
224.21–225.7
92v6–92v9
38.15–38.17
113v12a–113v19a
105v3–105v6
268.12–268.16
130.19–22
O derfydd i ddyn gwneutur cam yng nghwmwd ni hanffo ohono a'i ddaly mewn cwmwd V.ii.6
228-9
225.7–225.19
92v9–92v14
38.17–38.23
183.17–183.22
113v19a–113v29a
105v6–105v10
257.1–257.4
125.5–9
O derfydd i ddyn gwneuthur cam o arglwyddiaeth dyn arall V.ii.7
230
225.19–226.2
92v14–92v16
38.23–38.25
183.22–184.2
113v29a–113v3b
105v10–105v11
257.6–257.7
125.10–11
O derfydd i ddyn bod yn anllwyddog V.ii.8
231
226.2–226.10
92v16–92v20
38.25–39.4
184.2–184.6
113v3b–113v9b
105v11–105v14
257.8–257.11
125.12–15
O derfydd bod ymryson am ynysedd mewn dŵr V.ii.9
232
226.10–226.20
92v21–92v25
75r12–75r17
39.4–39.1
Rhydd fydd i bawb hela yn y môr V.ii.10
233
226.21–227.11
92v25–93r4
39.1–39.16
184.6–184.10
113v10b–113v20b
105v14–105v18
Y pysgod marw yn y weilgi V.ii.11
234
227.11–227.13
39.16–39.17
184.10–184.12
O derfydd gyrru lladrad ar alltud mab uchelwr V.ii.12
235
227.13–228.4
93r4–93r9
39.17–39.23
152.19–152.25
125v12b–125v23b
117v1–117v6
O derfydd i anifail myned yn annel V.ii.13
236
228.4–228.13
93r9–93r13
39.23–40.2
184.12–184.14
113v20b–113v25b
105v18–105v21
O derfydd i ddeuddyn myned i ymsoddi a boddi o bob un ei gilydd V.ii.14
237-8
228.13–228.21
93r13–93r19
40.2–40.4
184.14–184.19
113v25b–114r8a
105v21–105v26
Ni dylyir gwadu dyn o genedl gwedi y bo marw V.ii.15
239
229.1–229.5
93r19–93r20
40.6–40.9
184.20–184.21
114r8a–114r12a
105v26–105v27
O derfydd dodi llofruddiaeth galanas ar ddyn wedi y bo marw V.ii.16
240
229.5–229.15
93r21–93r23
40.9–40.14
153.2–153.7
114r12a–114r17a
106r1–106r3
O derfydd holi mab am anghyfraith ei dad V.ii.17
241
229.15–229.20
93r23–93v1
40.14–40.17
153.7–153.10
114r17a–114r22a
106r3–106r5
O derfydd bwrw ai llong ai dda arall ar dir esgob neu abad V.ii.18
242
229.20–230.2
93v1–93v3
153.10–153.11
O derfydd enllibio ar ddyn ai llosg ai anrhaith ai cyrch cyhoeddog V.ii.19
243
230.2–230.19
93v3–93v11
40.18–40.23
153.12–153.19
O derfydd i ddyn anfon peth i arall yn llaw dyn ac nas roddo hwnnw i ddyn V.ii.20
244
230.19–231.10
93v11–93v18
40.24–41.4
183.9–183.14
112v29b–113r9a
104v26–105r4
O derfydd i ddyn roddi da yn llaw arall ai i ddinas ai i gyfnewid V.ii.21
245
231.10–231.16
93v18–93v20
41.4–41.7
O derfydd i ddyn lladd pren a chan gwymp y pren lladd dyn V.ii.22
246
231.16–232.2
93v20–93v24
41.7–41.11
183.14–183.18
113r9a–113r2b
105r4–105r14
O derfydd i ddyn gwneuthur meddyginiaeth ai wrth ddyn ai wrth anifail V.ii.23
249
232.21–233.6
93v24–94r1
41.2–41.22
182.6–182.9
113r2b–113r8b
105r14–105r16
Ni ddyly dyn ateb dros weithred ei weinidog V.ii.24
250
233.6–233.15
94r1–94r3
41.22–42.1
182.9–182.13
Cf. 113r8b-113r15b
105r16–105r19
O derfydd i ddyn holi ei weinidog ai am losgi odyn ai am friwio heyrn yn ei wasanaeth V.ii.25
251
233.15–234.3
94r3–94r8
42.1–42.5
182.13–182.17
113r15b–113r22b
105r19–105r22
O derfydd i weinidog golli ei enaid yng ngwasanaeth ei berchennog V.ii.26
252
234.4–234.7
94r8–94r10
42.6–42.7
182.17–182.18
113r23b–113r26b
105r22–105r23
Tri chowyllog llys V.ii.27
257
234.20–234.21
94r16–94r17
183.2–183.3
O derfydd i ddyn oddef estynu tref ei dad yn ei fywyd heb groes heb wahardd V.ii.28
258
234.21–235.6
94r17–94r20
42.1–42.12
183.3–183.5
O derfydd marw dyn o dref cyfrif heb fab iddo V.ii.29
259
235.7–235.11
94r20–94r22
42.8–42.1
269.5–269.7
130.35–6
Pwy bynnag o'r wlad a bryno ym marchnad V.ii.30
260-261
235.11–235.19
94r22–94r25
42.12–42.16
183.6–183.8
113r26b–113v2a
105r24–105r26
O derfydd i ddyn gyrru peth arall ac ymadaw â gyrr cyfreithiol ohono V.ii.31
262
235.19–236.2
94r26–94v2
215.22–215.24
O derfydd i ddyn roddi rhodd i arall a mynnu ei anilysu V.ii.32
263
236.2–236.11
94v2–94v6
42.16–42.21
178.8–178.11
112r22a–112r29a
104r5–104r9
Pob cytir a ddylyir ei gynnal â llw ac â da V.ii.33
264-66
236.11–237.7
94v6–94v13
216.5–216.11
269.7–269.14
130.37–40
Ni ddyly rhannu tir o gyfyrderw allan V.ii.34
267
237.7–237.12
94v13–94v15
216.11–216.13
269.14–269.17
130.40–131.4
O derfydd bod mab i wraig fud V.ii.35
268-269
237.12–237.22
94v16–94v20
42.21–43.3
180.11–180.16
112v10b–112v20b
82r29–82v1
264.13–264.17
128.25–29
O derfydd geni dyn ac aelodau gŵr a rhai gwraig ganddo V.ii.36
270-271
237.22–238.19
94v20–95r2
43.3–43.13
216.13–216.22
82v1–82v9
264.17–265.7
128.30–129.1
Tri lle y dyly arglwydd erlid gweli tafod V.ii.37
272-273
238.19–239.4
95r2–95r8
216.23–216.27
O derfydd i alltud mynnu myned i wrth ei arglwydd V.ii.38
274
239.4–239.8
95r8–95r14
43.13–43.2
112v20b–112v29b
104v22–104v26
O derfydd i alltud myned i'r wlad y hanffo ohoni V.ii.39
275
239.9–240.4
95r14–95r18
43.2–43.24
180.17–180.21
Ni ddylyir dienyddio caeth am y gyflafan gyntaf V.ii.40
276-277
240.4–240.18
95r18–95v1
43.24–44.6
217.4–217.9
121r24b–121v7a
113r11–113r16
269.17–269.19
131.5–6
Y neb a watto dwyn caeth yn lladrad V.ii.41
279
241.1–241.5
95v1–95v3
44.6–44.8
217.11–217.13
Pwy bynnag a talo cynhasedd pan gymero ei dir V.ii.42
281
241.8–241.11
95v4–95v6
44.8–44.9
217.13–217.14
O derfydd bod dyn yn gwarchadw tir a daear neu dda arall V.ii.43
283-284
241.13–242.9
95v6–95v14
75r5–75r12
44.11–44.21
O derfydd difarnu gwelygordd o dir a daear V.ii.44
291
243.21–244.13
95v21–96r2
45.6–45.14
217.24–218.2
121v21a–121v4b
113r21–113v1
Pa alltud bynnag wedi gwahano â'i arglwydd a drigo heb ganiad V.ii.45
292
244.14–244.21
96r3–96r6
218.2–218.5
121v4b–121v10b
113v1–113v3
O derfydd i ddyn porthi dyn deholedig a ddeholer o frawd V.ii.46
293
244.21–245.7
96r6–96r11
45.15–45.2
179.8–179.11
112r24b–112r30b
104r21–104r24
266.7–266.12
129.19–22
O derfydd i ddyn damdwng da diwahan yn llaw dyn arall V.ii.47
294-296
245.7–246.1
96r11–96r15
45.2–46.3
179.11–179.18
112r30b–112v13a
104r24–104v5
O derfydd i ddyn colli da gwahanedig fel arian a dillad ac ysgrybl V.ii.48
297
246.1–246.1
96r15–96r19
46.3–46.8
179.18–180.1
112v13a–112v21a
104v5–104v8
O derfydd i ddyn damdwng lladrad yn llaw dyn arall V.ii.49
298-299
246–47.7
96r19–96v4
46.8–46.19
180.1–180.11
112v21a–112v10b
104v8–104v17
Tri dygyngoll cenedl V.ii.50
300-302
247.7–248.1
96v4–96v18
126.11–127.17
O derfydd i ddyn damdwng peth o ladrad yn llaw dyn arall V.ii.51
304
248.18–249.20
96v21–97r5
46.19–47.6
218.14–218.24
Un mab nid rhaid aros angau ei dad er estyn tref ei dad iddo V.ii.52
305-306
249.20–250.9
97r6–97r11
124v14b–124v27b
116v1–116v7
Ni ddyly dall damdwng V.ii.53
307
250.9–250.18
97r11–97r15
47.6–47.1
126v20a–126v8b
118r18–118r25
207.5–207.9
100.31–34
Ni ddyly neb gyrru galanas V.ii.54
308
250.18–250.21
97r15–97r17
47.11–47.12
171.2–171.4
109v20b–109v24b
101v5–101v7
O derfydd i wraig lladd celain bid lofrud fel pei gŵr V.ii.55
309
250.21–251.6
97r17–97r20
47.12–47.16
171.4–171.7
109v24b–109v30b
101v7–101v9
265.18–265.21
129.10–12
O derfydd geni dau fab yn un torllwyth V.ii.56
310
251.6–251.14
97r20–97r24
47.16–47.2
171.7–171.11
109v30b–110r7a
101v9–101v13
O derfydd na wyper pwy hynaf pwy ieuaf ohonynt V.ii.57
311-312
251.14–252.9
97r24–97v4
47.2–48.3
171.12–171.18
110r8a–110r20a
101v13–101v18
O derfydd i fab alltud o wraig fonheddig ladd dyn V.ii.58
313
252.9–252.17
97v4–97v8
O derfydd gwadu merch o genedl a'i rhoddi i ŵr V.ii.59
314-317
252.17–253.19
97v8–97v18
48.3–48.13
171.19–172.8
110r20a–110r11b
101v18–102r1
265.8–265.18
129.2–9
Rhai a ddywaid na ddylyir damdwng creiriau eglwys a'i hoffer V.ii.60
326
256.9–256.12
48.19–48.24
172.15–172.22
110r23b–110v6a
102r7–102r12
O derfydd i fach addefedig gan y ddwy blaid fod yn anghyffredin V.ii.61
320
254.9–254.17
97v18–97v23
24r3–24r6
81.12–81.17
O derfydd i fach na ddel cof iddo ai ef a fo y mach ai ef ni fo V.ii.62
321-322
254.17–255.5
97v23–98r1
24r6–24r9
81.17–81.20
O derfydd i fach addefedic o'r ddwy blaid a'r naill blaid yn dywedud mai ar beth mawr y mae V.ii.63
98r1–98r7
24r9–24r15
81.20–82.2
O derfydd gwystlo o fach yr eiddo ei hun V.ii.64
324
255.5–255.11
98r7–98r9
24r15–24r17
82.2–82.6
O derfydd i ddyn gwadu mach ac na chaffo raith o'i wadu V.ii.65
325
255.11–256.9
98r9–98r18
24r17–24r25
82.6–82.15
O derfydd i ddyn roddi mach i arall ar ddylyed ac na bo ar helw y dyn V.ii.66
[323], 344
262.12–263.4
98r18–98r22
24r25–24v4
82.15–82.20
O derfydd i fach addefedig ar ddylyed a'r hawlwr yn dywedud y mae ar trugaint V.ii.67
402-403
280.9–281.16
98r19–98v7
82.20–83.11
O derfydd bod dadlau am ddylyed a dau fach addefedig arno V.ii.68
404-405
281.16–283.5
98v7–98v21
83.11–84.2
O derfydd i un o swyddogion y llys gwadu mach V.ii.69
501
326.8–326.15
99v13–99v16
84.20–85.7
211.18–211.22
O derfydd i ŵr diadlam namyn cylch iddo neu i fonheddig canhwynol wadu mach V.ii.70
502
326.15–327.7
99v17–99v22
212.1–212.8
O derfydd dyfod hawl fach a chynnogn rhag deulin ynad V.ii.71
485-486
319.1–320.11
99v22–100r14
84.2–84.20
208.7–209.1
118v10b–119r14a
110v10–110v26
291.19–292.18
140.37–141.13
Rhaith lleidr a ddylyant tyngu eu bod yn gynnesed iddo V.ii.72
cf. 345
263.4–263.12
100r14–100r16
174.6–174.13
110v28b–111r8a
102v9–102v14
O derfydd i ynad cymryd gobr neu fach ar obr i ddyfod i ddadlau V.ii.73
346-347
263.12–264.4
100r16–100r21
50.3–50.9
174.13–174.18
111r8a–111r17a
102v14–102v18
Ni ddyly ynad cymryd gobr am ddim oni darffo iddo farnu y frawd a farno V.ii.74
348
264.4–264.11
100r21–100r24
50.9–50.13
174.18–174.21
111r17a–111r23a
102v18–102v21
Ni ddylir llysu ynad am ddim namyn am yr anghyfraith a wnêl o'r dadlau V.ii.75
349
264.11–264.18
100r24–100v1
50.13–50.16
O derfydd i hawlwr ac amddiffynnwr ymddywedud o gyfraith rhag bron ynad V.ii.76
350-351
264.18–266.2
100v1–100v8
O derfydd cadeirio cyngaws V.ii.77
352
266.2–266.1
100v8–100v11
50.16–50.21
174.21–175.1
111r23a–111r30a
102v21–102v24
O derfydd i ddyn adaw y maes yn anghyfreithiol V.ii.78
353
266.1–266.16
100v11–100v15
50.21–51.4
175.1–175.7
111r31a–111r12b
102v25–103r4
O derfydd i alltud a gwraig agweddïol iddo fynnu ymadaw â'i arglwydd V.ii.79
355-356
267.2–267.17
100v15–100v23
O derfydd torri llong cyn talu toll ohoni V.ii.80
357
267.17–268.9
100v23–101r2
51.4–51.14
Ni ellir dwyn mab y gan farw na'i ddwyn i farw V.ii.81
358
268.9–268.19
101r2–101r7
51.14–51.19
Pa fab bynnag a fo heb wrthod heb gymryd V.ii.82
359
268.19–269.9
101r7–101r9
51.19–51.21
O derfydd cadeirio ynad a phleidiau a dechrau cyfraith V.ii.83
360
269.9–269.18
101r10–101r13
O derfydd bod cyfraith y rhwng deuddyn a myned ynaid allan i farnu brawd V.ii.84
[361]
101r13–101r18
O derfydd i ddeuddyn gwyno o bob un rhag ei gilydd V.ii.85
364
270.16–271.6
101r18–101r23
52.5–52.1
O derfydd i ddeuddyn colli yr un rhyw beth a dywanu o'r naill arnaw V.ii.86
365-366
271.6–271.12
101r23–101v1
52.1–52.14
O derfydd tebygu o ddyn na bo cwyn yr hwn ny chwyner yn y dydd anianol V.ii.87
367
271.12–272.4
101v1–101v5
O derfydd bod cyfnewid rhwng dyn ac arall V.ii.88
368
272.4–273.6
101v6–101v14
52.14–52.24
O derfydd i ddyn dywedud yn y dydd cyntaf yd holo tir a daear V.ii.89
369
273.6–274.4
101v14–101v23
52.24–53.9
O derfydd i alltud cymryd urddau neu ysbrydwriaeth V.ii.90
370
274.4–274.11
101v23–102r1
53.9–53.13
O derfydd escymuno dyn pa achos bynnag yd esgymuner V.ii.91
371
274.11–274.19
102r1–102r4
53.13–53.17
O derfydd i ysgolhaig gwneuthur lladrad V.ii.92
372
274.19–275.5
102r4–102r7
53.17–53.21
176.8–176.11
111v23a–111v30a
103r24–103v2
O derfydd i ddyn na ado arglwydd iawn y dyn am dir a daear V.ii.93
373
275.5–275.11
102r7–102r11
53.21–54.1
176.11–176.16
111v30a–111v8b
103v2–103v6
O derfydd i lawer o ddynion holi un peth V.ii.94
381
276.9–277.5
102r18–102r26
54.8–54.15
176.23–177.8
99v9b–99v24b
92r28–92v3
Ni aill neb ryddhau alltud V.ii.95
382
277.5–277.9
102r26–102v3
54.16–54.18
177.8–177.12
112r3a–112r9a
103v19–103v23
O derfydd i ddyn roddi tyllwedd i arall ac odyna mynnu ei wadu V.ii.96
383
277.9–277.16
102v3–102v6
54.18–54.22
177.12–177.15
112r9a–112r16a
103v23–104r2
Pa dir eglwys bynnag a warchatwer V.ii.97
103r3–103r14
Rhydd fydd terfynu bob amser na chaeed fo cyfraith nac agored V.ii.98
103r14–103r25
Gwerth cath herwydd hen cyfraith V.ii.99
103r25–103v3
O derfydd rhoddi gwraig i ŵr a gwedi hynny ei dwyn i dad arall V.ii.100
424-425
289.5–290.12
103v4–103v17
57.19–58.13
278.1–278.16
134.24–37
O derfydd bod da ynghyd y rhwng llawer o ddynion a'i ddwyn V.ii.101
426
290.12–291.3
103v17–103v24
58.13–58.2
225.10–225.15
278.16–279.2
134.38–135.5
O derfydd i lawer o ddynion colli eu da V.ii.102
427
291.3–291.17
103v24–104r6
58.2–59.4
225.15–225.21
122v7b–122v17b
114v1–114v5
279.2–279.9
135.6–11
O derfydd i alltud wneuthur lladrad V.ii.103
428-429
291.17–292.16
104r6–104r14
59.5–59.15
225.21–226.9
122v17b–123r6a
114v5–114v15
279.10–279.19
135.12–20
O derfydd dala lleidr a lladrad ganddo V.ii.104
430
292.16–293.4
104r14–104r18
59.16–59.19
226.9–226.13
123r6a–123r13a
114v15–114v18
279.19–280.4
135.21–24
O derfydd caffael perchennog a'i damdyngo yn ei law yntau V.ii.105
431-434
293.4–294.12
104r18–104v7
59.19–60.12
226.13–227.2
123r14a–123r4b
114v18–115r2
280.4–280.19
135.25–37
O derfydd gyrru lladrad ar ddyn a barnu rhaith arno V.ii.106
435
294.12–295.5
104v7–104v15
60.12–60.21
227.2–227.12
123r4b–123r20b
115r2–115r8
280.19–281.7
135.38–136.6
O derfydd tebygu pan yw o'r da a ddel i'r arglwydd V.ii.107
436
295.5–295.13
60.21–60.25
123r20b–123r28b
115r8–115r11
281.7–281.11
136.7–10
Rhai a dywaid na ellir torri amod V.ii.108
437-438
295.13–296.22
104v15–104v27
61.1–61.16
200.10–201.1
281.11–282.6
136.11–23
O derfydd barnu rhaith ar ddyn am ladrad a hynny o wŷr nod V.ii.109
439-440
297.1–297.19
105r1–105r9
61.16–61.24
228.2–228.10
123r29b–123v16a
115r11–115r18
282.6–282.16
136.24–31
Ni ddyly arglwydd herwydd cyfraith ddim o dda dyn a ddienyddio am ladrad V.ii.110
443-4
298.16–299.10
105r21–105r24
62.12–62.20
228.10–228.17
123v16a–123v31a
115r18–115r24
283.7–283.15
137.4–10
O derfydd sarhau gweinigiol o gaeth V.ii.111
449-451
300.7–300.19
105v6–105v12
62.2–63.3
229.1–229.6
123v17b–123v27b
115v4–115v8
283.15–284.2
137.11–16
O derfydd lladd caeth na gweinigiol na fo nac arall V.ii.112
452
300.19–301.6
105v12–105v17
63.3–63.8
229.10–229.13
124r4a–124r16a
115v12–115v17
284.2–284.6
137.17–20
O derfydd i weinigiol o gaeth i dŷ uchelwr a chymryd tir ganddo a daly tŷ V.ii.113
453
301.6–301.15
105v17–105v22
63.8–63.13
229.6–229.10
123v27b–124r4a
115v8–115v12
284.6–284.10
137.21–24
O derfydd bod ymterfynu rhwng perchen dwy fagl V.ii.114
454-455
301.15–302.4
105v22–106r1
63.13–63.2
229.1–29.18
284.10–284.15
137.25–28
Wynepwerth pob dyn V.ii.115
456
302.4–302.7
106r1–106r3
63.2–63.22
229.18–229.19
284.15–284.16
137.29–30
O derfydd i ddyn holi alltud a dywedud ei fod yn ddilys iddo V.ii.116
458-460
302.18–304.5
106r9–106r26
63.22–64.19
201.20–202.10
117r29a–117r29b
109r6–109r19
285.1–285.20
137.35–138.11
Pa lle bynnag y doder câr ynghyd â'i gilydd yn reithwr neu yn dyst V.ii.117
461
304.5–304.18
106r26–106v6
64.19–64.27
202.14–202.18
117r29b–117v7a
109r19–109r23
285.20–286.6
138.12–16
Ni ddylyir ebediw i'r ynad llys V.ii.118
469
309.1–309.5
106v6–106v7
O derfydd i dri dyn neu bedwar frathu o un ei gilydd V.ii.119
470
309.5–309.2
106v8–106v12
64.27–65.7
204.9–204.15
117v7a–117v20a
109r24–109v1
286.6–286.13
138.17–22
78v7–78v17
O derfydd i ddynion tebygu nad êl braint gwraig a ddyger yn lladrad V.ii.120
471
309.2–311.1
106v12–106v25
65.8–65.22
204.15–205.3
117v20a–117v9b
109v1–109v10
286.13–287.7
138.23–34
O derfydd dala lladrad yn llaw dyn a phan ddalier dal ei arwaesaf ohono yntau V.ii.121
472
311.1–312.4
106v26–107r10
65.22–66.9
205.3–205.11
117v9b–117v30b
109v10–109v20
287.7–287.20
138.35–139.6
O derfydd bod ymryson y gan ddwy blaid am dir a daear V.ii.122
473-475
312.4–313.1
107r10–107r21
66.1–67.1
205.11–206.2
117v30b–118r21a
109v20–110r3
288.1–288.15
139.7–18
O derfydd dyfod alltud a gwrhau i'r brenin V.ii.123
476
313.1–313.22
107r22–107v1
67.1–67.7
206.2–206.7
118r21a–118r30a
110r3–110r7
288.15–289.1
139.19–24
O derfydd i'r gorwyr hwnnw gwedi hynny roddi ei ferch i alltud V.ii.124
477
313.22–314.15
107v1–107v8
67.7–67.16
206.7–206.14
118r31a–118r15b
110r7–110r13
289.2–289.9
139.25–30
O derfydd i alltud ddyfod Cymry V.ii.125
478
314.15–315.5
107v8–107v14
67.16–67.18
206.15–206.20
118r15b–118v1a
110r13–110r20
289.9–289.16
139.31–36
O derfydd i alltud gwrhau i fab uchelwr V.ii.126
479
315.5–316.5
107v14–107v23
67.18–68.1
206.20–207.8
289.16–290.6
139.37–140.5
O derfydd bod cyfraith rhwng deuddyn a bod cyngaws a chanllaw o bob parth V.ii.127
483
317.3–317.22
107v23–108r6
290.18–291.7
140.17–24
O derfydd bod cyfraith rhwng deuddyn a holi o'r hawlwr rhag bron ynad V.ii.128
484
317.22–319.1
108r7–108r19
68.22–69.14
207.17–208.7
118v18a–118v10b
110v1–110v10
291.7–291.19
140.25–36
O derfydd bod peth ynghyd rhwng deuddyn a mynnu o bob un ohonynt ei rannu V.ii.129
487-489
320.11–321.13
108r19–108v6
69.15–70.6
209.1–209.14
119r14a–119r9b
110v26–111r10
292.18–293.11
141.14–25
O derfydd bod peth ynghyd rhwng deuddyn a'r naill yn mynnu ei rannu a'r llall yn mynnu na ranner V.ii.130
490
321.13–321.18
108v6–108v9
210.5–210.8
119v10a–119v16a
111r22–111r25
293.11–293.14
141.26–28
O derfydd bod peth diwahan ynghyd rhwng deuddyn neu a fo mwy o ddynion V.ii.131
491-493
321.18–323.2
108v10–108v25
70.7–70.23
209.14–210.5
119r9b–19v10a
111r10–111r22
293.14–294.9
141.29–142.1
O derfydd bod cyd-dda rhwng llawer o ddynion ac un yn mynnu rhannu V.ii.132
494
323.2–323.14
108v25–109r4
70.23–71.7
210.8–210.13
119v16a–119v28a
111r25–111v3
294.9–294.16
142.2–7
O derfydd i ddyn gwneuthur twryf neu eniwed am dir a daear i arall V.ii.133
495-497
323.14–324.4
109r4–109r13
71.8–71.17
210.14–210.22
294.16–295.2
142.8–13
Am hawl arian ac ysgrybl neu da arall V.ii.134
498
324.4–324.1
109r13–109r18
71.17–71.23
210.22–211.5
295.2–295.7
142.14–18
O derfydd bod ymterfynu y rhwng deuddyn V.ii.135
499
324.1–325.11
109r18–109r23
71.23–72.5
211.5–211.11
119v10b–119v20b
111v8–111v13
295.7–295.13
142.19–24
O derfydd i ddyn cymell ar arall megis addef drwg arno V.ii.136
500
325.11–326.8
109r24–109v5
72.5–72.14
211.11–211.18
105v3a–105v20a
97r18–97r26
197.8–197.16
95.36–96.4
O derfydd gyrru lladrad ar ddyn a chyn dyfod oed y rhaith marw y dyn V.ii.137
503
327.7–327.22
109v5–109v12
72.14–72.22
212.8–212.15
120r4a–120r28a
111v19–112r3
295.13–295.20
142.25–31
O derfydd nad adawo yntau dda V.ii.138
504
327.22–328.13
109v12–109v19
72.22–73.4
212.15–212.22
295.20–296.6
142.31–36
O derfydd dala lladrad yn llaw alltud mab uchelwr V.ii.139
505
328.13–328.22
109v19–110r9
73.4–73.21
212.22–213.15
120r28a–120r29b
112r3–112r15
296.7–297.1
142.37–143.12
Llyma y lleoedd y dylyir tystiolaeth ar anifail V.ii.140
110r25–110v18
76.1–76.2
151.2–151.20
125r22a–125r29b
116v17–117r7
204.17–205.16
99.24–100.2
77v12–78r5
Llyma yr hyd y dyly y cynyddion crwyn yr anifeiliaid heb eu traean â'r brenin V.ii.141
110v18–110v21
150.23–151.1
O derfydd daly gŵr ymrwydr V.ii.142
110v21–110v26
76.2–77.2
215.8–215.12
121r17a–121r16b
112v21–113r7
300.18–301.3
145.3–7
78r5–78r11
O derfydd gadael o ddyn yd iddo heb fedi neu heb gynnull V.ii.143
110v26–111r4
77.9–77.14
151.20–151.24
125r29b–125v9a
117r7–117r11
301.10–301.15
145.12–16
O derfydd bod alltud cenhedlog V.ii.144
111r4–111r16
75.11–75.24
150.10–150.22
124v27b–125r21a
116v7–116v17
299.4–299.17
144.13–23
Llyma y lleoedd y mae pedair ceiniog heb arddyrchafael V.ii.145
406
283.5–284.2
111r17–111r26
55.12–55.2
Pwy bynnag a ddiwano wrth ladd dyn V.ii.146
408
284.6–284.15
111r26–111v3
55.21–56.1
Cyfraith bonheddig canhwynol V.ii.147
410
285.1–285.5
111v3–111v5
56.1–56.3
O derfydd i wraig dywedyd geiriau gwaradwyddus wrth ei gŵr V.ii.148
411
285.5–286.1
111v5–111v12
56.3–56.1
Tawlbwrdd y brenin V.ii.149
412-414
286.1–286.18
111v12–111v22
56.11–56.21
99v22a–99v9b
92r21–92r28
Tri thafod fud llys V.ii.150
111v22–112r5
O derfydd i fonheddig treftadog fyned i wasanaethu uchelwr V.ii.151
480-482
316.5–317.3
112r5–112r15
68.1–68.21
207.8–207.17
118v1a–118v18a
110r20–110v1
290.6–290.18
140.6–16
Pa derfyn bynnag y caffer bydaf ynddo V.ii.152
112r15–112r18
Pwy bynnag a fynno cynyddu V.ii.153
112r19–112r20
218.24–218.26
119v28a–119v10b
111v3–111v8
Pwy bynnag a fynno bod yn ynad V.ii.154
112r21–112r24
Or bydd dwy wragedd yn cerdded ac na bo neb gyda hwy VI.i.1
87r16a–87r23a
82r23–82r26
77v1–77v6
Or dwg gŵr wraig yn llathrudd VI.i.2
87r23a–87r30a
82r26–82r29
77v6–77v12
Y neb a laddo derwen ar ffordd y brenin VI.i.3
98r11a–98r19a
91r8–91r11
O derfydd tebygu bod yn fab dioddef pob mab dioddef a ddyweder ei fod yn fab i ddyn VI.i.4
318-319
253.19–254.9
48.13–48.19
172.8–172.15
110r11b–110r23b
102r1–102r6
265.21–266.7
129.13–18
Rhai a ddywaid na ddylir damdwng creiriau yr eglwys a'i hoffer VI.i.5
326-327
256.9–257.2
48.19–48.24
172.15–172.22
110r23b–110v6a
102r7–102r12
Pob alltud a ranno a'i arglwydd ef a ddyly rhan o dai VI.i.6
328
257.2–257.7
48.24–49.1
172.22–173.2
110v7a–110v11a
102r12–102r14
Ni ddyly ynad cwmwd myned yn gyngaws dros ei dda ei hun VI.i.7
329
257.7–257.16
49.1–49.5
173.2–173.5
110v11a–110v16a
102r14–102r16
O derfydd colli peth y rhwng deuddyn ynghyd VI.i.8
330
257.16–258.3
49.5–49.8
173.5–173.10
110v16a–110v25a
102r16–102r21
O derfydd i ddyn prynu anifail i gan arall a gwedi hynny gwybod bod dannedd yn eisiau iddo VI.i.9
331
258.3–258.13
49.9–49.14
173.11–173.17
110v25a–110v6b
102r21–102r26
O derfydd ymryson ar yr hyn lleiaf y dylyer colli camlwrw amdano VI.i.10
332
258.13–258.18
49.14–49.17
173.17–173.20
110v6b–110v13b
102r26–102v2
O derfydd i ddyn ymliw am ladrad o ddywedud ei weled yn gwneuthur lladrad VI.i.11
333
258.18–259.6
49.17–49.2
173.20–174.2
110v13b–110v21b
102v2–102v6
Ni ddyly alltud wreica heb ganiad ei arglwydd VI.i.12
337-8
259.18–260.6
49.2–49.22
174.2–174.6
110v21b–110v28b
102v6–102v9
O derfydd dodi a barnu rhaith ar leidr a nodi rhaith arno ar fesur carant VI.i.13
345
263.4–263.12
100r14–100r16
174.6–174.13
110v28b–111r8a
102v9–102v14
O derfydd i ddyn gyrru peth ar arall a mynnu ei brofi trwy dystion VI.i.14
112r16a–112r21a
104r2–104r5
Pwy bynnag a loco anifail i ddwyn llwyth neu aredig VI.i.15
178.14–178.18
112r29a–112r23b
104r9–104r21
204.12–204.16
99.20–23
Cymro a fo gŵr i fab uchelwr a ddyly talu deuparth ei alanas i genedl VI.i.16
178.18–178.22
Mab cyd boed mab o lladd ef ddyn neu o ddieisywa aelod iddo VI.i.17
179.1–179.5
O derfydd i ddyn damdwng da diwahan yn llaw arall VI.i.18
294-296
245.7–246.1
96r11–96r15
45.2–46.3
179.11–179.18
112r30b–112v13a
104r24–104v5
O derfydd i ddyn golli da gwahanedig nid amgen arian neu ysgrybl VI.i.19
297
246.1–246.1
96r15–96r19
46.3–46.8
179.18–180.1
112v13a–112v21a
104v5–104v8
O derfydd i ddyn debygu na bo yn rhydd i bawb hela pysgod yn y weilgi VI.i.20
233
226.21–227.11
92v25–93r4
39.1–39.16
184.6–184.10
113v10b–113v20b
105v14–105v18
O derfydd i ddyn dylyn dylyed a mach arno VI.i.21
85.7–85.19
185.7–185.20
114r22a–114r15b
106r5–106r15
Ni all priodor roddi tir i sant nac i eglwys VI.i.22
186.9–186.12
114r15b–114r21b
106r15–106r18
O derfydd caffael aur neu arian neu ysgrybl neu dda boddedig i mewn cored VI.i.23
186.13–186.20
114r22b–114v6a
106r18–106r24
O derfydd i anifail dyn arall myned i mewn annel VI.i.24
186.20–187.6
114v6a–114v23a
106r25–106v4
O derfydd i ddyn gwneuthur bradpwll VI.i.25
187.6–187.9
114v23a–114v28a
106v4–106v6
O derfydd i ddyn prynu buwch i gan arall a mach ar deithi ganddi VI.i.26
189.18–189.22
114v29a–114v5b
106v6–106v10
O derfydd i wraig adeilad ar tir treftadog yn ddiannod VI.i.27
189.23–190.5
114v6b–114v15b
106v10–106v13
O derfydd i ddyn dylyu da i arall ac na wato y dyn y ddylyed hwnnw VI.i.28
85.9–85.18
190.5–190.11
114v15b–114v27b
106v13–106v19
O derfydd i ddyn gwneuthur cyfar a'i gilydd VI.i.29
191.2–191.5
114v28b–115r3a
106v19–106v22
O derfydd i ddyn caeth ladd celain pa ryw bynnag fo VI.i.30
191.6–191.8
115r3a–115r8a
106v22–106v24
O derfydd i ddyn tebygu na ddylyo eistedd yn gyfreithiol VI.i.31
194.11–195.12
115r8a–115r23b
106v24–107r16
O derfydd i ddau ddyn cyrchu cyfraith ar ynad VI.i.32
195.12–195.16
115r23b–115v2a
107r16–107r20
O derfydd farnu dadannudd i ddyn ni bo ei dad yn eistedd ar dir a daear yn gyfreithiol VI.i.33
195.16–195.20
115v3a–115v12a
107r20–107r24
O derfydd i ddyn dwyn peth i drais ar arall VI.i.34
195.20–196.3
115v12a–115v1b
107r24–107v4
Cyfraith a ddylyir ei gwrando VI.i.35
196.12–196.13
107v4–107v6
Hon yw'r gyfraith ni ddylyir gwrando, un a fo ynghyd rhwng deuddyn VI.i.36
196.13–196.16
115v1b–115v6b
107v6–107v8
Hon a ddylyir ei gwrando, un ni bo gynt dosbarth amdani VI.i.37
196.16–196.20
115v6b–115v14b
107v8–107v12
Hon yw'r gyfraith ddiannod, cyfraith a ddigwyddo colli neu gaffael ynddi VI.i.38
196.20–196.22
115v14b–115v18b
107v12–107v14
O derfydd i ddyn holi peth trwy fach i arall a gwadu o'r cynogyn y mach VI.i.39
196.22–197.7
115v18b–116r3a
107v14–107v22
O derfydd i ddyn roddi cred ar arall VI.i.40
197.8–197.20
116r3a–116r29a
107v22–108r8
Hyn o ddynion a ddyly fod yn dystion dilyn yn gyfreithiol VI.i.41
197.21–198.8
116r29a–116r21b
108r8–108r18
O derfydd dyfod gwenyn i lestr dyn arall ac ysu y mêl VI.i.42
198.8–198.15
116r21b–116v5a
108r19–108r25
O derfydd i wenyn dyn myned mewn llestr dyn arall a chartrefu gyda hwy VI.i.43
198.15–198.22
116v5a–116v22a
108r25–108v5
O derfydd i ddyn pwyllog dwyllo mab neu ddyn ynfyd arall VI.i.44
198.22–199.2
116v22a–116v29a
108v5–108v8
O derfydd i ddyn cadarn gymell peth ar ddyn gwan VI.i.45
199.3–199.5
116v29a–116v5b
108v8–108v11
O derfydd i ddyn ddylyu peth i arall a mach arno VI.i.46
199.5–199.8
116v5b–116v10b
108v11–108v13
O derfydd na chaffo o dda gymaint â'r gwystl yn y dydd hwnnw VI.i.47
199.8–199.11
116v10b–116v15b
108v13–108v16
O derfydd i'r amddiffynwr debygu na ddyly ef chwanegu VI.i.48
199.11–199.15
116v16b–117r17a
108v16–108v30
O derfydd ymryson rhwng perchenogion dwy faenor am derfynau VI.i.49
201.13–201.16
117r17a–117r22a
108v30–109r2
O derfydd i ŵr ar gylch heb adlam iddo namyn ar gylch…wadu mach VI.i.50
119v20b–120r3a
111v13–111v18
Nid oes un raith a ddylyer cyrchu mam eglwys a hi mwy no llan arall VI.i.51
73.21–73.24
213.15–213.18
120r29b–120v6a
112r15–112r17
297.1–297.5
143.13–15
O derfydd i ddyn gwerthu buwch neu ych a mach ar teithi ganddo VI.i.52
73.24–74.4
213.18–214.1
120v6a–120v17a
112r18–112r22
297.5–297.11
143.16–21
O derfydd gwneuthur cam yn oes arglwydd neu anghyfraith arall VI.i.53
74.4–74.9
214.1–214.8
120v17a–120v29a
112r22–112v2
297.11–297.17
143.22–26
78r11–78r18
O derfydd i ddyn wneuthur anghyfraith yn oes arglwydd VI.i.54
74.1–74.15
214.8–214.12
120v1b–120v9b
112v2–112v6
297.17–298.2
143.27–31
78v1–78v7
O derfydd dehol lleidr am ladrad neu ei ddidor neu gaffael nawdd ohono VI.i.55
74.15–74.2
214.12–214.17
120v9b–120v18b
112v6–112v9
298.2–298.7
143.32–36
O derfydd i ddyn roddi mach ar yrru lladrad ar ddyn arall VI.i.56
214.17–214.21
120v18b–120v25b
112v9–112v12
298.7–298.11
143.37–40
Cyfraith a ddywaid ni ddylyir talu llwgr saeth ebol VI.i.57
74.21–75.4
214.21–215.2
120v26b–121r5a
112v12–112v16
298.11–298.18
144.1–6
O derfydd fod mab o Gymro o alltudes iawn yw barnu rhaith arno VI.i.58
75.4–75.11
215.2–215.8
121r6a–121r17a
112v16–112v21
298.18–299.4
144.7–12
Pwy bynnag a ymgynhenno yn dadlau neu yn eglwys neu ym mynwent VI.i.59
121r16b–121r24b
113r7–113r10
O derfydd dodi gair cyfarch duw Gwener cyn hanner dydd VI.i.60
121v8a–121v20a
113r16–113r21
O derfydd tebygu na allo arglwyd o gyfraith roddi tir i dreftadog arall VI.i.61
222.9–222.14
121v29b–122r8a
113v11–113v16
O derfydd i ddyn holi da mewn lluydd VI.i.62
223.3–223.5
122r8a–122r11a
113v16–113v17
O derfydd i ddyn mewn lluydd gynnig tâl i arall VI.i.63
223.5–223.8
122r12a–122r18a
113v18–113v20
O derfydd dwyn buwch i ddyn yn lledrad a llo ganddi VI.i.64
223.12–223.20
122r18a–122r2b
113v20–113v27
O derfydd i ddyn dylyu da i arall a mach arno VI.i.65
223.20–224.1
122r3b–122r20b
113v27–114r7
O derfydd bwrw gwydd anghyfodyddyn a digwyddo ar dir dyn arall VI.i.66
224.1–224.6
122r20b–122r30b
114r7–114r11
O derfydd i ddyn gaffael barnu iddo geiniog baladr VI.i.67
224.6–224.8
122r30b–122v6a
114r11–114r14
Pa hawl bynnag a farner i ddyn o gyfraith ac nad ymafaelo ef ei feddiant o'r hawl VI.i.68
224.8–224.12
122v6a–122v16a
114r14–114r18
O derfydd i ddynion gaffael dofodau ar y ffordd VI.i.69
224.12–224.19
122v16a–122v31a
114r18–114r24
O derfydd i ddyn wneuthur affaith lladrad ffyrnig VI.i.70
224.19–224.22
122v31a–122v7b
114r24–114v1
O derfydd i ddyn wneuthur lladrad ffyrnig VI.i.71
224.22–224.25
O derfydd i ddyn damdwng peth a gwerth cyfraith arno VI.i.73
128
197.14–198.1
53v7–53v10
88r3–88r8
74v12–74v17
30.3–30.8
149.19–149.24
124r5b–124r12b
115v25–115v27
O derfydd i ddyn wneuthur cam un geiniog werth VI.i.74
200
217.18–218.4
35.11–34.16
149.10–149.16
124v22a–124v2b
116r17–116r21
O derfydd barnu dyn yn lleidr gwerth a bod da iddo VI.i.75
77.14–77.24
152.1–152.7
125v9a–125v23a
117r11–117r16
O derfydd dyfod dau berchen a damdwng da o bob un ohonunt VI.i.76
68v11–68v25
77.24–78.2
152.7–152.18
125v23a–125v12b
117r16–117v1
O derfydd i ddyn na wypo beth lleiaf y dylyer camlwrw amdano VI.i.77
126r12a–126r21a
117v15–117v18
O derfydd damweinio tebygu o arglwyddiaeth dylyu da cyny chwyner VI.i.78
126r21a–126r30a
117v18–117v23
Pwy bynnag a gynhalio tir a daear un blwyddyn ac o luydd VI.i.79
187.9–187.14
O derfydd i ddyn addo da i arall er gwneuthur drwg i gar iddo VI.i.80
86.18–87.15
187.14–188.9
105r29a–105v3a
97r3–97r18
O derfydd i ddyn prynu peth i gan arall a mach ar ei ddilysrwydd VI.i.81
84.20–85.9
188.9–188.23
O derfydd fod dadlau rhwng dau ddyn am dir a daear VI.i.82
191.17–192.11
73v27–74r9
301.15–302.16
145.17–34
O derfydd i ynad farnu cam frawd y mewn dadlau a dyfod y dyn y barnwyd arno yn gam VI.i.83
192.11–193.8
302.16–303.10
145.35–146.5
O derfydd i ynad farnu cam frawd yn y dadlau a gwrthwynebu iddo VI.i.84
193.8–194.1
Un lle y dylyir yng nghyfraith ymwystlo ag ynad heb ei fod yn ei frawdle VI.i.85
194.1–194.11
O derfydd i ddyn ddamdwng lladrad yn llaw arall VI.i.86
298-299
246.1–246.21
96r19–96r26
46.8–46.15
180.1–180.7
112v21a–112v10b
104v8–104v17
O derfydd i ddyn damdwng peth yn llaw arall o ladrad VI.i.87
121v10b–121v29b
113v3–113v11
O derfydd i arglwydd gwneuthur peth cyny bo iawn VI.i.88
222.14–222.21
Tri thlws cenedl 145
202.18–203.1
Gwerth cored, punt 146
203.1–203.2
Gwerth cyfraith y sydd ar pob afallen 147
203.2–203.4
Tri dyn a ddyly cenedl eu mam eu gowyn 155
205.19–206.4
89v12–89v16
165.20–165.24
Sef achos y dylyant cenedl y fam 156
206.4–206.9
89v16–89v19
165.24–166.2
Rhai a ddywaid dylyu o genedl y fam 157
206.9–206.15
89v19–89v22
166.2–166.6
Tair ofer groes 162
207.20–208.5
137.24–138.4
Tri pheth a eill dyn ei gymryd heb ganiad arall 163
208.5–208.12
90r11–90r13
166.23–167.3
Yn y pedwaredyn yd â dyn yn briodor 165
208.20–209.1
148.15–148.17
124r25b–124r28b
116r6–116r7
Gwed yd êl yntau yn briodor 166
209.1–209.5
148.17–148.19
124r28b–124v1a
116r7–116r8
Cyfraith a ddywaid pa ddyn bynnag 167
209.5–209.10
32.22–33.4
148.19–148.21
124v1a–124v5a
116r8–116r10
O derfydd caffel iawn ohono 168
209.10–210.8
33.4–33.14
148.21–149.6
124v5a–124v22a
116r10–116r17
Tair gorsaf gwraig VC.II.i.40
177-179
212.16–213.12
133.18–133.25
Tair prifiai gwraig 180
213.12–213.15
Sef yw gwarthrudd gwraig 181
213.15–213.24
Ni ddylyir sarhau gwraig oni o tri peth 182
213.24–214.6
Pob peth o'r daoedd a ddywedasam ni uchod 183
214.6–214.12
Ac os maedd yntau hi 184
214.12–214.17
Yn ysgar byw a marw 185
214.17–214.19
34.2–34.3
266.12–266.14
129.23–24
Eithr y ddaeared a'r dyledion 186
214.19–214.24
34.3–34.6
Y sef achos y dyly ef ei dorri 187
214.24–215.4
34.6–34.8
Nid rhaid mach ar ddilysrwydd VC II.vi.41
189
215.11–215.16
34.14–34.16
168.14–168.17
109r11b–109r15b
100v24–100v26
266.18–266.21
129.29–31
Y sef achos nad rhaid mach 190
215.16–215.19
34.16–34.18
168.17–168.18
109r15b–109r18b
100v26–101r2
266.21–267.1
129.31–32
Messur corfflan 198
217.6–217.10
35.5–35.7
O derfydd bod dyn a dylyo gwirawd gyfreithiol 211
220.22–221.8
91v17–91v19
170.13–170.17
267.15–267.18
130.8–10
O derfydd i ddyn dywedyd na ddyly medd 212
221.8–221.12
91v20–91v21
170.17–170
267.18–267.21
130.8–10
Ni bydd erw diffodedig 215
221.20–222.1
37.3–37.6
150.5–150.8
Cyfraith tir cyfrif 216
222.2–222.6
37.6–37.12
Rhai a ddywaid o ben y pedair blynedd 247
232.2–232.8
41.11–41.14
183.18–183.21
Nyni a ddywedun eisioes 248
232.8–232.21
41.14–41.2
183.21–182.6
Tri dyn y degymir iddo 253
234.7–234.10
94r10–94r11
182.18–182.20
Sef achos yw hynny 254
234.10–234.16
94r11–94r14
182.20–183.1
Managwr a ddyly y ddegfed 255
234.16–234.18
94r14–94r15
183.1–183.2
Yr offeiriad 256
234.18–234.20
94r15–94r16
183.2
Gwerth caeth o'r ynys hon 278
240.18–241.1
217.9–217.11
Tri pheth y sydd rhydd i'r a'i caffo DC.II.viii.44
280
241.5–241.8
95v3–95v4
Ac y sef yw cynhasedd 282
241.11–241.13
44.1–44.1
217.14–217.15
Tri agweddi cyfreithiol 285
242.9–242.18
95v14–95v18
Tri dyn ni ddylyant eu claddu yng nghysegr 286
242.18–243.3
95v18–95v21
Oed arwaesaff o bydd yn un cwmwd 287
243.3–243.5
44.21–44.22
217.15–217.16
O bydd yn yr ail cwmwd 288
243.5–243.6
44.22–44.22
217.16–217.17
O bydd yng ngwlad arall 289
243.7–243.18
44.25–45.4
217.17–217.22
Sef yw gair cyfarch 290
243.18–243.21
45.4–45.6
217.22–217.24
Tri dyn nid rhaid cymryd mach i ganddynt DC II.viii.62
303
248.1–248.18
96v18–96v21
O derfydd i ddyn roddi bonclus i arall XI.v.53
334
259.6–259.1
21v27a–21v30a
14v18–14v19
207.2–207.5
100.29–30
Ni ddyly mab pencenedl talu ebediw 335
259.1–259.16
Herwydd rhai o'r ynaid 336
259.16–259.18
Tair marw tystiolaeth y sydd DC II.viii.63
339-343
260.7–262.12
49.22–50.2
Meibion alltud a allant gwadu 354
266.16–267.2
O derfydd i ddyn marchogaeth march yn anghyfarch 362
269.18–270.11
51.21–52.5
O derfydd i fach gadael dwyn gwystl arnaw 363
270.11–270.16
Llyma y lleoedd y dyly ceidwaid fod DC III.v-DC III.v.1
374
275.11–275.15
102r11–102r13
52v12–52v14
54.1–54.3
176.16–176.18
111v8b–111v10b
103v6–103v8
190.18–190.20
92.14–15
Ail yw cadw cyn coll DC III.v.2
375
275.15–275.16
102r13
52v15
54.3–54.4
176.18
111v11b
103v8
190.2
92.15
Trydydd yw cadw geni a meithrin DC III.v.3
376
275.16–275.18
102r13–102r14
52v15–52v16
54.4–54.4
176.18–176.19
111v11b–111v12b
103v8–103v9
190.20–191.1
92.15–16
Pedwerydd yw cadw gwesty DC III.v.4-DC III.v.5
377
275.18–275.2
102r14–102r15
52v16–52v17
54.5–54.5
176.19–176.20
111v12b–111v14b
103v9–103v10
191.1–191.2
92.16
Chweched yw cadw alltudiaeth DC III.v.6
378
275.2–275.21
102r15–102r16
52v18
54.6–54.6
176.20–176.21
111v14b–111v16b
103v10–103v11
Seithfed yw cadw haint y mewn llwdyn 379
275.21–276.3
54.6–54.7
Eraill a ddywaid dylyu ceidwaid DC III.v.7
380
276.3–276.9
102r16–102r18
54.7–54.8
176.21–176.23
111v16b–111v18b
103v11–103v12
O derfydd barnu brawd a'i amgenu 384
277.16–278.13
102v7–102v15
177.16–178.2
Ac y sef yw hynny 385
278.13–278.19
102v15–102v17
178.2–178.8
Pwy bynnag a holo da o gyfnewid 386
278.19–279.2
102v18–102v19
54.23–54.24
Pwy bynnag a holo da trwy addewid 387
279.2–279.3
102v19
54.24–54.25
Pwy bynnag a holo da trwy amod 388
279.3–279.5
102v19–102v20
54.25–55.1
185.13–185.14
89.25
Pwy bynnag a holo da o echwyn 389
279.5–279.1
102v20–102v22
55.1–55.3
185.14–185.16
89.26–27
Llyma y lleoedd ni ddyly gwybyddiaid fod 390
279.1–279.12
102v22–102v23
55.3–55.3
Ail yw ar sarhaet 391
279.12–279.13
102v23
55.3–55.4
Trydydd yw ar gwaed a gweli 392
279.13–279.14
102v24
55.4–55.4
Pedwerydd yw ar ffyrnicrwydd 393
279.14–279.16
102v24
55.4–55.4
Pumed yw cynllwyn 394
279.16–279.16
102v24–102v25
55.4–55.6
Chweched yw llosc tai 395
279.16–279.17
102v26
55.6–55.6
Seithfed yw lladrad 396
279.17–279.18
102v26
55.6–55.6
Wythfed ar fach 397
279.18–279.19
102v26–102v27
55.6–55.7
Nawfed yw cyrch cyhoeddog 398
279.19–280.1
55.7–55.7
Degfed yw ar odineb 399
280.1–280.2
102v27
55.7–55.8
Unfed ar ddeg yw ar trais 400
280.2–280.3
102v27
55.8–55.8
Deuddegfed yw ar y lle 401
280.3–280.9
102v27–103r3
55.8–55.11
Tair mefylwriaeth mechni DC II.vi.11
407
284.2–284.6
99v11–99v13
Am ladrad cyntaf a wnel caeth 409
284.15–284.21
Gwerth ych trugaint 415
286.18–287.1
56.22–57.1
Ac o'r 40 a fydd ar y cig a'r croen 416
287.1–287.9
57.1–57.6
Ac felly am anifail glan 417
287.9–287.11
57.6–57.7
Gwedi gwahaner y croen i wrth y cig 418
287.11–287.17
57.7–57.9
Gwedi gwahaner gwerth y henaid 419
287.17–287.22
57.9–57.12
Yn y pum mlwydd ar hugain 420
287.22–288.1
57.13–57.18
Tair nodwydd cyfraith y sydd DC II.viii.49
421
288.1–288.22
110r18–110r24
Pob un o'r rhai hynny DC II.viii.49
422
288.22–289.2
110r24–110r25
Tair hely rhydd i daeog 423
289.2–289.5
Hyn o anghenau a oeda cyfraith DC III.iv-DC III.iv.10
441
297.19–298.9
105r9–105r17
62.1–62.7
190.7–190.13
92.4–9
Pob un o'r pethau DC III.iv.11
442
298.9–298.16
105r17–105r21
62.7–62.12
190.13–190.18
92.9–13
Hyn o bethau y sydd un fraint a lladrad yn llaw DC III.vi.-DC III.vi.1
445
299.1–299.17
105r24–105v2
228.17–228.20
123v31a–123v6b
115r24–115r26
191.2–191.6
92.18–21
Yr ail yw DC III.vi.2
446
299.17–299.21
228.20–228.22
123v7b–123v10b
115r26–115v1
191.6–191.8
92.21–23
Trydydd yw caffael lladrad yn llaw DC III.vi.3
447
299.21–300.3
105v2–105v4
228.22–228.23
123v10b–123v13b
115v1–115v2
191.8–191.10
92.23–24
Am pob un o'r tri hynny DC III.vi.4
448
300.3–300.7
105v4–105v6
228.24–229.1
123v13b–123v17b
115v2–115v4
191.10–191.11
92.24–25
Tri pheth ni drycheif arnaddynt X.vii.17
457
302.7–302.18
106r3–106r9
201.17–201.21
117r22a–117r29a
109r2–109r6
284.17–285.1
137.31–34
Tair halog fechni yw 462
304.18–304.19
98v22
79.1–79.1
202.18–202.19
Cyntaf yw onaddunt 463
304.19–305.23
98v22–99r7
79.1–79.16
202.19–203.4
Yr ail halog fechni 464
305.23–306.19
99r8–99r19
79.16–80.2
203.4–203.13
Trydydd halog fechni 465
306.19–307.22
99r19–99v3
80.2–80.15
203.13–203.23
Bei ry henwai y mach 466
307.22–308.3